Kleintjies

Is dit moontlik om kraamverlof uit te brei: voorwaardes en kenmerke van registrasie

Pin
Send
Share
Send
Send


Benewens die moeder kan enige familielid, 'n wettige voog (hk. 1, 2, artikel 256 van die Arbeidswetboek van die Russiese Federasie) wat werklik in die kind betrokke is, op ouerlike verlof gaan (hierna "UZR"). Hierdie verlof begin onmiddellik na die einde van die kraamverlof, en die beperking is dat die kind 3 jaar oud word.

In 2014 in die sub. 3 p. 1 Art. 11 van die Wet op Arbeids Pensioene, gedateer 17 Desember 2001, nr 173-FZ, is 'n verandering aangebring: periodes van die UZR tot 1,5 jaar word in die arbeidsversekeringsdiens (versekering) getel tot 'n maksimum van 4,5 jaar bereik word.

In 2015 het hierdie bepaling opgehou om te werk, 'n nuwe reël het verskyn.

Volgens paragraaf. 3 h. 1 Artikel. 12 van die Wet "Op Versekeringspensioene" gedateer 28 Desember 2013 No. 400-ФЗ (hierna verwys as Wet No. 400-ФЗ), kan alle tydperke van die UZR in totaal 6 jaar wees.

Die wetgewer het nie aangedui op die aantal kinders wie se sorg as dienslengte gereken sal word nie. Daarom kan die aangeduide 6 jaar deur verskeie kombinasies verkry word.

Sodanige verlof word getel indien die moeder of 'n ander familielid ten tyde van kraamverlof amptelik in diens was of onmiddellik in diens geneem is nadat die verlof onder die UZR verlaat is (deel 2 van artikel 12 van die Wet No. 400-ФЗ).

Arbeidswetgewing bevat dus nie gronde vir die verlenging van kraamverlof na 3 jaar nie. Die veranderinge wat plaasgevind het, het slegs die prosedure vir die berekening van die versekeringsrekord geraak.

Aansoek om verlenging van kraamverlof

Hoe om kraamverlof na 3 jaar uit te brei? Die vrou het 2 opsies:

 1. Verklaar jou begeerte om op 'n jaarlikse vakansie te gaan (mondeling of skriftelik). Volgens Art. 260 van die Arbeidskode van die Russiese Federasie aan die einde van 'n vakansie op die UZR kan 'n vrou dadelik in die generaal kom, soos bepaal deur Art. 114 TC RF vakansie.
 2. Kontak die werkgewer met 'n versoek om verlof sonder betaling ooreenkomstig Art. 128 van die Arbeidskode van die Russiese Federasie vir 'n bepaalde tydperk.

In laasgenoemde geval sal die voorsiening van verlof die reg van die werkgewer wees, en nie 'n verpligting nie.

Hoe om kraamverlof uit te brei? 'N Skriftelike aansoek om verlof sonder betaling word opgestel, wat lui:

 • 'n beroep op die kop (sy posisie en F.I.O.),
 • F. I. O. die aansoeker,
 • versoek verlof sonder betaling (administratiewe verlof),
 • die aantal dae benodig, die tydperk
 • die rede vir so 'n versoek
 • handtekening van die aansoeker en die datum van die aansoek.

BETAAL AANDAG! Die werkservaring vir die berekening van voordele sal slegs 14 dae administratief insluit, dws sonder om salaris te bespaar, verlaat. Alle ander dae sal nie getel word nie (paragraaf 6 van deel 1 van artikel 121 van die LC RF).

As die opskrif van die dokument sê: "Aansoek om verlenging van kraamverlof," sal dit nie die essensie verander nie. Die werknemer gaan ook na die jaarlikse basiese verlof, of administratief.

Is dit moontlik om kraamverlof te verleng weens siekte van 'n werknemer?

Die teenwoordigheid van siekteverlof stel die werknemer in staat om die werkverlof te oorreed / te verleng vir soveel dae as wat hy op siekteverlof was (art 124 van die Arbeidskode van die Russiese Federasie). Hierdie reël werk in verhouding tot die jaarlikse, voorsien ooreenkomstig Art. 114 TK RF vakansie.

