Gewilde Poste

Editor'S Choice - 2019

Voorwaarde reflekse

refleks - Dit is die liggaam se reaksie op reseptorstimulasie deur die senuweestelsel. Die manier waarop die senuwee-impuls deur die oefening van 'n refleks beweeg, word 'n refleksboog genoem.

Die konsep van "refleks" bekendgestel Sechenov, het hy geglo dat "reflekse die basis vorm van die senuweeaktiwiteit van mense en diere." Pavlov verdeel reflekse in gekondisioneerde en onvoorsiene.

Inhibisie van gekondisioneerde reflekse

Voorwaardelike (nie-motivering): die lamp lig op, maar die vleis van die hond word nie gegee nie. Glyktydig stop salivasie aan die aangeskakel lamp (die gekondisioneerde refleks sterf uit).

onvoorwaardelike: tydens die optrede van die gekondisioneerde stimulus ontstaan ​​'n kragtige onvoorwaardelike. Byvoorbeeld, wanneer die lamp aan is, lui die klok hard. Speeksel steek nie uit nie.

Toetse en take

Kies die een wat die korrekte is. Die sentra van gekondisioneerde reflekse, in teenstelling met die onvoorwaardelike, is geleë in 'n persoon in
1) die serebrale korteks
2) medulla oblongata
3) die serebellum
4) die middelbrein

Kies die een wat die korrekte is. Menslike speeksel by die oë van 'n suurlemoenrefleks
1) voorwaardelik
2) onvoorwaardelik
3) beskermend
4) benader

Kies drie opsies. Die eienaardigheid van die onvoorwaardelike reflekse is dat hulle
1) ontstaan ​​as gevolg van herhaalde herhaling.
2) is kenmerkend van 'n individuele monster
3) is geneties geprogrammeer
4) kenmerkend van alle individue van die spesie.
5) is aangebore
6) is nie geërf nie

Kies drie korrekte antwoorde van ses en skryf die nommers waaronder dit aangedui word neer. Onvoorsiene reflekse wat die vitale aktiwiteit van die menslike liggaam verseker,
1) word ontwikkel in die proses van individuele ontwikkeling
2) gevorm in die proses van historiese ontwikkeling
3) is teenwoordig in alle individue van die spesie.
4) streng individueel
5) gevorm in relatief konstante omgewingstoestande
6) is nie aangebore nie

Kies drie korrekte antwoorde van ses en skryf die nommers waaronder dit aangedui word neer. Die eienaardigheid van die onvoorwaardelike reflekse is dat hulle
1) ontstaan ​​as gevolg van herhaalde herhaling.
2) is kenmerkend van 'n individuele monster
3) is geneties geprogrammeer
4) kenmerkend van alle individue van die spesie.
5) is aangebore
6) vormvaardighede

Kies die een wat die korrekte is. Wat is die kenmerke van ruggraatreflekse in mense en soogdiere?
1) word gedurende die lewe verkry
2) is geërf
3) verskil vir verskillende individue.
4) Laat die liggaam toe om te oorleef in veranderende omgewingstoestande

Kies die een wat die korrekte is. Die uitwissing van die gekondisioneerde refleks wanneer dit nie deur 'n onvoorwaardelike stimulus ondersteun word nie, is
1) onvoorwaardelike rem
2) voorwaardelike rem
3) rasionele aksie
4) doelbewuste daad

Kies die een wat die korrekte is. Toestande reflekse van mense en diere verskaf
1) aanpassing van die organisme aan konstante omgewingstoestande
2) aanpassing van die organisme na die veranderende buite wêreld
3) die ontwikkeling van organismes nuwe motoriese vaardighede
4) diereondersoek-afrigterspanne

Kies die een wat die korrekte is. Die kind se reaksie op 'n bottel melk is 'n refleks wat
1) is geërf
2) gevorm sonder die deelname van die serebrale korteks
3) word gedurende die lewe verkry
4) bly deur die hele lewe

Kies die een wat die korrekte is. By die ontwikkeling van 'n gekondisioneerde refleks moet die gekondisioneerde stimulus
1) tree 2 uur na onvoorwaardelik op
2) Volg onmiddellik na onvoorwaardelike
3) voorafgaan aan die onvoorwaardelike
4) geleidelik verswak

1. Vestig 'n korrespondensie tussen die waarde van die refleks en die voorkoms daarvan: 1) onvoorwaardelik, 2) voorwaardelik. Skryf die nommers 1 en 2 in die korrekte volgorde neer.
A) bied instinktiewe gedrag
B) verseker die aanpassing van die organisme aan die omgewingsomstandighede waarin baie generasies van hierdie spesies geleef het
B) kan jy nuwe ondervinding opdoen
D) bepaal die gedrag van die organisme in die veranderde toestande.

