Gewilde Poste

Editor'S Choice - 2019

Hoe om 'n TIN vir 'n kind te kry: het 'n kind 'n TIN nodig, hoe oud is dit

Daar word aanvaar dat slegs volwasse burgers belastingbetalers kan wees. In die praktyk kan enige burger, insluitend 'n kind, by die Federale Belastingdiens (FSN) registreer. U kan die belasting identifikasienommer op enige ouderdom kry. Hoe om 'n kind se TIN te laat weet, wil baie ouers hê wat die kind 'n mede-eienaar van private eiendom maak. Daar is ander situasies wanneer jy die belastingrekords van 'n minderjarige burger wil aanwend.

Wat is 'n TIN vir 'n kind?

Die belastingbetaler identifikasie kode word toegeken deur die FTS vir belasting op inkomste van individue en regspersone. Alle werkende persone wat 'n wit salaris ontvang, het 'n geldige belastingnommer van 12 syfers. Volgens die stelsel identifiseer die stelsel burgers om 'n gedeelte van die inkomste ten gunste van die staat te weerhou.

Deur die wet kan 'n kind nie tot 'n sekere ouderdom werk nie en verdien inkomste vir sy werk. Maar daar is 'n aantal situasies waar die TIN nodig is vir 'n burger onder die ouderdom van 18 jaar. Teoreties kan jy vanaf die geboorte 'n TIN aan 'n burger toewys, aangesien In die stelsel sal hierdie nommer regdeur die lewe van 'n persoon bestaan. Daarom maak dit nie saak hoeveel jaar hulle 'n TIN per kind kry nie, dit hang alles af van die spesifieke situasie.

In die praktyk open ouers die TIN by kinders in die volgende gevalle:

 • wanneer 'n spaarbankrekening oopgemaak word ten gunste van 'n minderjarige (byvoorbeeld om vir toekomstige studies aan 'n universiteit te betaal),
 • vir registrasie van die erfenis op die kind,
 • wanneer jy in 'n kleuterskool inskryf, 'n skool betree.

Benewens hierdie standaardprosedures, kan die TIN van die kind ook vir ouers nuttig wees wanneer 'n belastingaftrekking vir die aankoop van vaste eiendom of ander bedrywighede ingedien word. Minderjariges na die ouderdom van 14 het die reg om 'n werk te kry met die toestemming van hul ouers of om hul eie besigheid oop te maak. Om dit te kan doen, moet jy ook die kind se identifikasienommer oopmaak.

Prosedure vir die verkryging van 'n TIN vir kinders onder 14

'N Kind onder 14 jaar kan nie selfstandig aansoek doen by die belastingkantoor vir die opdrag van 'n TIN nie. Doen dit vir een van sy ouers / voogde. Voordat jy 'n TIN vir 'n kind onder 14 kry, moet jy dit registreer op die plek van jou vader, ma of ander voog. Daarna moet die ouer 'n verklaring namens die seun / dogter op Form 2-2 Rekeningkunde skryf, wat die geboortesertifikaat van die kind en sy eie paspoort aanheg.

Om 'n minderjarige in die register by die USRL te plaas, kan u by die plaaslike belastingowerheid by die woonplek kom of dokumente per pos stuur. Dit is moontlik om via internet 'n kode op die webwerf van openbare dienste uit te reik. Die uitgevoerde dokument is nie anders as enige ander dokument wat aan 'n volwasse burger uitgereik word nie. As jy weet hoe 'n TIN-sertifikaat lyk, kan jy 'n getuienis vir 'n kind voorstel.

Ontwerp vir 'n pasgebore

Die identifikasiekode vir die pasgeborene kan op dieselfde manier uitgereik word as vir enige ander kind. Die prosedure vir 'n ouer of voog is dieselfde as hierbo beskryf. 'N Moeder of vader moet persoonlik verskyn of 'n aansoek indien op Form 2-2 Rekeningkunde, u paspoort en geboortesertifikaat. U moet eers 'n staatsgeld van 300 roebels betaal, en die kwitansie vir aanbieding aan die belasting hou.

Watter dokumente word benodig?

Geen ander dokumente behalwe die geboortesertifikaat, word aansoek en paspoort van die ouer vereis nie. Die eerste en hoof dokument wat deur die staat aan 'n pasgebore kind uitgereik is, is 'n geboortesertifikaat. Op 14-jarige ouderdom ontvang 'n burger 'n paspoort wat die identiteit van 'n burger sertifiseer en dit in verskillende regeringsisteme identifiseer. Oor watter dokumente benodig word vir registrasie van TIN tot 14, is dit hierbo geskryf.

Hoe om 'n identifikasiekode vir 'n kind van 14 tot 18 te kry?

By die ouderdom van 14 jaar ontvang 'n burger van Rusland 'n paspoort en het hy reg op diens of selfstandige diens. Vanaf daardie oomblik kan hy onafhanklik by die belastingkantoor kom en 'n aansoek om die uitreiking van 'n sertifikaat skryf om 'n belastingnommer toe te ken. Die FTS-beampte voorsien 'n paspoort met 'n verblyfpermit. Voordat jy ná 14 jaar 'n TIN aan 'n minderjarige kry, moet jy 'n staatsgeld van 300 roebels betaal.

Dringende opruiming

In standaard omstandighede duur die prosedure vir die uitreiking van 'n sertifikaat om 'n belastingnommer aan burgers toe te ken, 5 besigheidsdae. As die aansoeker 'n sertifikaat vinniger moet bekom, kan u 'n versnelde prosedure vir die uitreiking van 'n sertifikaat aanvra. Die koste van hierdie diens is 400 roebels. 'N burger sowel as 'n nie-inwoner kan 'n dokument in ons land ontvang. U kan leer hoe om 'n TIN vir 'n vreemdeling in Rusland op ons inligtingsportaal te kry.

Kan ek nie die belastingkantoor bywoon nie?

Die staatstelsel maak voorsiening vir die verkryging van 'n sertifikaat van TIN-opdrag aan burgers via die internet. Tans is hierdie diens teoreties beskikbaar op die FTS-webwerf, maar die instrument vir 'n individu om aansoek te doen vir 'n dokument is onder ontwikkeling. Maar op die publieke diensportaal kan elke burger aanmeld en sertifikaat aanvra.

Maar die aansoek op die webwerf van openbare dienste is moontlik met die identifikasie van 'n fisiese persoon wat 'n elektroniese digitale handtekening (EDS) gebruik. Dit word uitgereik in sertifiseringsentra op grond van 'n paspoort en SNILS. Hoe toepaslik dit is om 'n elektroniese handtekening aan 'n kind uit te reik hang af van die situasie. Dit is gewoonlik duur vir kinders en ouers. Daarom is dit beter om 'n aansoek en dokumente in te dien vir die verkryging van 'n sertifikaat tydens 'n persoonlike besoek aan die belastingkantoor.

As een van die ouers 'n EDS het, kan hy teoreties aansoek doen vir 'n kind se TIN-sertifikaat. Hiervoor is dit nodig dat die data op die geboortesertifikaat saamval met die inligting oor die kinders in die ouer se paspoort.

Wanneer om 'n kind se TIN te doen

Die kind moet ook so gou moontlik 'n TIN kry om nie die probleem van sy afwesigheid in die toekoms te ervaar nie. Hier is 'n paar voorbeelde waarin u 'n sertifikaat van opdragte van getalle benodig - dit is die toegang tot die erfenis, registrasie van eienaarskap van die kind, toelating tot die kleuterskool of skool. Dikwels word ouers gesig na die privatisering van die woonstel, waar 'n minderjarige kind geregistreer is, wat volgens die reëls die eienaars van 'n gedeelte van die behuising word.

Ouers vergeet gewoonlik dat die verpligting om eiendomsbelasting te betaal, ten spyte van die jong ouderdom reeds gekom het. Ten spyte van die feit dat die kind nog nie belastingaanspreeklikheid kan betaal nie en tot en met 18 jaar wat die ouers doen, moet die kind 'n nommer toegeken word en sal hy deur middel van die wettige verteenwoordiger - die ouer. Trouens, enige aktiwiteit wat teoreties inkomste kan genereer, moet gepaard gaan met 'n sekere pakket dokumente waar die TIN aangedui sal word. Byvoorbeeld, enige raffels van waardevolle pryse. Inderdaad, by ontvangs van inkomste, is 'n persoon verplig om belasting in die voorgeskrewe bedrag te betaal. Om sulke moontlike inkomste op te spoor, vereis die FTS dikwels selfs 'n belastingnommer vir baie jong kinders. Verder, as die kind duur behandeling ondergaan, is die ouers geregtig om voordeel te trek uit die belastingvoordele.

As 'n kind by 'n eiendom geregistreer is, kan die regsverteenwoordiger aansoek doen vir 'n belastingaftrekking vir hierdie eiendom, terwyl hierdie reg in die toekoms by hom bly. Dit is ook nodig om die TIN van die kind te spesifiseer. Ook in die nabye toekoms word beplan om opvoedkundige dokumente op te spoor - skoolsertifikate en diplomas van sekondêre spesiale en hoër onderwysinstellings - volgens die belastingpligtige se registrasiestelsel. Daarom is die werk om so gou moontlik 'n TIN aan kinders toe te ken, so aktief.