Die gespesifiseerde posisie is vasgestel in par. 6 p. 40 van die bestelling, goedgekeur. op bevel van die Ministerie van Gesondheidsorg en Maatskaplike Ontwikkeling van Rusland van 06/29/2011 No. 624n: die lys van arbeidsongeskiktheid vir werk word nie uitgereik indien die vrou (of ander persoon) op verlof vir UZR is nie.

In dieselfde bepaling is daar egter 'n bespreking: die werknemer wat saam met die UzR verlof met deeltydse werk of tuis verlaat, kry siekteverlof. Hier is dit die moeite werd om te let op die volgende:

 1. 'N Werknemer wat werk met verlof vir UZR kombineer, is geregtig op jaarlikse verlof (deel 4 van artikel 93 van die Arbeidskode van die Russiese Federasie).
 2. So 'n werknemer kan sy reg uitoefen om slegs op jaarlikse verlof te gaan, deur middel van kraamverlof te onderbreek, aangesien hy nie voorsiening maak vir die moontlikheid om gelyktydig op 2 vakansies van die Arbeidskode van die Russiese Federasie te wees nie.

Na afloop van die standaard 28 dae-vakansie het die werknemer die reg om terug te keer om op die UzR te gaan en op 'n verminderde werkdag te werk (paragraaf 20 van die FPRS gedateer 28 Januarie 2014, nr. 1, brief van die Rostrud gedateer 15 Oktober 2012 No. PG / 8139-6-1) .

Dus, 'n werknemer wat tydens kraamverlof werk, mag:

 • gaan na betaalde siekteverlof,
 • om die jaarlikse verlof uit te brei vir die tydperk wat in die sieklys opgeneem is (onderhewig aan die voorwaarde vir die onderbreking van verlof vir die UZR).

Die "kraam" -tydperk word nie verleng weens siekte nie.

Uitbreiding van "Tsjernobil" verlof op siekteverlof

Die voorwaardelike verlenging van kraamverlof na 3 jaar is moontlik deur persone wat onderhewig is aan die Wet op Maatskaplike Beskerming van 15.05.1991, nr 1244-I (hierna wet No. 1244-I), die reg om jaarliks ​​bykomende verlof aan te sluit.

Byvoorbeeld, ooreenkomstig paragraaf 5 van Deel 1 van Art. 14 van die Wet Nr. 1244-I, word toelating in 14 dae gewaarborg:

 • gestremd as gevolg van die Tsjernobil-ramp
 • burgers wat deelgeneem het aan sy likwidasie,
 • burgers ontruim uit die uitsluiting sone, ens.

"Tsjernobil" addisionele vrystelling word toegeken op dieselfde basis as die jaarlikse - ooreenkomstig Art. 122, 260 van die Arbeidskode van die Russiese Federasie. Ongeag die lengte van die diens, kan 'n vrou onmiddellik na afloop van die vakansie op die IDR addisionele verlof gaan.

Die verlenging van die "Tjernobyl" -verlof volgens die sieklys word volgens die algemene reëls uitgevoer - op versoek van die werknemer (hoe om dit te skryf - sien die artikel Hoe om 'n aansoek om oordrag van verlof te skryf - 'n steekproef).

Met betrekking tot kraamverlof vir vroue wat in die gebied van die verblyfreg woonagtig is, is daar 'n ander staatsondersteuningsmaatreël: die voorsiening van 'n voorgeboortetydperk van 90 dae (in plaas van die algemeen aanvaarde 70) by die implementering van ontspanningsmaatreëls (Artikel 18, Artikel 18 van die Wet 1244-I). Watter gebied behoort aan 'n bepaalde sone, wat u uit die lys kan kry, goedgekeur. Resolusie van die regering van die Russiese Federasie van 08.10.2015 No. 1074.

"Tsjernobil-verlof word toegestaan ​​ongeag die werknemer se reg om te verlaat vir skadelike werksomstandighede.

Dokumente vir verlenging van kindersorgverlof

By die verlenging van verlof tot 3 jaar, onderbreek vir een of ander rede, word die werknemer verplig om:

 • verklaring
 • kind se geboortesertifikaat
 • sertifikaat van die werker van die tweede ouer (of ouers), dat hy nie verlof op UZR gebruik nie en nie voordele ontvang nie.

As die werknemer na die hoofvakansie gaan en die werkgewer moet die vakansieskedule aanpas, moet die werknemer 'n verklaring skryf oor die oordrag van die jaarlikse rus tot die datum wat volg op die datum van uitvoering deur die kind van 3 jaar.