2. Skep 'n korrespondensie tussen die tipes reflekse en hul eienskappe: 1) voorwaardelik, 2) onvoorwaardelik. Skryf die nommers 1 en 2 in die volgorde van die letters neer.
A) is aangebore
B) aanpassing aan nuwe opkomende faktore
B) refleksboë word gevorm in die proses van vitale aktiwiteit.
D) is dieselfde vir alle verteenwoordigers van dieselfde spesie.
D) onderlê leer
E) is konstant, vervaag feitlik nie gedurende die lewe nie.

3. Vestig 'n korrespondensie tussen die eienskappe en tipes reflekse: 1) voorwaardelik, 2) onvoorwaardelik. Skryf die nommers 1 en 2 in die volgorde van die letters neer.
A) verkry in die proses van die lewe
B) is kenmerkend van alle verteenwoordigers van hierdie spesie.
B) onstabiel, kan vervaag
D) aanpassing aan veranderende omgewingstoestande voorsien
D) is konstant, volhard in die lewe
E) in generasies na nageslag oorgedra

Kies die een wat die korrekte is. Voorwaardelike (interne) rem
1) hang af van die tipe hoër senuweeaktiwiteit
2) verskyn wanneer 'n sterker stimulus voorkom
3) veroorsaak die vorming van ongekondisioneerde reflekse
4) vind plaas wanneer die gekondisioneerde refleks verdwyn

Kies die een wat die korrekte is. Die basis van die senuweeaktiwiteit van mense en diere is
1) dink
2) instink
3) opwinding
4) refleks

1. Vestig 'n korrespondensie tussen voorbeelde en tipes reflekse: 1) onvoorwaardelik, 2) voorwaardelik. Skryf die nommers 1 en 2 in die korrekte volgorde neer.
A) 'n hand van die vuur van 'n brandwedstryd onttrek
B) baba wat huil by die oë van 'n man in 'n wit mantel
C) die hande van 'n vyfjarige kind aan die lekkers wat hy gesien het, te trek
D) die stukkies koek na koue eet
D) Salivasie in die vorm van 'n pragtig bedien tafel
E) ski berg af

2. Skep 'n korrespondensie tussen die voorbeelde en die tipes reflekse wat hulle illustreer: 1) onvoorwaardelik, 2) voorwaardelik. Skryf die nommers 1 en 2 in die volgorde van die letters neer.
A) Baba se suigbewegings in reaksie op die aanraking van sy lippe
B) vernouing van die leerling, verlig deur die helder son
B) higiëniese prosedures tydens slaaptyd uitvoer
D) nies wanneer stof in die nasale holte ingaan
D) Salivasie na die geluid van geregte wanneer die tafel gesit word
E) roller skating

Die inhoud

Hiervoor benodig jy:

 • Die teenwoordigheid van 2 stimuli: 'n onvoorsiene stimulus en 'n onverskillige (neutrale) stimulus, wat dan 'n gekondisioneerde sein word,
 • 'N Sekere sterkte van stimuli. Die onvoorsiene stimulus moet so sterk wees dat dit dominante opwinding in die sentrale senuweestelsel veroorsaak. 'N Onverskillige stimulus moet gereeld wees om nie 'n uitgesproke oriënterende refleks te veroorsaak nie.
 • Herhaalde kombinasie van stimuli in tyd, en die onverskillige stimulus moet eers optree, dan die onvoorsiene stimulus. In die toekoms gaan die aksie van 2 stimuli voort en eindig gelyktydig. Die gekondisioneerde refleks sal voorkom as die onverskillige stimulus 'n gekondisioneerde stimulus word, dit beteken dat dit die optrede van die onvoorwaardelike stimulus aandui.
 • Konstantheid van die omgewing - die ontwikkeling van 'n gekondisioneerde refleks vereis die konstantheid van die eienskappe van die gekondisioneerde sein.

Die meganisme van die vorming van gekondisioneerde reflekse

by aksie onverskillige stimulus Opwinding vind plaas in die ooreenstemmende reseptore, en die impulse van hulle betree die breinafdeling van die ontleder. Wanneer dit blootgestel word aan die ongekondisioneerde stimulus, vind 'n spesifieke opwekking van die ooreenstemmende reseptore plaas en impulse deur die subkortiese sentrums gaan na die serebrale korteks (die kortikale voorstelling van die onvoorsiene reflekssentrum, wat die dominante fokus is). Dus, in die serebrale korteks verskyn twee fokus op opwekking gelyktydig: In die serebrale korteks tussen twee fases van opwinding op grond van die oorheersende beginsel word 'n tydelike refleksverbinding gevorm. Wanneer 'n tydelike verbinding plaasvind, veroorsaak die geïsoleerde werking van die gekondisioneerde stimulus 'n onvoorwaardelike reaksie. In ooreenstemming met Pavlov se teorie kom die vasstelling van 'n temporale refleksverbinding op die vlak van die serebrale korteks, en dit is gebaseer op die beginsel van die dominante.