Plekke en voorwaardes vir die verkryging van TIN

Om 'n TIN te bekom, moet 'n ouer of ander regsverteenwoordiger die belastingowerhede kontak vir hul verblyfpermit. U moet 'n paspoort, geboortesertifikaat, woonbewys en afskrifte daarvan hê. Op die geboortesertifikaat moet gestempel word op die registrasie van burgerskap of 'n aparte invoeging oor burgerskap. Sertifikaat van registrasie by die woonplek moet in die voorgeskrewe vorm deur die Departement van die Federale Migrasiediens uitgereik word. Al hierdie dokumente word aan die inspekteur oorgegee. Daarbenewens moet u 'n aansoek vir die opdrag van TIN invul. Kinders ouer as 14 jaar skryf dit self. Vir kinders jonger as 14, word die aansoek ingevul deur die regsverteenwoordiger, met vermelding van hul paspoortdata en inligting uit die geboortesertifikaat. Daarna sal die inspekteur die sperdatums vir die verkryging van die sertifikaat bepaal, wat normaalweg nie meer as 5 werksdae oorskry nie.

In die toekoms sal die hele lewe van hierdie nommer aan die kind toegeken word. Wanneer u na 'n nuwe woonplek verskuif, is dit nodig om u by die belastingowerheid te onttrek en u te registreer by die nuwe woonplek. In hierdie geval sal die nommer en sertifikaat van sy opdrag behoue ​​bly. Al die bogenoemde dienste word gratis verskaf, behalwe vir die geval dat 'n sertifikaat weer uitgereik word in geval van verlies of skade.

Uit die agtergrond

Die belastingbetaler se digitale identifikasiekode word toegeken aan:

 • sedert 1994 - aan organisasies
 • sedert 1997 - aan individuele entrepreneurs,
 • sedert 1999 - fisiese persone (wat dit begeer).

Die identifikasienommers van die individuele en regsentiteit is anders: in die eerste geval bestaan ​​dit uit 10 syfers, in die tweede - van 12. In elk geval dui die eerste twee syfers die streekkode aan.

Ons sal nie in hierdie vraag gaan nie, want eerstens gee ons om hoe om 'n TIN vir 'n minderjarige kind te kry. Ons let daarop dat die Orde van die Federale Belastingdiens van Rusland van 29 Junie 2012 No. MAY 7-6 / 435 @ is in werking. Ons is hoofsaaklik geïnteresseerd in Afdeling IV van hierdie dokument: die prosedure en voorwaardes vir die toekenning van individue 'n identifikasienommer in die belastingowerheid. Ons sal dadelik sê dat as u in hierdie regulatoriese handeling soek vir hoe om 'n TIN vir 'n kind te kry, sal die soektogte onsuksesvol wees. En as jy wil weet hoekom, lees die materiaal.

Hoeveel jaar kry hulle 'n INN in Rusland: die vereistes van die wet

In Art. 83 en 84 van die Belastingwetboek van die Russiese Federasie het die prosedure vir rekeningkunde en registrasie van belastingbetalers - individue uiteengesit. Maar in Art. 11 van die Belastingwetboek van die Russiese Federasie het verklaar dat die begrip "belastingbetaler" in die betrokke hoofstukke van die kode verduidelik word, aangesien dit afhangende van die belasting betaal kan verskillende persone in hierdie rol optree. En die vraag hoe oud jy 'n TIN vir 'n kind kan kry, begin met verskillende kleure.

Geen van die artikels van die Belastingwetboek van die Russiese Federasie dui egter op die ouderdom waarop 'n persoon as belastingpligtige erken kan word nie. Dit beteken dat die vraag hoe lank 'n individu van 'n individu ontvang word, anders beantwoord kan word.

Byvoorbeeld, op watter ouderdom kry kinders 'n TIN? Dit blyk dat dit moontlik is vanaf die geboorte. Of so gou as 'n jong burger eiendom het, en ook indien bedrywighede namens hom gedoen word, waarvan die resultate voorsiening maak vir die betaling van belasting.

Slegs hierdie en geen ander rede kan die rede wees vir die verkryging van hierdie vraestel nie. Byvoorbeeld, wanneer u 'n kleuterskool of skool betree, word u gevra om die baba se identifikasienommer aan die stel dokumente te heg. Weet dat hierdie vereiste onwettig is, en in hierdie situasie hoef jy nie bekommerd te wees oor hoe oud jy 'n TIN nodig het nie. Die hoof van die voorskoolse instelling is onderhewig aan wette wat duidelik aandui watter dokumente benodig word vir toelating tot die kleuterskool. Belastingbetaler Identifikasienommer is nie in hierdie lys ingesluit nie.

Hoeveel jaar kan ek die TIN kry

So hoeveel jaar kry kinders 'n INN? Na aanleiding van die logika van belastingwetgewing, die eienaar van die eiendom, beskik oor die waardes, is 'n belastingpligtige en is verplig om belasting te betaal. En aangesien feitlik alle operasies uitgevoer word deur 'n volwasse en bekwame volwassene - 'n ouer, voog, aannemende ouer - word belasting aan volwassenes namens die kind betaal. Daarom, die antwoord op die vraag: Hoeveel jaar kry hulle 'n TIN vir 'n kind - sal afhang van die spesifieke situasie en geval: iemand in 'n half jaar, iemand in 13, en iemand in 25. Ons wetgewing stel geen ouderdomsbeperkings op nie. Die hoofvoorwaarde vir die bepaling van die ouderdom waarop die TIN vir 'n kind ontvang word, is die betaling van belasting. En dit maak nie saak nie, waarvoor hierdie belasting betaal word. Wat belangrik is, is die feit van belasting. Hoe om 'n TIN vir 'n pasgebore kind te kry, sowel as 'n burger van enige ouderdom, sal ons hieronder beskryf.

Afsonderlik moet sê oor die kinders wat werk. Werknemers, insluitend diegene wat met die toestemming van hul ouers met dienskontrakte aangegaan het, word gedurende diens aangevra vir 'n belastingregistrasiesertifikaat. Daarom, as ouers nie weet op watter ouderdom 'n INN verkry kan word nie, of hulle sê dat so 'n sertifikaat nie verpligtend is wanneer 'n werk aansoek gedoen word nie, kan die personeelbeampte jou vertel hoe om 'n INN in 14 jaar en vroeër te kry, waarom 'n werkgewer 'n registrasiesertifikaat benodig, hoekom dit is gewoonlik nodig vir 'n burger.

Hoe om te maak en te ontvang

Verstaan ​​hoeveel jaar 'n INN kry. Nou gaan ons kyk na maniere om hierdie nommer en sertifikaat (kennisgewing) van registrasie te verkry, insluitend hoe om 'n TIN te kry by 16 jaar, aangesien die pasiënt reeds sy paspoort het.

As die belastingbetaler 'n paspoort ontvang, is hy onafhanklik van toepassing op die MFC of die belastingowerheid. Belastingregistrasie vir 'n klein burger wat nie 'n paspoort het nie, moet 'n ouer of ander volwassene wees wat eintlik 'n minderjarige versorg.

Afhangende van hoe oud 'n INN ontvang is, verskil die pakket dokumente effens. Die teenwoordigheid van 'n paspoort vereenvoudig die saak, want dit is hy wat nodig is om sy identiteit en registrasie te bevestig. Indien 'n ouer namens die aansoeker aansoek doen, sal 'n geboortesertifikaat vereis word, asook 'n sertifikaat van verblyf (propiska).

Hier is 'n volledige lys van vereiste vraestelle:

 • aansoekvorm № 2-2-Rekeningkunde. Dit word gevul deur die ouer of deur 'n persoon wat 14 jaar oud is, onafhanklik. Voltooide voorbeelde kan hieronder gesien word. Alle nodige kodes word verskaf in die bylae tot die Orde van die Federale Belastingdiens van Rusland van 11.08.2011 No. YAK-7-6 / 488 @,
 • die aansoeker se paspoort of minderjarige se geboortesertifikaat,
 • Bewys van koshuis (indien daar 'n paspoort is, word geen bykomende vraestel vereis nie)
 • ouer se paspoort (nie nodig as die aansoeker self die aansoek teken nie).

Primêre kwitansie van hierdie vorm op enige ouderdom is gratis. Die staatsplig word slegs betaal indien die dokument heruitgereik word. Daarom moet dit so versigtig geberg word as ander dokumente.

Om te leer hoe om 'n TIN vir 'n kind oor die ouderdom van 14 te kry, lees ons artikel hieronder.

Wanneer om te begin maak?

TIN bestaan ​​uit 12 Arabiese syfers. Dit word gestoor in openbare databasisse. Daaruit kan jy inligting oor die inkomste en uitgawes van 'n persoon, asook belasting wat hy betaal, op eiendom, grond, BTW en ander.

Dit is interessant. In 1993-1997 TIN is slegs toegeken aan organisasies. Oor die volgende twee jaar het dit vir individuele entrepreneurs verpligtend geword. Maar elke inwoner van die Russiese Federasie wat vandag 'n bron van inkomste het, is verplig om 'n belastingidentifikasienommer te hê.

TIN word direk na sy geboorte aan 'n persoon toegeken. Om 'n sertifikaat te bekom, moet 'n burger egter persoonlik met die belastingowerheid kontak met 'n paspoort. U kan 'n unieke kombinasie van 12 syfers, selfs via die internet, leer.

Die behoefte om 'n sertifikaat voorhande te kry, verskyn slegs wanneer 'n persoon belastingpligtige word. Dit kan op enige ouderdom gebeur, daarom stel die wet nie die ouderdom in nie. Die aansoek vir die uitreiking van TIN word toegelaat vanaf die oomblik van geboorte van die kind en gedurende sy hele lewe.