Om die reg uit te oefen om te verlaat vir "Tsjernobil" verlaat met die keuse van die datum wat die werknemer nodig het, moet die aansoeker die toepaslike status hê, wat deur die Tsjernobil-spesiale sertifikaat bevestig word. Hierdie status het byvoorbeeld werkers wat 'n straling of ander siekte gehad het wat verband hou met die stralingseffekte van die ontploffende kernkragsentrale in Tsjernobil (artikel 5, deel 1, artikel 14 van wet nr 1244-I).

Op grond van die voorafgaande, definieer ons 3 basiese situasies om kinderversorging te verleng. Dit is:

 1. Verlenging van verlof tot die kind 3 jaar oud is, maar aanvanklik is dit vir 1,5 jaar gegee.
 2. Terug na vakansie, onderbreek deur 'n werknemer wat nie wag vir die kind om die limiet van 3 jaar te bereik nie.
 3. Sorg in die hoof 28 dae of administratiewe verlof onmiddellik na afloop van die vakansie op die UZR. Die tweede tipe verlof (administratief) word streng deur ooreenkoms met die werkgewer verskaf.

Hierdie reg kan uitgeoefen word deur die ma, pa of ander persone wat 'n formele werksplek het en eintlik omgee vir die kind totdat hulle die ouderdom van 3 jaar bereik.

Die versekeringservaring wat in ag geneem word by die berekening van 'n arbeidspensioen, sluit die eerste 1.5 jaar van 'n kind se lewe in, en dit kan slegs 6 jaar oud wees (vir 4 of 5 kinders indien dit ouer is).

Is dit moontlik om uit te brei?

Aanvanklik is dit nodig om te verstaan ​​dat kraamverlof 'n tydperk is wat vir 'n vrou gereserveer is sodat sy die pasgebore baba kan versorg.

Daar moet kennis geneem word dat die duur daarvan wissel van 140 tot 194 dae. En dit is slegs tydens normale swangerskap, wanneer die verwagte ma nie komplikasies ervaar nie.

Dan kom die hospitaal, wat die ma ontvang om van die swangerskap te herstel. Dit duur van sewentig tot eenhonderd en tien dae. En eers daarna kom 'n eenjarige en ses maande ouersverlof. In ooreenstemming met die versekering van kundiges, moet hierdie spesifieke tydperk genoeg wees vir die moeder om ten volle te herstel en genoeg tyd met haar baba te spandeer.

Maar, soos reeds genoem, was daar na die anderhalf jaar geen plek vir 'n kind in die kleuterskool nie, dan word die verlof vir nog een en 'n half jaar verleng, en dit sal duur tot die oomblik wanneer die kind drie jaar oud is. U kan u vertroud maak met die moontlikheid om 'n enkelbedrag uit die kraamkapitaal in 2018 hier uit te reik.

Vir 'n aantal jare het 'n regeringskode in werking getree dat 'n moeder die volle reg het om haar verlof vir nog een en 'n half jaar uit te brei, dws het die reg om tot 4 of 4,5 jaar tuis te bly.

Wat moet jy weet?

In ooreenstemming met die wysiging van Federale Wet No. 173 gedateer 17 Desember 2001, vanaf 1 Januarie 2014. Hierdie wet bepaal dat vandag 'n ouer die volle reg het om ouerverlof tot 4,5 jaar uit te brei. Verder, om dit uit te brei, sal dit nodig wees om 'n spesiale aansoek te rig aan die hoof van die maatskappy, met wie die vrou op kraamverlof gegaan het.

Trouens, hierdie stelling is nie anders as wat die jong ma skryf wanneer sy kraamverlof uitbrei na die drie jaar van haar baba nie. Die belangrikste tyd om die verteenwoordiger van die organisasie te kontak. Lees wenke oor hoe om kraamkapitaal in die Krim te kry.

Wat die voorwaardes en funksies betref, begin vanaf 2014, is alle kraamverlof van 1,5 tot 4,5 jaar ingesluit by die totale senioriteit van die werknemer. Net so. Nou werk die arbeidswet op so 'n manier, om die eenvoudige rede dat 'n vrou byvoorbeeld met kraamverlof met hernuwing is, byvoorbeeld as gevolg van die onmoontlikheid om terug te keer na werk as gevolg van gesinsomstandighede.