Daar is baie klassifikasies van gekondisioneerde reflekse:

 • As die klassifikasie gebaseer is op onvoorsiene reflekse, word kos, beskermende, benaderde, ens. Onderskei.
 • As die klassifikasie gebaseer is op reseptore wat gestimuleer word, is daar eksteroceptiewe, interceptiewe en proprioceptiewe gekondisioneerde reflekse.
 • Afhangende van die struktuur van die toegepaste gekondisioneerde stimulus, word eenvoudige en komplekse (komplekse) gekondisioneerde reflekse onderskei.
  In werklike toestande van die organisme funksionering, as 'n reël nie afsonderlik nie, tree enkele stimuli op as gekondisioneerde seine, maar hul tydelike en ruimtelike komplekse. En dan is die gekondisioneerde stimulus 'n kompleks van omgewings seine.
 • Daar is gekondisioneerde reflekse van die eerste, tweede, derde ens. Orde. Wanneer die gekondisioneerde stimulus versterk word deur die onvoorwaardelike, word 'n eerste-orde gekondisioneerde refleks gevorm. 'N Kondisioneerde refleks van die tweede orde word gevorm indien die gekondisioneerde stimulus ondersteun word deur die gekondisioneerde stimulus waaraan die gekondisioneerde refleks voorheen ontwikkel is. Die kettinglengte van motorgekondisioneerde reflekse wat tot 'n mate in 'n dier gevorm kan word, weerspieël die vlak van perfeksie van die funksies van die sentrale senuweestelsel. By ape kan jy 'n gekondisioneerde refleks van die twintigste orde kry, in vis - slegs van die tweede orde [2].
 • Natuurlike reflekse word gevorm op die stimuli, wat die natuurlike, gepaardgaande eienskappe van die onvoorsiene stimulus is, op grond waarvan hulle ontwikkel word. Natuurlike gekondisioneerde reflekse in vergelyking met kunsmatige reflekse word onderskei deur groter gemak van vorming en groter krag.

Menslike reflekse, hul tipes en eienskappe

Die term "reflex" is in die 17de eeu deur die Franse wetenskaplike R. Descartes bekendgestel. Maar om die verstandelike aktiwiteit te verduidelik, is hy toegepas deur die stigter van die Russiese materialistiese fisiologie I. M. Sechenov. Die ontwikkeling van die leringe van I. M. Sechenov. IP Pavlov het eksperimenteel die eienaardighede van die funksionering van reflekse ondersoek en die gekondisioneerde refleks gebruik as 'n metode vir die studie van hoër senuweeaktiwiteite.

Alle reflekse is deur hom verdeel in twee groepe:

Ongekondisioneerde reflekse

Ongekondisioneerde reflekse - aangebore reaksies van die liggaam op vitale stimuli (voedsel, gevaar, ens.).

Hulle benodig geen voorwaardes vir hul produksie nie (byvoorbeeld, speeksel by die oë van skryf). Ongekondisioneerde reflekse - 'n natuurlike voorraad van gereed, stereotipiese reaksies van die liggaam. Hulle het ontstaan ​​as gevolg van 'n lang evolusionêre ontwikkeling van hierdie diersoort. Onvoorsiene reflekse is dieselfde by alle individue van dieselfde spesie. Hulle word uitgevoer met behulp van die ruggraat en onderste dele van die brein. Komplekse komplekse van ongekondisioneerde reflekse manifesteer hulself in die vorm van instinkte.