Aangesien dit amptelik toegelaat word om vanaf die ouderdom van 14 te werk, maak dit nie sin om vroeër 'n dokument te ontvang nie. Die uitsonderings is kinders vir wie die eienaarskap van enige eiendom geregistreer is. In sulke gevalle is dit nodig om 'n TIN te ontvang, hoewel ouers of regsverteenwoordigers verplig word om belasting vir die kind te betaal.

Stel 'n dokument op aan die FTS in ooreenstemming met die belastingkode. As die kind minder as 14 jaar oud is, word 'n sertifikaat aan sy ouers uitgereik op grond van 'n geboortesertifikaat. Die res, om die dokument te ontvang, moet u u paspoort met 'n registrasieteken voorsien.

Hoekom kry jy 'n TIN vir 'n kind?

'N Kind kan hierdie sertifikaat ontvang sonder enige optrede van die ouers. Dit gebeur in gevalle waar hy besit belasbaar is: 'n woonstel, 'n aandeel in 'n familie besigheid, 'n motor.

Kry 'n TIN vir 'n kind is gerieflik omdat:

 • dit is moontlik om die agterstallige belasting na te gaan,
 • Die dokument kan deur opvoedkundige owerhede aangevra word,
 • dit word benodig vir registrasie van die erfenis,
 • он необходим родителям, чтобы получить налоговый вычет при покупке на ребенка квартиры или отправления его на санаторно-курортное лечение,
 • для детей от 14 лет это обязательный документ для официального оформления на работу.

Выступить в роли налогоплательщика может ребенок любого возраста, даже новорожденный. По документам младенцам иногда принадлежат гаражи, квартиры, земельные участки или доли в этой собственности. In sulke gevalle vereis die wet dat ouers belasting betaal vir 'n kind totdat hulle die ouderdom van meerderheid bereik. In sulke gevalle is dit egter nodig om 'n TIN te verkry.

Die wet vrystel nie jong eienaars van geprivatiseerde behuising van die betaling van eiendomsbelasting nie. Dit impliseer dat hulle ook 'n identifikasienommer benodig. Daar is geen aanduidings oor weeskinders in die Belastingwetboek van die Russiese Federasie nie. Hulle ontvang egter 'n pensioen van die staat, daarom val hulle onder die kategorie pensioenarisse. Dit maak hulle vry van die betaling van eiendomsbelasting. Gevolglik is 'n sertifikaat van die Federale Belastingdiens nie nodig nie.

Soms moet kinders belasting op hul eie inkomste betaal. Dit gaan veral oor jong atlete en kunstenaars wat fooie ontvang vir deelname aan kompetisies of verfilming. Sulke kinders word vroegtydig belastingbetalers, dus moet hulle 'n TIN uitreik.

Het ek 'n TIN in die kleuterskool en skool nodig?

Baie ouers wat kinders uitmaak in die kleuterskool of skool, word gekonfronteer met die vereiste om 'n sertifikaat van die belasting te bekom. Onder hulle is diegene wat toegang geweier het tot 'n opvoedkundige instelling sonder hierdie dokument.

Sulke vereistes is nie redelik nie. Dit is slegs nodig om 'n TIN-sertifikaat in te dien wanneer u aansoek doen vir 'n werk. Teoreties kan die onwettigheid van die vereistes van die administrasie van 'n kleuterskool of skool deur die hof bewys word. Dit sal egter baie tyd, moeite en senuwees inneem. Daarom is dit beter om vooraf die identifikasienommer te versorg.

Het ek 'n TIN nodig vir die kind en hoekom?

Dit is natuurlik nie nodig om 'n belasting sertifikaat vir elke baba by geboorte in te vul nie. Maar dikwels ontstaan ​​sulke situasies wanneer die kind hierdie dokument benodig. Al hierdie gevalle hou verband met die eienaardighede van die belastingkode van die Russiese Federasie.

Volgens die huidige wetgewing, enige burger van ons land, ongeag sy ouderdom, kan 'n belastingbetaler wees. Byvoorbeeld, as 'n kind die eienaar van woongebied of ander soortgelyke voorwerpe is, is hy wettig verplig om belasting te betaal (natuurlik, dit is net 'n formaliteit - in werklikheid word hierdie bedrae deur die ouers of voogde van die minderjarige betaal).

In baie gevalle moet 'n kind egter 'n belasting-ID hê om belastingdokumente uit te reik. Daarbenewens is die sertifikaat nodig selfs wanneer die kind wat nie die ouderdom van meerderheid bereik het nie, reeds betrokke is by arbeidsaktiwiteit en inkomste ontvang vir die uitslag van sy arbeid.

Natuurlik sulke gevalle word selde waargeneem, maar hulle het steeds 'n plek om te wees. Dit geld byvoorbeeld vir jong atlete of kunstenaars wat fooie ontvang vir skiet of om deel te neem aan sportkompetisies.

Sulke kinders word as 'n reël baie meer vroeër as hul eweknieë, en daarom is die TIN-sertifikaat nodig vir hulle. Daarbenewens is hierdie dokument nodig wanneer die kind die besit van die erfenis word, sowel as in 'n aantal ander gevalle. Ook nou is dit moontlik om TIN via die internet uit te reik.

Het ek 'n TIN in die kleuterskool nodig?

Baie jong ouers in Rusland is bekommerd oor die vraag: is dit nodig om 'n TIN uit te reik wanneer 'n kind in die kleuter gaan? Sommige het selfs gekonfronteer met 'n situasie waar skoolverteenwoordigers nie 'n kind aanvaar het om sonder hierdie dokument te studeer nie.

As 'n soortgelyke voorval met jou gebeur het, weet: so 'n vereiste is absoluut onwettig en onwettig. Verteenwoordigers van opvoedkundige instellings is verplig om kinders vir hulself te neem, ongeag of hulle 'n belasting sertifikaat het of nie. Daarom, as jy jou seun of dogter in die kleuterskool inskryf, mag jy nie 'n TIN uitreik nie.

Hierdie prosedure moet slegs op u persoonlike versoek plaasvind, aangesien dit opsioneel is. Verteenwoordigers van die kleuter is eenvoudig nie in aanmerking om 'n TIN-sertifikaat van babas te benodig nie. Watter dokumente is nodig om 'n TIN vir 'n buitelandse burger te kry - lees hier.

Vanaf watter ouderdom word uitgereik?

Vandag in ons land is daar nie eenvormige vereistes vir die ouderdom van die aansoeker wat die TIN ontvang nie. Baie word gekonfronteer met die behoefte om hierdie dokument slegs in 25-30 jaar uit te reik, en iemand benodig hom in kinderskoene. dit wil sê vrae soos: wanneer om dit te doen, hoe oud of hoe oud is, het nie die reg om te wees nie.

Sulke verskille is hoofsaaklik te danke aan die teenwoordigheid van amptelike eiendom, arbeidsinkomste en ander faktore in die kind.

En aangesien die toegang tot belastingverhoudinge vir almal op verskillende ouderdomme plaasvind, is daar geen standaardvereistes vir die ontvangs van die TIN nie.

Ouderdomsbeperkings in hierdie geval, die wet verskaf nie. U kan aansoek doen vir die uitreiking van hierdie sertifikaat vanaf die oomblik van geboorte van die kind en gedurende sy hele lewe. Hoe om die TIN weer te kry - lees hier.

Wat moet jy doen?

Om 'n TIN vir 'n kind te maak, is 'n redelik eenvoudige en vinnige prosedure. Dit is egter steeds onmoontlik sonder enige voorbereiding. Eerste van alles U moet die vereiste lys dokumente opstel. So, watter dokumente is nodig:

 1. Die verklaring uitgereik op 'n standaardmonster. U kan die vorm van so 'n aansoek in die naaste belastingkantoor kry, of u kan dit op ons webwerf aflaai.
 2. 'N Afskrif van die paspoort van die ouer wat aansoek doen. Let asseblief daarop dat as u 'n TIN nie vir een, maar vir verskeie van u kinders tegelyk wil uitreik nie, dan moet u die toepaslike aantal afskrifte van u paspoort voorberei.
 3. 'N Afskrif van die geboortesertifikaat van die aansoeker (kind) met 'n merk van burgerskap.
 4. Dokumente wat die registrasie van u kind op die woonplek bevestig (sodanige dokumente bevat gewoonlik 'n uittreksel uit die huisregister en 'n fotokopie van die registrasiesertifikaat).

By die voorbereiding van al hierdie vraestelle is die belangrikste die uitvoering van die aansoek. Dit is nodig om dit korrek en so noukeurig as moontlik te vul om probleme te vermy. Let asseblief daarop dat in die aansoek as die persoon wat as aansoeker optree, dit die kind self is wat aangedui word, en nie een van sy ouers nie, maar die kind se ma of vader moet dit teken.

Andersins, geen probleme met die invul van die vorm wat u nie moet hê nie. As u egter onsekerheid het, is dit beter om 'n verklaring ter plaatse te skryf, in die teenwoordigheid van 'n belastingbeampte wat u die nodige verduidelikings en advies sal gee oor hoe om die vorm in te vul.