Is dit moontlik om die vakansie uit te brei?

Baie jong moeders het 'n vraag oor wat presies jy moet weet wanneer jy aansoek doen om verlenging van kraamverlof:

 • Dit is nodig om kennis te maak met die federale wet nr 173 van 17 Desember 2001, vanaf 1 Januarie 2014.
 • By elke daaropvolgende uitbreiding sal 'n vrou 'n ooreenstemmende verklaring moet skryf in die personeeldepartement wat aan die hoof gerig is.
 • Die aansoek om die verlenging van die verlof vir die versorging van 'n klein kind vir 'n tydperk van 4-4,5 jaar moet die rede vermeld.

Wat die nuutste nuus betref, is die Staatsauma tans besig om 'n besluit oor die verhoging van betalings te oorweeg, wat na een en 'n half jaar van kraamverlof ingedien word. Lees kan of nie motors koop vir die fondse van die ouerkapitaal nie.

Monsters van dokumente

Dit is vanselfsprekend dat 'n aansoek wat direk by die personeeldepartement ingedien word in die naam van die bestuurder die volgende inligting bevat:

 • Naam van die werkgewende organisasie
 • Persoonlike data van die werknemer wat op kraamverlof gaan,
 • Inligting oor die einddatum van kraamverlof, wat tot 1,5 jaar voorsien word.
 • Verzoekschrift vir die uitbreiding van kraamverlof. Lees wat voordele aan bloedskenkers in 2018 op hierdie bladsy gegee het.

Hieronder is 'n steekproef aansoek vir die verlenging van kraamverlof.

In reaksie hierop sal die hoof van die maatskappy 'n nuwe besluit uitreik om die verlof aan sy werknemer vir kindersorg uit te brei.
Voorbeeld aansoek vir die verlenging van kraamverlof

Beide die en ander dokumente sonder versuim moet gesertifiseer word deur die nat seël van die organisasie en onderteken deur sy direkte toesighouer.
Voorbeeld bestel om kraamverlof uit te brei

Kyk na die video oor die verlenging van kraamverlof in Rusland:

Elke ma moet verstaan ​​dat arbeidswetgewing amper altyd aan die kant van die werker is. Wees dus nie bang om 'n ervare regsadviseur te kontak nie. Dit gaan veral oor die gevalle waar die werkgewer sy gesag oorskry en selfs met ontslag dreig.

Kraamverlofperiodes

Dit het gewoon geword om kraamverlof te noem die hele tydperk waartydens 'n vrou afwesig is van die werkplek weens swangerskap en die behoefte om na 'n pasgebore kind te sorg. Maar die verlof word in verskeie tydperke verdeel, aangesien die verblyf in elke stadium behels die betaling van verskeie bedrae voordele. En die term "besluit" beteken korrek slegs een en 'n half jaar toegeken vir die implementering van die versorging van die baba ma, pa of naaste familielid.

Die tydperk van arbeidsongeskiktheid begin met 'n vakansie op BiR Die duur daarvan hang af van die verloop van die swangerskap en die geboorteproses, sowel as op die aantal kinders wat terselfdertyd gebore is:

 • 140 dae as die tydperk van swangerskap en aflewering onvermydelik was, en die swangerskap was singleton,
 • 156 dae indien dit tydens die aflewering nodig was om 'n keisersnee te verrig, of indien ernstige bloeding ontdek is,
 • 194 dae as tweeling gebore is, driekoppe, ens.

Daar is 'n manier om die voorgeboortetydperk uit te brei - om 'n sertifikaat by die kliniek te bring dat 'n swanger vrou ongesteld voel, op grond waarvan 'n blad tydelike gestremdheid uitgereik word. Die rede hiervoor is die bewaring van swangerskap. Na die gespesifiseerde aantal dae kom kraamverlof direk, dit wil sê, die laaste dag van die siekteverlof van die moeder sal sy begin simboliseer.

Vir die volgende jaar en 'n half ontvang die moeder of 'n ander familielid wat die baba versorg, 'n kinderversorgingstoelaag in die bedrag van 40% van die gemiddelde maandelikse salaris of in die minimumbedrag indien die vrou se werkservaring minder as 6 maande was of sy glad nie in diens was nie en aansoek gedoen het vir betaling sosiale sekerheid owerhede.