Fig. 14. Die ligging van sommige funksionele areas in die menslike serebrale korteks: 1-spraak-onderwyssone (Broca-sentrum), 2-gebied van motoranaliseerder, 3-sone van analise van verbale verbale seine (Wernicke-sentrum), 4-area van ouditiewe ontleder, 5-geskrewe analise verbale seine, 6 - area van die visuele ontleder

Voorwaarde reflekse

Maar die gedrag van hoër diere en mense word nie net deur aangebore, dws onvoorwaardelike reaksies gekenmerk nie, maar ook deur sulke reaksies wat deur hierdie organisme verkry word in die proses van individuele lewensaktiwiteit, d.w.z. gekondisioneerde reflekse. Die biologiese betekenis van die gekondisioneerde refleks is dat die talle eksterne stimuli wat die dier in natuurlike omstandighede omring en nie self van vitale belang is nie, voorafgaan in die dier se voedselervaring of gevaar, die bevrediging van ander biologiese behoeftes, begin speel. seine, waarvolgens die dier sy gedrag oriënteer (Figuur 15).

so, die meganisme van oorerflike aanpassing is 'n onvoorwaardelike refleks, en die meganisme van 'n individuele veranderlike aanpassing is voorwaardelikrefleks geproduseer deur die kombinasie van belangrike gebeurtenisse met gepaardgaande seine.

Fig. 15. Skema van vorming van 'n gekondisioneerde refleks

 • a - speeksel word veroorsaak deur 'n onvoorsiene stimulus - kos,
 • b - die opwinding van die kosstimulus word geassosieer met die vorige onverskillige stimulus (gloeilampe),
 • in - die gloeilamp se lig is 'n teken van die moontlike voorkoms van kos: 'n gekondisioneerde refleks is daarop ontwikkel

Die gekondisioneerde refleks word op grond van enige van die onvoorwaardelike reaksies geproduseer. Reflekse na ongewone seine wat nie in die natuurlike omgewing aangetref word nie, word kunsmatige kondisionering genoem. In die laboratorium kan jy baie gekondisioneerde reflekse ontwikkel tot enige kunsmatige stimulus.

I. Pavlov het die voorwaardelike refleks aan die konsep gebind beginsel van sein van hoër senuweeaktiwiteit, die beginsel van sintese van eksterne invloede en interne toestande.

Pavlov se ontdekking van die basiese meganisme van hoër senuweeaktiwiteit - die gekondisioneerde refleks - was een van die revolusionêre prestasies van natuurwetenskap, 'n historiese draaipunt om die verband tussen die fisiologiese en die geestelike te verstaan.

Kognisie van die dinamika van vorming en veranderinge in gekondisioneerde reflekse het begin met die ontdekking van komplekse meganismes van aktiwiteit van die menslike brein, die identifisering van patrone van hoër senuweeaktiwiteit.

Wat is onvoorwaardelike reflekse?

Die onvoorwaardelike refleks is 'n aangebore, geërf deur die nageslag van ouers, die stereotipiese reaksie van die liggaam op die gevolge van die interne of omgewingsomgewing. Dit bly in 'n persoon regdeur sy lewe. Refleksboë beweeg deur die brein en rugmurg, die serebrale korteks neem nie deel aan hul vorming nie. Die betekenis van die onvoorwaardelike refleks is dat dit die aanpassing van die menslike liggaam regstreeks aan die veranderinge in die omgewing verseker, wat dikwels baie generasies van sy voorouers vergesel.

Watter reflekse is onvoorwaardelik?

Die onvoorsiene refleks is die hoofvorm van die aktiwiteit van die senuweestelsel, 'n outomatiese reaksie op 'n irritasie. En aangesien 'n persoon deur verskeie faktore geraak word, is reflekse anders: voedsel, verdedigend, benaderend, seksueel. Voedsel sluit speeksel in, sluk en suig. Defensief is hoes, knip, nies, onttrek ledemate van warm voorwerpe. Geskatte reaksies kan hoofdraaie genoem word, oogmaai. Die seksuele instinkte hou verband met voortplanting, sowel as die versorging van nageslag. Die waarde van die ongekondisioneerde refleks is dat dit die behoud van die integriteit van die organisme verseker, die konstantheid van die interne omgewing handhaaf. Danksy hom vind reproductie plaas. Selfs in pasgebore babas kan 'n elementêre onvoorwaardelike refleks waargeneem word - dit suig. Terloops, dit is die belangrikste. In hierdie geval raak 'n irriterende aan die lippe van enige voorwerp (tepels, ma se borste, speelgoed of vingers). Nog 'n belangrike onvoorsiene refleks is die knip wat plaasvind wanneer 'n vreemde liggaam die oog nader of die horing raak. So 'n reaksie behoort aan 'n verdedigende of verdedigende groep. Ook by kinders is daar 'n vernouing van die leerlinge, byvoorbeeld, wanneer dit aan sterk lig blootgestel word. Die tekens van ongekondisioneerde reflekse is egter die grootste in verskeie diere.

Wat is gekondisioneerde reflekse?