Stap vir stap

So, die nodige vraestel versamel en jy is gereed om voort te gaan na die registrasie van die TIN. Wat benodig hiervoor:

 1. Met 'n volledige stel dokumente, kontak die naaste verteenwoordigende kantoor van die Interne Inkomstediens by u woonplek. Dit is nie nodig om presies na die kantoor toe te gaan wat by u woonplek hoort nie. Dit is heel moontlik om aansoek te doen by enige belastingowerheid (naaste aan die plek van u huidige woning).
 2. Oorhandig die vraestelle wat u by die belastingbeampte ingesamel het.
 3. Kry 'n kwitansie waarin u die dokumente vir oorweging ingedien het.
 4. Op die vasgestelde tyd, verskyn by dieselfde kantoor om die finale sertifikaat te ontvang.

Soos u kan sien, is alles uiters eenvoudig. Die persoonlike teenwoordigheid van die kind is nie nodig nie (behalwe vir adolessente ouer as 14, wat onafhanklik van toepassing is). Onder die huidige wet is die tydperk vir die oorweging van aansoeke vyf werksdae. Na hierdie tydperk kan u veilig na die Belastingdiens gaan en die gesogte dokument ontvang.

U kan ook vooraf uitvind oor die gereedheid van die sertifikaat deur die instansie te skakel waar u aansoek gedoen het (dit is heel moontlik dat die sertifikaat binne vyf dae voltooi sal word). Let asseblief daarop dat die TIN-opdragdiens absoluut gratis verskaf word, en u sal geen fooie en staatsgelde moet betaal nie.

Via die internet

Vandag kan baie regeringsdienste maklik aanlyn verkry word. Dit geld ook vir die TIN-sertifikaat uitgereik vir 'n kind. Vir baie is die verkryging van so 'n sertifikaat via die internet baie makliker en vinniger as die tradisionele metode.

Dit sal jou red van die vervelige behoefte om in eindelose toue te staan. Al die nodige dokumente wat jy vinnig en gemaklik kan indien, sonder om jou huis te verlaat. Om dit te doen, volg hierdie eenvoudige stappe:

 1. Gaan na https://service.nalog.ru/zpufl/
 2. In die regter boonste hoek van die bladsy sal jy 'n registrasie boks op 'n blou agtergrond sien. As jy alreeds hierdie diens gebruik het, teken in deur jou e-pos en wagwoord in te voer. As jy hierdie aanlyn diens vir die eerste keer gebruik, klik op die "registreer" knoppie en voer jou persoonlike data in die veld wat verskyn.
 3. Na registrasie sal u beskikbaar wees vir die aansoekvorm. Vul die toepaslike vorm in met u kind se besonderhede en dien u aanlyn aansoek by die belastingowerheid in.
 4. Kopieer of skryf die vyf-syfernommer neer wat tydens die registrasieproses aan u aansoek toegewys sal word (u sal dit nodig hê om 'n sertifikaat te ontvang).
 5. As u aansoek suksesvol vir oorweging aanvaar word, sal u 'n kennisgewing aan u e-pos adres ontvang.

As jy nie so 'n handtekening vir jouself voorberei het nie, moet jy na die territoriale kantoor van die Federale Belastingdiens kom om die finale sertifikaat te bekom.

Die sperdatum vir die uitreiking van 'n sertifikaat via die Internet is dieselfde as wanneer u op die gewone manier aansoek doen: In reël is dit nie meer as vyf dae nie. Benewens die amptelike webwerf van die Federale Belastingdiens is dit ook moontlik om 'n TIN te kry vir 'n kind wat 'n individu is, deur middel van openbare dienste.

Eienskappe vir die pasgebore

Sommige van die eienskappe van die registrasie van TIN word geassosieer met die gevalle waar ouers onmiddellik na sy geboorte 'n belasting sertifikaat vir hul kind wil kry. Dit is heel moontlik. Soos ons reeds genoem het, kan die TIN enige tyd in die lewe verkry word, ongeag die applikant se ouderdom.

Vergeet dit egter nie U sal sekere dokumente moet toepas om aansoek te doen.Byvoorbeeld, jou baba se geboortesertifikaat, registrasiebevestiging, ens. U kan slegs 'n TIN aanvra nadat u al hierdie dokumente voltooi het.

Dit beteken dat u in elk geval minstens 'n paar dae na die geboorte van die kind moet wag. Wat die res betref, is die TIN-registrasieprosedure vir 'n pasgeborene nie anders as die standaardsituasie wat hierbo beskryf word nie, en volg dieselfde tradisionele patroon.

gevolgtrekking

Die vraag of 'n TIN vir elke kind benodig word, is steeds omstrede en hoogs omstrede. Sommige glo dat dit 'n vermorsing van tyd is en dat die kind 'n belastingsertifikaat vir homself kan uitreik wanneer dit nodig is.

Ander verstandige ouers is oortuig daarvan Vroeër of later sal die herberg die baba in elk geval nodig hêdaarom is dit beter om hierdie dokument vooraf uit te reik. Daar is waarskynlik geen konsensus oor hierdie telling in die komende jare nie.

Of u nou aansoek doen vir 'n TIN vir u kind of om 'n rukkie te wag, hang net af van u persoonlike besluit. As dit nie dringend nodig is nie, mag dit nie die moeite werd wees om jouself hieroor betrokke te raak nie. As jy die lewe vir jouself en jou kind in die toekoms makliker wil maak - moenie dit eers aflê nie, sit 'n bietjie van jou tyd af om die eenvoudige proses van die verkryging van hierdie belangrike dokument op te neem.

Het jy nie die antwoord op jou vraag gevind nie? Vind uit Hoe om jou probleem op te los - bel nou:

+7 (499) 288-16-54 (Moskou)
+7 (812) 317-55-94 (St Petersburg)

Hoekom het 'n kind 'n herberg nodig?

Miskien kan ouers gekonfronteer word met die feit dat hulle in die tuin of skool 'n kind se TIN benodig. Dan begin hulle om te leer waar en hoe om die TIN vir die kind te kry. Niemand het egter die reg om sy onontbeerlike teenwoordigheid te eis nie. Dit word uitgereik in die territoriale departement van die belastingdienste by die woonplek van een van die ouers.

Die vraag of 'n TIN nodig is vir 'n kind is nog steeds oop.

Die meeste mense is geneig om te glo dat 'n kind, voordat hy 14 jaar oud is, nie 'n TIN nodig het nie, aangesien hy nie werk nie, nie inkomste ontvang nie, nie betrokke raak in enige ander aktiwiteit wat beheer deur die belastinginspektoraat vereis nie.

En dit is nog steeds onnodig om hom as belastingpligtige te oorweeg, want hy het nog nie daardie vlak van ouderdomsontwikkeling bereik wanneer die TIN nodig is nie.

Hoe kry jy 'n TIN vir 'n kind in Rusland?

Ouers moet die volgende dokumente voorberei vir die uitreiking van 'n TIN aan 'n kind:

 • paspoort van een van die ouers
 • paspoort kopie: draai met foto, registrasie, lys van kinders,
 • oorspronklike geboortesertifikaat,
 • 'n afskrif van die geboortesertifikaat met die punt op die kind se nasionaliteit;
 • 'n dokument wat die registrasie van die kind by sy woonplek bevestig, byvoorbeeld 'n uittreksel uit die huisregister of 'n afskrif van die registrasiesertifikaat vir die werklike woonplek,
 • Aansoekvorm 2-2-Rekeningkunde, waar die aansoeker self die kind is en die ouer slegs sy regsverteenwoordiger is.

Daar moet kennis geneem word dat indien die TIN aan verskeie kinders gemaak moet word, moet daar 'n toepaslike aantal afskrifte van alle dokumente wees. Omdat elke aansoek geheg is aan die lys van afskrifte.

Met 'n volledige pakket dokumente moet u die territoriale kantoor van die Belastingdiens van die woonplek kontak. Wanneer die dokumente oorhandig word, word die ouer 'n kwitansie vir die dokumente oorhandig.

Die sperdatum vir die uitreiking van 'n TIN vir 'n kind in die Russiese Federasie is vyf werksdae.

Vir registrasie en ontvangs van TIN word geen gelde gehef nie.

Hoe om 'n TIN vir 'n kind uit te reik in die Oekraïne?

Om 'n TIN vir 'n kind op die grondgebied van die Oekraïne te maak, vereis die voorbereiding van die volgende dokumente:

 • paspoort van een van die ouers
 • paspoortfotokopie,
 • oorspronklike en afskrif van die kind se geboortesertifikaat,
 • 'n verklaring namens die ouer wat uitgereik kan word op die besoek van die belastingowerheid.

'N Pakket dokumente word in die SBI voorsien op die plek van registrasie van een van die ouers.

Die teenwoordigheid van die TIN kan by die ouers aangevra word by registrasie van die kind in die kleuterskool, verskeie gespesialiseerde sirkels en afdelings op skoolgaande ouderdom.

Dit blyk dus dat 'n kind, voordat hy drie jaar oud is, nie haastig kan wees om 'n TIN op te stel nie, maar eerder om dit nader aan die skool toe te gaan.

'N Kind ouer as 14 jaar oud TIN word op 'n verpligte basis uitgereik.

Die termyn van registrasie is 5 werksdae vanaf die datum van indiening van dokumente aan die belastingowerheid op die plek van registrasie. Buitelandse burgers kan ook 'n TIN vir 'n kind in die Oekraïne uitreik. Die hoof pakket van dokumente moet aangeheg word:

 • vertaling van die paspoort in Oekraïens en sy fotokopie, wat deur 'n notaris gesertifiseer moet word,
 • immigrasie kaart (indien u in die land vir 90 dae is) of 'n verblyfpermit (indien u meer as drie maande in die Oekraïne is).

As die verblyfpermit in die Oekraïense taal uitgereik word, is die vertaling van die paspoort en sy notarisering nie nodig nie.

Hoe om 'n TIN vir 'n kind te kry? Watter dokumente moet ontvang word?

9 Oktober 2016 bladsy »Administratiefreg» Papierwerk »TIN van 'n individu 1774

Individuele belastingbetaler nommer of kort TIN - 'n verpligte dokument van elke belastingpligtige. Na die geboorte van die kind begin die ouers byna vanaf die eerste dae van sy lewe om te dink oor hoe om 'n TIN vir die kind te kry? Op watter ouderdom het 'n baba nodig en kan hierdie probleem verder hanteer word.

Die hoofdoel van die INN

Burgers van die Russiese Federasie wat inkomste ontvang, word deur die wet verplig om belasting daarop te betaal. 'N Persoon wat belasting betaal, het sy eie belastingpligtige nommer (TIN) en elke persoon het 'n unieke nommer.

Wanneer 'n belastingbetaler vir die eerste keer geregistreer is en 'n gegewe nommer daaraan toegewys het, betree die belastinginspektoraat van die Russiese Federasie alle inligting oor belastingbetalers in sy databasis en identifiseer hulle dan deur TIN.

Herberg vir kinders onder 14 jaar

Om 'n TIN aan minderjariges onder die ouderdom van 14 te kry, geld ouers. Indien die aansoek deur die voogde of ander regsverteenwoordigers ingedien word, word 'n dokument by die lys van vraestelle gevoeg wat aandui dat hulle gesag het.

Wanneer u 'n TIN aanvra en ontvang, word kinders onder die ouderdom van 14 nie verplig om dit by te woon nie.

watter dokumente is nodig

Vanaf 14 jaar het 'n minderjarige die reg om 'n aansoek vir 'n identifikasienommer in te vul. Minderjariges ontvang die dokument onafhanklik.

Om aansoek te doen vir die opdrag van 'n identifikasienommer, berei die volgende lys vraestelle voor:

 1. Profiel.
 2. Paspoort. As die kind nie 'n paspoort het nie, heg 'n ander dokument aan wat as 'n identiteitskaart dien (geboortesertifikaat).
 3. Indien daar geen registrasie en verblyfdata in die paspoort / geboortesertifikaat is nie, moet u 'n dokument opstel wat inligting bevat oor die plek van registrasie van die kind.
 4. Paspoort van die ouer of regsverteenwoordiger wat die aansoek indien.

Die lys van nodige dokumente vir die verkryging van 'n TIN vir 'n kind saam met 'n voltooide vraelys word aan belastingbeamptes voorgelê.

Reëls vir die invul van die vraelys

Die vorm van die aansoekvorm word verskaf deur die belastingdiensbeamptes. 5 paragraaf 84 van die artikel van die Belastingwetboek van die Russiese Federasie spesifiseer hoe om 'n aansoek in te vul.

Ten einde die aansoek te aanvaar, moet u die reëls vir die invul volg:

 • Tik betroubare inligting in die aansoekvorm in.
 • Указывать данные рукописно или с помощью печатной техники. Данные записываются прописными печатными буквами. (Если информация вносится рукописно, используют шариковую ручку с черным или синим цветом чернил).
 • Заполнение каждой строки начинается с первого квадрата (знакоместа).

Die aansoekvorm (vorm 2-2) kan van die internet afgelaai word. Geregistreerde gebruikers wat 'n elektroniese handtekening het, is geregtig om die vorm van die Federale Belastingdiens se webwerf af te laai.

By die invul van die vraelys is dit belangrik om te weet:

 • U moet die vraelys so druk dat elke blad van die aansoek op 'n aparte vel papier is.
 • Blaaie word nie vasgekram met knipsels, knope of ander middele wat die integriteit van die papier breek nie.
 • As die vraelys op 'n rekenaar ingevul word - kies die 16 lettergrootte "Courier New".
 • Alle datums wat in die aansoek aangedui word, word in nommers geskryf.

Belastingbeamptes aanvaar nie aansoeke wat regstellings of blots bevat nie.

Daar is 2 maniere om aansoek te doen vir die opdrag van TIN aan 'n kind:

 1. Ouers of regsverteenwoordigers doen aansoek by die belastingowerhede by die kind se woonplek.
 2. Ouers aansoek doen via die internet "aanlyn" (op die webwerf van die belastingdiens of deur die portaal GosSlugi).

Aansoek via die internet

Om die aansoek aanlyn te stuur, het 'n aantal voordele:

 • spaar tyd
 • elimineer die behoefte om in lyn te bly by die belastingkantoor,
 • kan u op enige gerieflike tydstip registreer.

Om aanlyn aansoek te doen, gebruik die volgende algoritme:

 1. Gaan na die webwerf van die Federale Belastingdiens se webwerf.
 2. Registreer op die webwerf. Om dit te doen, voer persoonlike data in.
 3. Teken in. Vir magtiging, in die boonste regterkantste hoek van die hoofblad van die werf, vul in die velde wat verskyn 'n wagwoord en e-posadres.
 4. Vul die aansoekvorm in, en dui daarop die data van die kind aan. Stuur versoek.
 5. Elke aansoek het sy eie nommer. Die aansoeknommer moet gestoor word om die TIN te bekom.
 6. Wag vir e-posse waarin aangedui word dat die aansoek verwerk en hersien word.

Die portaal van Staatsdienste bied ook die geleentheid om aansoek te doen vir 'n TIN vir 'n kind. Om aansoek te doen, moet jy op die portaal registreer.

Vir registrasie benodig persoonlike data:

 • e-pos adres
 • telefoonnommer
 • paspoortbesonderhede.

Om 'n aansoek te stuur, moet die aansoeker 'n elektroniese digitale handtekening (EDS) hê. Die aansoek om 'n gratis program af te laai vir die ondertekening van 'n digitale handtekening, word afgelaai van die FTS webwerf.

Primêre bestelling TIN is gratis. Vir registrasie van die aansoekvorm is gevul. Vorm blank is op die webwerf. Herhaalde ontvangs van TIN deur die Portaal van die Staatsdiens is nie moontlik nie, aangesien die burger in hierdie situasie verplig is om persoonlik die belastingdienste by die woonplek te kontak en te betaal vir die heruitreiking van die dokument.

Hoe lank duur die ontwerp?

By die indiening van 'n aansoek, is 'n sperdatum vir ontvangs van TIN aangestel. Gewoonlik neem die prosedure om 'n identifikasienommer toe te ken, 5 besigheidsdae.

Werknemers van die belastingdiens rapporteer nie die gereedheid van die dokument nie. By die verstryking van die vereiste wagtydperk is die burger verplig om homself in die belastingdiensowerhede te verskyn om 'n TIN te bekom.

U kan op 3 maniere 'n sertifikaat van TIN-opdrag aan 'n kind ontvang:

 1. Uitreiking van 'n papier sertifikaat in die belastingdiens. Hierdie sertifikaat word uitgereik aan ouers of regsverteenwoordigers van 'n minderjarige in die belastingowerheid by die woonplek (verblyf) op voorlegging van 'n dokument wat die gesag van die verteenwoordiger bevestig.
 2. Dokument kwitansie in elektroniese vorm. In hierdie geval ontvang die burger 'n brief aan die e-pos adres (pdf-lêer, wat 'n elektroniese handtekening van die belastingdiensbeampte het).
 3. Ontvangs van papier per aangetekende pos. Dit word gestuur na die adres van die koshuis of na die adres vir interaksie, wat in die aansoek vir TIN aangedui word.

Waar en hoe om 'n TIN vir 'n kind te kry?

Hoe om 'n TIN vir 'n kind te kry, waarvoor dit nodig is, moet moderne ouers weet.

Dus, die TIN is die identifikasie (individuele) nommer van 'n burger van Rusland in die belastingstelsel.

Die wetgewing bepaal dat 'n persoon wat enige inkomste ontvang, belasting op laasgenoemde moet betaal. Om dit op te spoor, is belastingnommer ingevoer.

Hoe om 'n TIN vir 'n kind te kry?

As die kind onder die ouderdom van 14 is, word hierdie dokument deur die ouers (voogde) verwerk. Om 'n belastingnommer te verkry, moet regsverteenwoordigers die volgende stel dokumente afhaal:

 • verklaring in die voorgeskrewe vorm,
 • geboortesertifikaat (in die registerkantoor)
 • sertifikaat van registrasie (in die paspoortkantoor), indien die aansoek direk by die belasting ingedien word, sal daar genoeg wees van 'n seël in die geboortesertifikaat wat registrasie bevestig.
 • paspoort van die ouer wat die aansoek ingedien het.

Daar moet kennis geneem word dat die pakket dokumente so klein moontlik is en nie veel moeite verg wanneer dit versamel word nie. Daar moet veral aandag gegee word aan die skryf van die aansoek, aangesien die kind self as die aansoeker aangedui word, en een ouer sit die handtekening.

Nadat u die nodige vraestelle ingesamel het, moet u na die liggame van die Belastingdiens by u woonplek gaan, dit is nie nodig om aansoek te doen vir registrasie nie. Die inspeksiebeampte moet die voorgeskrewe dokumente nagaan en, indien positief, die kwitansie aanvaar vir die ontvangs met die datum van uitreiking van die finale sertifikaat. Die persoonlike teenwoordigheid van minderjarige kinders is nie nodig nie.