Voorbeelde reflekse word genoem, verkry deur die liggaam gedurende die lewe. Hulle word gevorm op grond van geërf, onderhewig aan blootstelling aan eksterne stimuli (tyd, klop, lig, ensovoorts). 'N treffende voorbeeld is die eksperimente wat op honde deur Akademici I.P. Pavlov. Hy het die vorming van hierdie tipe reflekse op diere bestudeer, was die ontwikkelaar van 'n unieke tegniek vir hul produksie. Dus, vir die ontwikkeling van sulke reaksies vereis die teenwoordigheid van 'n gereelde stimulus - 'n sein. Dit begin met die meganisme, en herhaalde herhaling van die stimulus maak dit moontlik om 'n gekondisioneerde refleks te ontwikkel. In hierdie geval ontstaan ​​die sogenaamde tydelike verband tussen die boë van die ongekondisioneerde refleks en die sentrums van die ontleders. Nou word die hoofinstink wakker onder die werking van fundamenteel nuwe eksterne seine. Hierdie stimuli van die omliggende wêreld, waaraan die organisme voorheen onverskillig was, begin 'n besondere, uiters belangrike belangstelling. Elke lewende wese kan tydens sy lewe baie verskillende kondisionêre reflekse produseer, wat die basis vorm van sy ervaring. Dit geld egter net vir hierdie spesifieke individu; hierdie lewenservaring sal nie deur erfenis oorgedra word nie.

Onafhanklike kategorie van gekondisioneerde reflekse

Dit is gewoon om gekondisioneerde reflekse van 'n motoriese aard, dit wil sê vaardighede of outomatiese aksies, in 'n onafhanklike kategorie toe te ken. Hul betekenis is in die ontwikkeling van nuwe vaardighede, sowel as die ontwikkeling van nuwe motorvorme. Например, за весь период своей жизни человек овладевает множеством специальных двигательных навыков, которые связаны с его профессией. Они являются основой нашего поведения.Dink, aandag, bewussyn word vrygestel wanneer operasies uitgevoer word wat outomatisme bereik het en die realiteit van die alledaagse lewe word. Die mees suksesvolle manier om vaardighede te bemeester, is die sistematiese uitvoering van die oefening, die tydige regstelling van foute opgemerk, asook kennis van die uiteindelike doel van enige taak. In die geval dat die gekondisioneerde stimulus nie enige tyd onvoorwaardelik ondersteun word nie, word dit geïmmigreer. Hy verdwyn egter glad nie. As die aksie na 'n geruime tyd herhaal word, sal die refleks vinnig herstel. Inhibisie kan ook voorkom as die stimulus selfs sterker is.

Vergelyk onvoorsiene en gekondisioneerde reflekse

Soos hierbo genoem, verskil hierdie reaksies in die aard van hul voorkoms en het 'n ander meganisme van vorming. Om te verstaan ​​wat die verskil is, vergelyk eenvoudig onvoorsiene en gekondisioneerde reflekse. So, die eerste is sedert die geboorte in die lewende wese, gedurende die hele lewe verander hulle nie en verdwyn hulle nie. Daarbenewens is ongekondisioneerde reflekse dieselfde in alle organismes van 'n spesifieke spesie. Hul betekenis lê in die voorbereiding van 'n lewende wese vir permanente toestande. Die refleksboog van so 'n reaksie gaan deur die romp van die brein of rugmurg. As voorbeeld sal ons onvoorwaardelike reflekse (aangebore) gee: aktiewe speekselafskeiding, wanneer 'n suurlemoen in die mond ingaan, 'n pasgeborenes suig, hoes, nies, rukende hande uit 'n warm voorwerp uitstoot. Kyk nou na die eienskappe van voorwaardelike reaksies. Hulle word dwarsdeur die lewe verkry, kan verander of verdwyn, en ten slotte, vir elke organisme is hulle individueel (hul eie). Hul belangrikste funksie is om 'n lewende wese aan te pas by veranderende toestande. Hul tydelike verband (sentra van reflekse) word in die korteks van die serebrale hemisfere geskep. As voorbeeld van 'n gekondisioneerde refleks kan die reaksie van 'n dier op 'n bottel melk verwys word na 'n bynaam of die reaksie van 'n ses maande oue kind.

Ongekondisioneerde reflekspatroon

Volgens die navorsing van die akademikus I.P. Pavlova, die algemene skema van onvoorwaardelike reflekse, is soos volg. Hierdie of ander reseptor senuwee toestelle word beïnvloed deur sekere stimuli van die interne of eksterne wêreld van die organisme. As gevolg hiervan, die gevolglike irritasie transformeer die hele proses in die sogenaamde verskynsel van senuweeagtige opwinding. Dit word deur die senuweefibre (soos deur drade) na die sentrale senuweestelsel oorgedra, en daarvandaan gaan dit na 'n spesifieke werkorgaan, wat alreeds in 'n spesifieke proses op die sellulêre vlak van hierdie deel van die liggaam verander. Dit blyk dat sekere stimuli natuurlik verband hou met 'n bepaalde aktiwiteit, sowel as die oorsaak en gevolg daarvan.