'N Tiener wat 14 jaar oud is, het die reg om onafhanklik te reël en 'n INN te neem. Hy moet by die belastingowerheid by die woonplek kom, 'n aansoek in die voorgeskrewe vorm invul en 'n paspoort by die plek van registrasie indien.

Volgens die huidige wetgewing word 5 werksdae vir oorweging van die aansoek gegee. U kan uitvind oor die gereedheid van die TIN vir 'n kind deur die belastingowerheid te skakel waar die aansoek ingedien is. Regsverteenwoordigers moet weet dat die diens van die verkryging van 'n belastingnommer gratis is, vereis nie betaling van staatsbelasting nie.

Moet ek die belasting besoek?

Tot op datum word sommige openbare dienste via die internet verskaf. Dit kan gedoen word by die verkryging van 'n belastingbetaler identifikasienommer. Eerstens sal hierdie geleentheid ouers red van vervelige toue en tyd bespaar. Om dit te doen, moet jy 'n paar eenvoudige stappe doen:

 1. Gaan na die amptelike webwerf van die federale belastingdienst.
 2. Op die oop bladsy in die regter boonste hoek sal daar 'n veld wees vir registrasie (jy moet persoonlike data invoer). Die huidige gebruiker moet deur magtiging gaan deur e-pos en wagwoord in die velde wat verskyn, in te voer.
 3. Na registrasie is dit nodig om 'n aansoekvorm in te vul wat die data van die kind aandui en aan die belastingowerheid stuur.
 4. Die aansoek sal 'n vyf-syfer nommer hê, wat óf gekopieer of afgeskryf moet word, aangesien dit nodig is om die vereiste dokument te verkry.
 5. Wanneer die aansoek verwerk en suksesvol vir oorweging aanvaar word, sal 'n kennisgewing aan die gespesifiseerde e-posadres gestuur word.

Benewens die amptelike webwerf van die Federale Belastingdiens, kan u 'n aansoek om 'n kind se TIN-sertifikaat verlaat via die internet op die portaal van openbare dienste. Om op die webwerf te registreer, benodig die volgende inligting: paspoortdata, telefoonnommer, e-pos.

Magtiging bestaan ​​uit die invul van die vraelys en die data van TIN en SNILS. Daarna moet jy wag totdat die wagwoord na die Russiese Pos gestuur is.

Nadat u dit ontvang het, sal 'n persoonlike rekening op die webwerf verskyn, waarin u kan inteken deur die gestuurde wagwoord te spesifiseer en in te teken, byvoorbeeld, e-pos. Die aanvanklike bestelling TIN is gratis, u moet net 'n aansoek in die voorgeskrewe vorm invul.

U kan laasgenoemde vind deur die soektog na elektroniese dienste, wat die volgende naam het: "Registrasie van 'n individu wat nie 'n individuele entrepreneur is nie, met die belastingowerheid op grond van 'n aansoek".

Die burger kan die voltooide dokument in die plaaslike owerheid op die woonplek neem.

Dit is nie moontlik om die belastingbetaler nommer deur die portaal van openbare dienste te kry nie, aangesien die burger in hierdie geval persoonlik met die territoriale owerhede moet in verbinding tree en die heruitreiking van 'n sertifikaat onderhewig is aan staatsbelasting.

Hoe om 'n TIN vir 'n kind te kry: het 'n TIN kinders nodig, op watter ouderdom dit opgestel is, 'n lys dokumente

Baie ouers stel belang in die vraag hoe om 'n TIN vir 'n kind te kry? Dit gebeur dat ouers onmiddellik na die geboorte van 'n baba 'n TIN vir hom wil kry, nie presies weet of hierdie dokument op die lys van verpligte by geboorte is nie.

In hierdie artikel sal ons uitvind of dit nodig is en in watter gevalle, asook die prosedure vir die verkryging van 'n TIN vir 'n kind op verskillende maniere: met die persoonlike versoek van die aansoeker en via die internet.

Het kinders 'n TIN nodig? Hoekom kry 'n TIN vir 'n kind

Individuele belastingbetaler nommer (TIN) ouers kan sonder veel moeite na hul kinders toe kom. Byvoorbeeld, as u kind die eienaar is van 'n belang in 'n besigheid, eiendom, voertuig, ens., Sal hierdie dokument verpligtend wees.

As jy hierdie dokument ook ontvang, sal baie probleme vinniger opgelos word:

 • As 'n erfenis vir 'n kind gemaak word, is 'n INN noodsaaklik.
 • Met behulp van die TIN, kan jy kyk hoeveel belastingterugbetalings beskikbaar is.
 • As 'n kind wat nie die leeftyd bereik het nie, besluit het om 'n werk te kry, moet hy 'n TIN aanbied.
 • Onderwysowerhede kan ook 'n INN aanvra.
 • Wanneer u u eie besigheid oopmaak, benodig u 'n individuele belastingnommer.
 • As die kind behandel word, is die TIN ook benodig.
 • As die ouers besluit het om eiendom aan hulle kind te koop en 'n belastingaftrekking te kry, dan is die TIN ook nodig.

Die prosedure vir die verkryging van 'n TIN vir 'n kind onder die ouderdom van 14

As die kind nog nie sy 14de verjaardag gevier het nie, moet een van sy ouers of regsverteenwoordigers die belastingkantoor kontak en 'n ooreenstemmende aansoek vir 'n TIN skryf.

Jy kan selfs 'n TIN kry vir 'n baba wat pas gebore is. Voor dit moet jy 'n geboortesertifikaat uitreik en die kind op die woonplek registreer.

Watter dokumente benodig word vir die registrasie van die TIN-kind

Die lys dokumente wat ouers sal benodig wanneer hulle 'n verklaring skryf:

 • Paspoort van 'n ouer wat 'n verklaring skryf
 • Baba se geboortesertifikaat,
 • U moet die paspoortkantoor kontak en 'n sertifikaat van registrasie by die woonplek neem.

In situasies waar aansoek vir TIN direk by die belastingkantoor ingedien word, mag 'n aparte registrasiedokument nie vereis word nie. Dit is moontlik wanneer die geboortesertifikaat van 'n kind gestempel word, wat registrasie by die woonplek aandui.

Aangesien die aanlyn aansoekvorm №2-2-Rekeningkunde op hierdie dokument gefokus is, is die indiening van 'n aansoek via die Internet sonder 'n registrasiesertifikaat by die woonplek nie moontlik nie.

Hoe om 'n TIN vir 'n kind van 14 tot 18 jaar te kry

Adolessente kinders wat reeds 14 jaar oud geword het, moet self die belastingkantoor besoek om 'n TIN-opdrag-sertifikaat te bekom.

Jy moet 'n paspoort by jou hê waar daar 'n stempel is oor registrasie by die woonplek. Die tiener vul die aansoekvorm nommer 2-2-Rekeningkunde in en gee dit aan die inspekteur.

As u besluit om 'n aansoek in te dien met die dienste van posdienste, sal hierdie skema 'n bietjie meer ingewikkeld wees, aangesien u 'n afskrif van u paspoort moet notariseer.

Ook kan 'n tiener 'n aansoek op die FTS webwerf skryf deur die toepaslike vorm in te vul.

Om dit te doen, gaan na die "Elektroniese Dienste" -kieslys (Inhandiging van 'n aansoek van 'n individu vir registrasie "). Na aanvaarding van die aansoek moet ongeveer 5 dae verloop, waarna u na die belastingowerheid kan gaan en 'n sertifikaat van belastingregistrasie ontvang.

'N Veertienjarige tiener kan dit self doen, sonder die hulp van ouers, maar jy moet 'n paspoort by jou hê.

Watter dokumente is nodig om 'n TIN te bekom vir 'n kind wat 14 jaar oud is? Dit is 'n paspoort en 'n verklaring wat hy ter plaatse sal skryf.

Hoe om 'n TIN vir kinders te maak sonder om die belastingkantoor te besoek

U kan die webwerf van openbare dienste gebruik om 'n TIN vir 'n kind te kry via die internet. Hierdie portaal het ooreenkomste met die elektroniese diens van die belastingdiens, nie sonder registrasie nie. Om te registreer, op die webwerf gosuslugi.ru moet jy op die hand SNILS.

Hierdie twee dienste kan gebruik word om nie net bestel nie, maar ook 'n TIN vir die kind, tuis te kry. Al wat jy nodig het is internet toegang.

Jy moet na die FTS webwerf gaan, 'n spesiale program aflaai vir die ondertekening van 'n digitale handtekening - dit is heeltemal gratis.

Indien die aansoeker so 'n verklaring in elektroniese vorm onderteken het, kan hulle hom die TIN-sertifikaat in die vorm van 'n PDF-lêer na die poskantoor stuur of die geleentheid bied om die TIN direk van die portaal van openbare dienste af te laai.

Het die kind 'n TIN nodig en hoe om dit te kry

Nadat die kind gebore is, word sy ouers, nadat hulle uit die kraamhospitaal ontslaan is, begin om die ontwerp van die nodige dokumente te hanteer:

 • 'n sertifikaat wat die feit van sy geboorte bevestig,
 • SNILS,
 • OMS-beleid
 • INN.

Dit is die kwessie van registrasie en kwitansie van die belastingbetaler identifikasie nommer of TIN ontstaan ​​meestal van ouers. U moet weet dat die opdrag van TIN uitgevoer word vir alle burgers van die land. Hierdie reël geld vir kinders van enige ouderdom. Daarom moet 'n pasgebore kind hierdie tipe dokument in verband met die huidige wetgewing hê.

Die nodige dokument kan by die belastingkantoor verkry word. Die verkryging van 'n INN is nodig vir die verdere registrasie van 'n persoon in die databasis van alle belastingbetalers.

Die toekenning van 'n INN vind slegs een keer in die leeftyd plaas.

In gevalle waar 'n paspoortdata vervang word (van, naam of patroniem), word die TIN-nommer gestoor, en in die departement van die Inspeksie van die Federale Belastingdiens word 'n nuwe weergawe van die dokument ontvang.

Dus, volgens die huidige wetgewing, word die registrasie en ontvangs van TIN selfs vir pasgeborenes, aangesien 'n kind van enige ouderdom as belastingpligtige mag optree.

Volgens die wet is minderjarige kinders nie vrygestel om die nodige tipes belasting te betaal nie. Dit is moontlik as die baba motorhuis, land, huis of enige ander eiendom versier word.

In hierdie geval word belasting betaal deur ouers / voogde.

As die kind 'n wees is, dan is 'n TIN ook nodig, aangesien sulke kinders by die kategorie pensioenarisse ingesluit word en dus 'n staatspensioen ontvang. Terselfdertyd is hulle vrygestel om belasting op al hul eiendomme as individue te betaal.

Jy moet weet dat as 'n kind 'n atleet word en geld begin verdien, hy self die belastinggeld self kan betaal. Dit is die kindersatlete wat eers belastingbetalers word.

Soms word hierdie soort dokumentasie benodig wanneer u 'n kleuterskool of skool betree. Daarom is registrasie van hierdie tipe dokumentasie ook verpligtend selfs vir pasgeborenes.

U moet weet dat wanneer u ander dokumentasie in die registerkantoor maak, u werknemers die personeel van die IFTS onafhanklik moet inlig. So word die TIN outomaties aan die pasgeborene toegeken, soos 'n nuwe burger van die land.

Sy ouers / voogde kan enige tyd hierdie dokument ontvang. Om dit te doen, moet u 'n verklaring in die verlangde vorm skryf. Wanneer 'n kind 14 jaar oud is, kan hy hierdie prosedure op sy eie uitvoer deur die nodige dokumentasie voor te lê.

Die prosedure vir die verkryging van 'n persoonlike belastingbetaler nommer:

 1. Skryf 'n verklaring in die voorgeskrewe vorm №2-2. Die verlangde tipe aansoek kan by die kantoor van IFTS verkry word. U kan dit ook aanlyn aflaai en dit tuis invoer. Die stelling mag nie foute, deurbrake en regstellings bevat nie. Dit moet slegs gevul word met 'n blou of swart balpen.
 2. Voorlegging van die nodige dokumentasie aan die registerkantoor (vir pasgeborenes), die departement van die Federale Belastingdiensinspeksie of die MFC (vir ouer kinders). Kontak die belastingkantoor is slegs nodig op die plek van registrasie van die kind,
 3. Die uitreiking deur die belastinginspektoraat van die kwitansie, wat bevestig die indiening van die dokumentasiepakket.

Vir registrasie van hierdie tipe verpligte dokumentasie word vyf dae gegee.

Nadat u al die bogenoemde stadiums voltooi het en hierdie tydperk beëindig het, sal u 'n pasgemaakte TIN van 'n individu kry, wat uit 12 syfers bestaan ​​(die eerste vier is die streekkode en die belastingeenheid waar dit uitgereik is, die ses volgende is die onmiddellike persoonlike belastingbetaler nommer, die laaste twee - tjek syfers). Die TIN van die regsentiteit bevat slegs 10 syfers. Uitreiking vind slegs plaas by ouers / voogde op voorlegging van hul paspoorte deur hulle en uitgereik deur 'n werknemer van die belastingkwitansie.

Watter dokumente moet voorsien word

Registrasie en die daaropvolgende ontvangs van die belastingpligtige se persoonlike nommer kom slegs voor by die aanbieding van 'n spesifieke lys dokumentasie. Hierdie lys sluit in:

 • ouer / voog paspoort. Dit is genoeg om vir een voog / ouer aan te bied. U moet die oorspronklike en afskrifte van alle voltooide bladsye,
 • sertifikaat wat die feit van geboorte bevestig. Jy moet die oorspronklike en sy kopie neem,
 • bewys van burgerskap (vereis indien daar geen ooreenstemmende punt in die sertifikaat is nie)
 • справка, выданная паспортным столом, в которой указано фактическое место проживания, т.е. регистрация. В этом случае можно предъявить домовую книгу или поквартирную карточку,
 • документация, подтверждающая факт опеки (только для опекунов),
 • заявление, написанное от руки и соответствующим образом. В заявлении в качестве заявителя выступает ребенок, а родитель/опекун – в роли законного представителя.

Die indiening van bogenoemde dokumentasie is verpligtend. Om probleme te vermy, is dit beter om die oorspronklikes en afskrifte gelyktydig te bring, om nie twee keer na hulle te hardloop nie.

As u 'n belastingpligtige nommer vir 'n paar kinders gelyktydig moet uitreik, dan moet die dokumentasie afsonderlik vir elke kind ingedien word.

As die kind ouer as 14 jaar is

Wanneer kinders 14 jaar oud is, is die probleem van hierdie dokument by hul ouers of voogde. Daarbenewens kan 'n tiener dit selfstandig kry. Hiervoor moet hy:

 • Onafhanklik 'n aansoek in die vereiste vorm invul (No.2-2-Rekeningkunde),
 • Wys jou paspoort, wat 'n kenmerk van burgerskap en registrasie moet wees.

Vandag is dit wettiglik toegelaat om via die pos aansoek te doen. Maar in so 'n situasie is dit nodig om 'n afskrif van die aansoeker se paspoort te notariseer. Ook beskikbaar is sy vulling via die internet. Hiervoor benodig jy:

 1. Gaan na die amptelike webwerf van die Federal Tax Service,
 2. Kies in sy spyskaart "Elektroniese Dienste",
 3. Kies dan "Pas toe vir individue. persone op sy registrasie. "

Daarna, na vyf dae, kan die voltooide dokument by die belastingkantoor opgetel word. Want hierdie tiener moet net jou paspoort wys.

Gevolglik kan enige persoon (selfs 'n pasgeborene) as belastingpligtige optree. Daarom is die verkryging van 'n individuele nommer 'n noodsaaklikheid vir vandag om nie in die toekoms probleme met die belastingdiens te hê nie.

"Hoe om die TIN te kry"

Oor hoe om die TIN te kry, sê Senior Staatsbelastinginspekteur Tatyana Sysoyeva. Kyk na die rekord en jy sal uitvind watter dokumente nodig is om 'n TIN te bekom, asook hoe die uitgifteprosedure plaasvind.

As u enige vrae het, skakel asseblief:
8 (800) 777-08-62 ext. 146
P.s. - Bel van die grondgebied van die Russiese Federasie is gratis.

Hoe om 'n TIN teen 'n verlies of vir die eerste keer te kry

In ons lewe moet enige van ons 'n aantal nodige dokumente (paspoorte, SNILS) verkry. Sonder hulle is dit onmoontlik om enigiets te doen, hulle sal by registrasie vereis word, van enige sertifikate, vir die neem van 'n verband, werkplasing (wat hulle kan weier), by die aankoop van 'n woonstel, met voordele. TIN is nie 'n uitsondering nie, dit moet ook ontvang word.

INN - Dit is die identifikasienommer van die belastingbetaler, 'n persoon ontvang dit nadat hy by die belastinginspektoraat geregistreer het. Die nommer self is uniek, het 12 syfers, hierdie dokument word in 'n enkele kopie uitgereik. Dit kan natuurlik verander word as dit verlore gaan, of wanneer 'n persoon sy voornaam verander, maar die nommer self bly onveranderd.

Watter dokumente moet u verskaf wanneer u 'n TIN maak?

Ten einde vir enige burger van die Russiese Federasie 'n TIN te ontvang, moet 'n lys van minimum dokumente aan die belastingowerheid voorsien word:

 • paspoort
 • Aansoekvorm 2-2
 • As die TIN deur 'n kind onder die ouderdom van 14 ontvang word, benodig u 'n paspoort van een van die ouers, 'n registrasiesertifikaat (vorm 9), 'n sertifikaat en geboorte.

Nou sal ons jou in meer detail vertel hoe om 'n TIN aan 'n individu te maak.

'N Persoon wat 14 jaar oud is, moet na die belastingkantoor kom om 'n verklaring te skryf.

'N Voorbeeld aansoekvorm kan óf afgelaai en onafhanklik voltooi word, óf dit kan ook direk by die belastingowerheid gedoen word.

As u enige vrae het, sal hulle u dadelik raadpleeg. Vir registrasie benodig TIN 'n paspoort. Maak daarvan afskrifte van die nodige bladsye (bladsy nommer 2,3,5)

'N Kind wat nog nie tyd gehad het om 'n paspoort van 'n burger van die Russiese Federasie te kry nie, sal van hom meer dokumente benodig. Dit is 'n verklaring van een van die ouers, geboortesertifikaat, registrasiesertifikaat.

Tipies, die proses vir registrasie van die TIN neem nie veel tyd nie. Dit duur ongeveer 20 minute. Behalwe vir die groot toue.