Kenmerke ongekondisioneerde reflekse

Die kenmerk van onvoorwaardelike reflekse wat hieronder aangebied word, sistematiseer die materiaal wat hierbo aangebied word. Dit sal help om die verskynsel wat ons oorweeg, uiteindelik te verstaan. So, wat is die eienskappe van geërfde reaksies?

 1. Kongenitale aard van die liggaam se reaksie op stimuli.
 2. Die konstantheid van die neurale verbindings tussen sekere tipes stimuli en antwoorde.
 3. Soort natuur: Soortgelyke reflekse kom identies voor in alle verteenwoordigers van 'n bepaalde lewende organismes. Hulle verskil slegs in die kenmerkende eienskappe van diere wat aan verskillende spesies behoort. Byvoorbeeld, die instinktiewe versorging van die nageslag van al die bye in 'n swerm is presies dieselfde, maar dit verskil van dieselfde instink van wespe of miere.
 4. Kongenitale onvoorsiene reflekse hang nie van persoonlike ondervinding af nie, hulle verander feitlik nie gedurende die lewe van die dier nie.
 5. In hoër organismes word hierdie tipe reaksie gewoonlik deur die onderste afdelings van die senuweestelsel uitgevoer, die deelname van die serebrale korteks is nie vasgestel nie.

Onvoorwaardelike instink en refleks van diere

Die buitengewone konstantheid van die senuwee-verband wat die onvoorsiene instinktie onderliggend is, is te danke aan die feit dat alle diere met die senuweestelsel gebore word. Dit is reeds in staat om behoorlik te reageer op spesifieke omgewingsimbole. Byvoorbeeld, 'n skepsel kan begin wanneer 'n skerp klank, dit sal spysvertering sap en speeksel vrylê wanneer kos in die mond of in die maag kom, dit blink wanneer daar visuele irritasie is, ensovoorts. Kongenitale in diere en mense is nie net individuele onvoorsiene reflekse nie, maar ook baie meer komplekse vorme van reaksies. Hulle word instinkte genoem.

Die onvoorwaardelike refleks is eintlik nie 'n heeltemal eentonige, stereotipe, oordragreaksie van 'n dier na 'n eksterne stimulus nie. Dit word gekenmerk deur ten minste elementêre, primitiewe, maar steeds veranderlikheid, veranderlikheid, afhangende van eksterne toestande (sterkte, spesifieke situasie, posisie van die stimulus). Daarbenewens word dit beïnvloed deur die interne toestand van die dier (verminderde of verhoogde aktiwiteit, postuur en ander). So, nog steeds IM. In sy eksperimente met dekapitated (spinale) paddas, het Sechenov gewys dat die teenoorgestelde motoriese reaksie plaasvind wanneer die agterpote van hierdie amfibie aan die vingers blootgestel word. Hieruit kan ons aflei dat die ongekondisioneerde refleks steeds aanpasbare veranderlikheid het, maar in 'n mindere mate. As gevolg hiervan, verkry ons dat die balansering van die organisme en die omgewing wat met behulp van hierdie reaksies behaal is, relatief perfek kan wees slegs in verhouding tot die effens veranderende faktore van die omliggende wêreld. Ongekondisioneerde refleks kan nie die aanpassing van die dier tot nuwe of dramaties veranderende omstandighede verseker nie.

Wat die instinkte betref, word hulle soms in die vorm van eenvoudige aksies uitgedruk. Byvoorbeeld, 'n ruiter, te danke aan sy reuk, vind die larwes van 'n ander insek onder die bas. Hy steek die bas en steek sy eier in die gevonde offer. Dit beëindig al sy aksie en verseker die voortsetting van die spesie. Daar is komplekse en onvoorwaardelike reflekse. Instinkte van hierdie soort bestaan ​​uit 'n ketting van aksies, waarvan die geheel die voortbestaan ​​van die spesie verseker. 'N Voorbeeld hiervan is voëls, miere, bye en ander diere.