Die individuele belastingbetaler nommer moet 10 dae na die aansoek verkry word. U moet 'n paspoort hê, in die volgorde van elektroniese tou. Hierdie prosedure is heeltemal gratis. In foto 1 kan jy sien hoe die getuienis lyk.

Ons het oorweeg hoe om 'n belasting-ID te kry, deur die belastingkantoor, dan sal ons jou vertel hoe dit moontlik is via die internet.

Die Federale Belastingdiens laat burgers van die Russiese Federasie toe om 'n individuele belastingpligtige nommer elektronies te gebruik deur die internet te gebruik. As jy nie 'n elektroniese handtekening het nie, moet jy 'n aansoek via die internet stuur, maar om 'n TIN te kry, het jy nog 'n persoonlike teenwoordigheid nodig, aangesien jy jou handtekening benodig.

As u 'n handtekening het, kan die belastingbetaler nommer in die elektroniese vorm bykomend tot die papierdraer gemaak word. Dit is gerieflik omdat u in kennis gestel sal word wanneer die dokument opgetel kan word.

Vir diegene wie se handtekening geregistreer is, kan die TIN-registrasie op hierdie manier gedoen word:

 • Laai en installeer die program Belastingbetaler LE, verkieslik op die amptelike webwerf van die Belastingdiens. Die aansoekvorm 2-2 is voltooi. Volgende moet u 'n versoek indien vir die vorm №3
 • Vervolgens word 'n dokument voorberei waarin die aansoek met die elektroniese handtekening van die burger, die versoek om die TIN te bekom.
 • Dan word alles gestuur vir verwerking, dan kan 'n persoon 'n elektroniese weergawe van die TIN in 5 dae in PDF-formaat ontvang
 • 'N PDF-lêer kan óf na u e-pos gestuur word óf u kan u persoonlike rekening op die webwerf van die Federale Belastingdiens besoek om dit daar te laai.
 • So 'n dokument is wettig bindend, dit kan veilig gedruk word.

As jy skielik die naam verander, moet jy die individuele belastingbetaler nommer verander. Tans kan 'n vrou en 'n man hul naam verander deur die naam van hul gade (s) te gebruik.

Watter dokumente moet by die belastingkantoor ingedien word?

 • 'N Voltooide aansoekvorm 2-2 (jy kan persoonlik sowel as per pos bring)
 • Verskaf 'n paspoort (jy kan 'n afskrif deur 'n notaris per pos stuur)
 • In 'n situasie waar daar geen registrasie in die paspoort is nie, moet u 'n sertifikaat verskaf waarin registrasie by die woonplek aangedui word.
 • Die werknemer van die belastingowerheid moet jou die datum vertel wanneer jy 'n nuwe TIN kan kry. Dieselfde sertifikaat kan per aangetekende pos gestuur word, terwyl die ontvanger moet teken.

In die geval van heraansoek vir die vervanging van die TIN, word die tydsberekening van die papierwerk aansienlik verminder.

Watter dokumente is nodig vir 'n TIN-registrasie vir 'n individuele entrepreneur?

Nou is meer en meer mense besig om PI te ontdek. En so word dit dikwels gevra hoe om 'n TIN te kry, met jou eie besigheid. Daar is geen probleme nie. Dit is genoeg om al die nodige dokumente voor te berei en na die belastingkantoor te bring.

Hiervoor moet jy doen:

 • Afskrif van u paspoort
 • Vul 'n aansoek in, moenie verwar word nie. Maak seker dat u dit invul, as individu wat versoek om te registreer, as 'n individuele entrepreneur (Vorm P21001).
 • Ontvangs van betaling van staatsbelasting
 • Die stelling dat die individuele entrepreneur oorskakel na die vereenvoudigde belastingstelsel (vorm 26.2-1). Maar hierdie stelling is opsioneel.

Dan moet jy net wag, wanneer hulle 10 dae bel, of gaan vra jouself watter stadium die papierwerk is. Dit sluit in: 'n sertifikaat wat jy geregistreer het, 'n sertifikaat waar daar gesê word dat jy as individu 'n individuele entrepreneur is.

Waar en hoe kry jy 'n TIN vir 'n buitelander?

Sedert Julie 2016 moet alle buitelanders noodwendig 'n INN wat in Rusland aankom, opstel. Sonder hierdie dokument sal hy nie vir sy patent kan betaal nie, asook hernu.

Dit sal vir 'n vreemdeling moeilik wees om 'n TIN te kry as jy nie weet hoe en wat hiervoor nodig is nie. Eerstens moet jy besluit hoe jy sal registreer.

As 'n individu, óf as 'n eenmansaak of as 'n firma? Omdat rente op betaling anders is.

As jy as individu met 'n paspoort van die Russiese Federasie is, sal dit 13% van die vereenvoudigde belastingstelsel wees. As jy 'n buitelandse burger is, kan die persentasie tot 30% styg. Daarom is dit beter om met 'n belastingspesialis in jou land te konsulteer.

Om 'n TIN te bekom, moet jy self na die belastingdiens skakel, of die werkgewer kan dit doen. As u die patent vir die volgende jaar moet uitbrei, word die TIN toegewys vir 'n addisionele fooi aan die Federale Migrasiediens.

Om 'n belastingpligtige nommer te kry, benodig u die volgende dokumente:

 • paspoort
 • Gewaarmerkte afskrif van paspoortvertaling
 • Dokument van aankoms in die Russiese Federasie
 • Aansoekvorm 2-2

'N Buitelander, sowel as 'n Russiese burger, moet ná 10 dae 'n ID kry nadat hy na die belastingkantoor gekom het. Die prosedure is nie veel anders as die prosedure vir die verkryging van 'n Russiese burger nie.

Ons raai u aan om nie die kwitansie van die TIN te vertraag nie, aangesien 'n buitelandse burger nie sy belasting in hierdie geval kan betaal nie, waarna sy patent nie in die databasis van die migrasiediens inbetaal sal word nie, wat sal lei tot die kansellasie van sy permitte.

Om die TIN en ander belangrike dokumente te maak, moet u die tersaaklike instellings betyds kontak. Dan sal dit nie baie tyd neem om uit te voer ten tyde van die dringende voorsiening van 'n dokument in die proses om belangrike kwessies op te los nie.

Vanaf watter ouderdom kry hulle 'n belasting-ID

Baie ouers wonder op watter ouderdom hulle hul TIN kry. Ongelukkig is die wet nie oral voorgeskryf nie, en daar is geen presiese antwoord op watter ouderdom die TIN uitgereik word aan die kind nie, en nie aan die volwassene nie.

Geen instansie het die reg om te vereis dat u 'n TIN vir u kind voorsien nie. En tot 14 jaar het hy waarskynlik nie nodig nie, aangesien hy net nodig is wanneer die kind begin werk. En tot 14 jaar onder die arbeidswetgewing het 'n kind nie die reg om geld te verdien nie.

U, as ouers, het die volle reg om 'n TIN vir u kind te kry sodra hy gebore is. Niemand sal jou egter verplig om dit te doen nie. As poliklinieke of kindersinstellings weier om u dienste te verskaf sonder 'n TIN vir 'n kind, kan u veilig by die hoër owerhede kla en daar sal hulle vertel hoe baie jare hulle 'n TIN vir kinders ontvang. U kan vrywillig 'n TIN vir u kind kry totdat hy begin om 'n soort inkomste in te bring. Maar as hy reeds 14 jaar oud was en die kind iewers amptelik begin werk het, moet hy in hierdie geval 'n individuele belastingpligtige nommer kry sodat die belastinginspektoraat sy werksaamhede toesig hou.

Hoe om jou kind se TIN via die internet te kry

Nou is die proses van die verkryging van 'n TIN baie vereenvoudig as daar 'n rekenaar en die internet byderhand is. As jy nie weet hoe om jou kind se TIN via die internet te kry nie, sal ons aanbevelings u baie help. Om dit te doen, moet u registreer op die webwerf van openbare dienste, en gaan dan in die afdeling van die ontvangs van TIN. Vervolgens moet u 'n aansoek invul vir die verkryging van 'n individuele belastingbetalersnommer en stuur dit. In die aansoek, dui al die data op u kind en die gescande vorm van 'n geboortesertifikaat of paspoort aan, indien die kind ouer as 14 is. Nadat die webwerf jou aansoek nagegaan het, wat ongeveer een of twee weke duur, sal dit vir jou 'n kennisgewings-e-pos of 'n gespesifiseerde selfoon oor die gereedheid van die dokument stuur.

Op die webwerf van openbare dienste kan u die status van u aansoek onafhanklik monitor deur u persoonlike rekening.

Watter dokumente word benodig vir TIN

Jy moet weet watter dokumente nodig is vir die TIN om dit te kry. Oorweeg die lys dokumente wat u aan die belastingkantoor verskaf om hierdie dokument te ontvang:

 • jou paspoort of sy kopie. As u nie ouers is nie, dan is die dokument wat die reg van toesig en voogdyskap bevestig.
 • kind se geboortesertifikaat (oorspronklike en afskrif).
 • die oorspronklike en 'n afskrif van die paspoort van die kind as hy 14 jaar oud is. Dit behoort 'n kenmerk van burgerskap te wees.
 • As die sertifikaat van geboorte of paspoort nie 'n kenmerk van burgerskap bevat nie, moet u 'n invoeging kry.
 • aansoek vir TIN.

Loading...