Spesifieke spesifisiteit

Onvoorsiene reflekse (spesies) is by beide mense en diere teenwoordig. Dit moet verstaan ​​word dat sulke reaksies in alle verteenwoordigers van dieselfde spesie dieselfde sal wees. As 'n voorbeeld, 'n skilpad. Alle spesies van hierdie amfibieë trek hul koppe en ledemate in hul skulpe wanneer gevaar ontstaan. En al die egels spring en maak 'n sissende geluid. Daarbenewens moet jy weet dat nie alle onvoorsiene reflekse op dieselfde tyd voorkom nie. Hierdie reaksies wissel volgens ouderdom en seisoen. Byvoorbeeld, die tee seisoen of motor en suig aksies wat voorkom in 'n 18-week fetus. Dus, onvoorwaardelike reaksies is 'n soort grondslag vir gekondisioneerde reflekse in mense en diere. Byvoorbeeld, by pups, soos hulle volwasse is, vind 'n oorgang na die afvoer van sintetiese komplekse plaas. Hulle verhoog die liggaam se aanpasbaarheid na eksterne omgewingstoestande.

Onvoorwaardelike rem

In die proses van vitale aktiwiteit word elke organisme gereeld, van buite en van binne, tot verskeie stimuli blootgestel. Elkeen van hulle kan 'n ooreenstemmende reaksie veroorsaak - 'n refleks. As almal van hulle besef kan word, sal die belangrike aktiwiteit van so 'n organisme chaoties word. Dit gebeur egter nie. Inteendeel, reaksionêre aktiwiteit word gekenmerk deur konsekwentheid en ordelikheid. Dit word verklaar deur die feit dat daar in die liggaam 'n remming van onvoorsiene reflekse is. Dit beteken dat die belangrikste refleks op 'n bepaalde tyd die sekondêre een vertraag. Gewoonlik kan eksterne reming plaasvind ten tye van die aanvang van 'n ander aktiwiteit. 'N nuwe patogeen, soos kragtiger, lei tot verswakking van die ou. En as gevolg daarvan sal die vorige aktiwiteit outomaties stop. Byvoorbeeld, 'n hond eet, en op daardie oomblik bel die deurbel. Die dier stop dadelik met eet en hardloop om die besoeker te ontmoet. Daar is 'n abrupte verandering van aktiwiteit, en die hond se speeksel stop op daardie oomblik. Sekere aangebore reaksies word ook toegeskryf aan onvoorwaardelike inhibisie van reflekse. In hulle veroorsaak sekere patogene 'n volledige opheffing van sekere aksies. Byvoorbeeld, 'n ontstellende kluk van 'n hoender laat kuikens vries en knuffel tot op die grond, en die aanvang van die duisternis dwing die kenar om te stop met die sang.

Daarbenewens is daar 'n beskermende (beperkende) inhibisie. Dit kom voor as 'n reaksie op 'n baie ernstige irritasie, wat vereis dat die liggaam aksies moet doen wat sy vermoëns oorskry. Die vlak van sodanige blootstelling word bepaal deur die frekwensie van impulse van die senuweestelsel. Hoe sterker die neuron is opgewonde, hoe hoër sal die frekwensie van die vloei van die senuwee impulse wees wat dit genereer. As hierdie stroom egter sekere grense oorskry, sal daar 'n proses ontstaan ​​wat sal verhoed dat die opwekking deur die neurale stroombaan beweeg. Die vloei van impulse langs die refleksboog van die rugmurg en brein word onderbreek, gevolglik ontstaan ​​remming, wat die uitvoerende organe van volledige uitputting behou. Wat is die gevolgtrekking? As gevolg van die remming van ongekondisioneerde reflekse, kies die liggaam die mees geskikte van alle moontlike opsies wat in staat is om te beskerm teen ondraaglike aktiwiteite. Hierdie proses dra ook by tot die manifestasie van die sogenaamde biologiese versigtigheid.

Klassifikasie van gekondisioneerde reflekse:

 1. Die gekondisioneerde refleks, wat op die basis van die interaksie van onvoorwaardelike en gekondisioneerde stimuli gevorm word, word genoem eerste-orde refleks.
 2. Op grond van die klassieke verworwe refleks van die eerste bestelling word geproduseer tweede orde refleks.

Dus, 'n derde-orde defensiewe refleks is in honde gevorm, die vierde kon nie uitgewerk word nie en die spysverteringsklep het die tweede bereik. By kinders word gekondisioneerde reflekse van die sesde orde gevorm, in 'n volwassene tot en met die twintigste.

Die veranderlikheid van die eksterne omgewing lei tot die konstante vorming van baie nuwe gedrag wat nodig is vir oorlewing. Afhangende van die struktuur van die reseptor, wat die stimulus waarneem, word gekondisioneerde reflekse verdeel in:

 • exteroceptive - Reseptore van die liggaam is geïrriteerd, heers onder refleksreaksies (smaak, tasbaar),
 • intratseptivnye - veroorsaak deur die werking op die interne organe (veranderinge in homeostase, bloed suurheid, temperatuur)
 • proprioseptiewe - gevorm tydens die stimulering van die gestreepte spiere van mense en diere, wat fisiese aktiwiteit verskaf.

Daar is kunsmatige en natuurlike verworwe reflekse:

kunsmatige ontstaan ​​wanneer die optrede van irritasie, wat nie verband hou met die onvoorsiene stimulus nie (klank seine, ligstimulasie).

natuurlike gevorm in die teenwoordigheid van 'n stimulus soortgelyk aan die onvoorwaardelike (reuk en smaak van kos).

Klassifikasie van ongekondisioneerde reflekse

Kongenitale reaksies word ingedeel in:

 • eenvoudige (vinnig verwyder jou hand van 'n warm voorwerp),
 • komplekse (behoud van homeostase in situasies om die konsentrasie van CO te verhoog2 in die bloed deur die frekwensie van respiratoriese bewegings te verhoog)
 • die moeilikste (instinktiewe gedrag).

Klassifikasie van ongekondisioneerde reflekse volgens Pavlov

Pavlov verdeel die aangebore reaksies op voedsel, seksuele, beskermende, benaderde, statokinetiese, homeostatiese.

K kos Dit sluit in die vrystelling van speeksel in die vorm van voedsel en die inname daarvan in die spysverteringskanaal, die afskeiding van soutsuur, gastro-intestinale motiliteit, suig, sluk, kou.

veiligheid vergesel van 'n vermindering in spiervesels in reaksie op 'n irritasie. Almal weet die situasie wanneer die hand refleksief onttrek word van 'n warm yster of 'n skerp mes, nies, hoes, skeur.

beraamde ontstaan ​​wanneer skielike veranderinge in die natuur of in die liggaam self voorkom. Byvoorbeeld, draai die kop en bolyf na geluide, draai die kop en die oë om ligstimme te laat voel.

seks gepaardgaande met voortplanting, bewaring van die spesie, dit sluit die ouer in (voed en versorg nageslag).

statokinetic Voorsien regop loop, balans, liggaamsbeweging.

homeostatiese - selfregulering van bloeddruk, vaskulêre toon, respiratoriese tempo, hartklop.

Klassifikasie van ongekondisioneerde reflekse volgens Simonov

noodsaaklik Vir die instandhouding van lewe (slaap, voeding, energiebesparing), hang slegs van die individu af.

Rolspel ontstaan ​​deur kontak met ander individue (voortplanting, ouersinstink).

Die behoefte aan selfontwikkeling (strewe na individuele groei, vir die ontdekking van 'n nuwe een).

Kongenitale reflekse word geaktiveer wanneer dit nodig is weens 'n korttermyn skending van interne konstantheid of veranderlikheid van die eksterne omgewing.

Die waarde van gekondisioneerde en onvoorwaardelike reflekse

Onvoorsiene refleksaktiwiteit is nodig vir die oorlewing en bewaring van die spesie. 'N Goeie voorbeeld is die geboorte van 'n kind. In 'n nuwe wêreld vir hom wag baie gevare op hom. Weens die teenwoordigheid van aangebore reaksies kan die welpie in hierdie toestande oorleef. Onmiddellik na geboorte word die respiratoriese stelsel geaktiveer, die suigrefleks verskaf voedingstowwe en kontak met skerp en warm voorwerpe word vergesel deur 'n onmiddellike onttrekking van die hand (manifestasie van beskermende reaksies).

Vir verdere ontwikkeling en bestaan ​​moet 'n mens aanpas by omgewingsomstandighede, met behulp van voorwaardelike reflekse. Hulle bied 'n vinnige aanpassing van die liggaam en kan regdeur die lewe gevorm word.

Die teenwoordigheid van gekondisioneerde reflekse in diere stel hulle in staat om vinnig op die stem van 'n roofdier te reageer en hul lewens te red. By die gesig van voedsel voer 'n persoon gekondisioneerde refleksaktiwiteit, salivasie begin, die produksie van maagsap vir vinnige vertering van voedsel. Die uitsig en die reuk van sommige voorwerpe, integendeel, dui op die gevaar: die rooi pet van die sampioen, die geur van bederfde produkte.

Die waarde van gekondisioneerde reflekse in die daaglikse lewe van mense en diere is enorm. Reflekse help om jouself op die grond te oriënteer, kos te kry, ontsnap uit gevaar, jou lewe te red.

Kyk na die video: Hager Coviva, Covigram met astrofunctie als voorwaarde. (Oktober 2019).

Loading...