Maar die addisionele een en 'n half jaar (tot die kind 3 jaar oud is), as die ouer hulle tuis by die kind spandeer, sal deur die staat betaal word in die bedrag van slegs vyftig roebels per maand, behalwe vir gevalle met lae-inkomste gesinne, waarvan betalings tot 2000 roebels verhoog kan word. maand.

Die nuwe wet maak dit nie moontlik om 'n werk te verloor nie, selfs as 'n vrou besluit dat haar kind meer langtermynversorging benodig (totdat hy vier en 'n half jaar oud is) en dit met dokumente kan bevestig.

Maar gedurende hierdie tydperk sal nie die staatstoelaag of die betaling van die werkgewer toegeken word nie. En verder sal dit onmoontlik wees om die vakansie te verleng, anders sal die werknemer haar werk verloor en die wet sal aan die kant van die werkgewer wees. Dit is egter 'n pluspunt dat die nuwe wysigings in die wetgewing voorsiening maak vir die insluiting van tydperke van verlof vir kindersorg in die versekeringservaring. Met die gelyktydige geboorte van verskeie kinders sal die tydperk verdubbel word. Dit is, as tweelinge gebore is, sal die versekeringservaring nie een en 'n half, maar 3 jaar duur nie.

St Petersburg, Leningrad Streek oproep: +7 (812) 317-60-16

Uit ander streke van die Russiese Federasie bel: 8 (800) 550-34-98

Wie kan op verlof vir kindersorg gaan

Dit is nuttig om te onthou dat die artikel die mees algemene situasies beskryf en nie veel subtiliteite en nuanses in ag neem nie. Om jou probleem op te los, kry regsadvies deur middel van die aanlyn konsultant vorm of per telefoon:

Vakansie kan ten volle of gedeeltelik gebruik word en voorsien word aan diegene wat die baba direk versorg. Hierdie individue kan insluit:

 • ouers, behalwe die moeder, die vader van die kind en sy aannemende ouers,
 • Die naaste familie van die baba: oupa, ouma,
 • voogde.

Die wet maak nie voorsiening vir verlof om 'n baba en sosiale betalings aan pleegouers te gee nie (TK RF Art. 257, 256). Hulle is nie ingesluit in die lys van burgers wat geregtig is om voordele te ontvang nie.

Adoptiewe ouers verrig hul pligte vir 'n sekere vergoeding ooreenkomstig die kontrak wat met die voogdyskap en trusteesowerhede gesluit is (Besluit van die Hooggeregshof van die Hooggeregshof nr 2132 van 2009).

Die duur van die verlof vir die versorging van die baba

Die datum van verlof word beskou as die dag na afloop van die amptelike kraamverlof en tot 3 jaar (ingesluit). Die vakansie kan op enige gerieflike tyd deur die werknemer gebruik word totdat die kind drie jaar oud is, dit wil sê, dit kan nie dadelik gebruik word nie. Maar dit is beter vir 'n werknemer om dit betyds te reël, aangesien vergoeding slegs betaal word vanaf die datum van verlof (Art. 257/2, 256/1).

Vakansie tot 1,5 jaar

Aan die einde van kraamverlof word ouersverlof tot 1,5 jaar toegestaan. Die duur daarvan kan verskil, afhangende van hoeveel tyd die moeder toegewys is aan die besluit (veral swangerskap en bevalling).

TC Art. 255 maak voorsiening vir die volgende verlof vir BiR:

 • 70 dae - tydens normale swangerskap
 • 86 dae - in geval van beserings in moeilike bevalling of chirurgie - keisersnee-afdeling,
 • 110 dae - wanneer drieling gebore word, tweeling.

Amptelik aangestelde vroue met verlof om 'n kind onder 1,5 jaar te versorg, is 'n paar maande minder. Что достаточно выгодно с материальной точки зрения, ведь во время отпуска по беременности и родам, сотрудница получает компенсацию в размере 100% среднего заработка по больничному листу, а по окончании декрета и предоставлении отпуска, ежемесячные выплаты составляют только 40% от данной суммы.

Декрет также предоставляется усыновителям:

 • если на момент официального усыновления кроха не достиг 3-х месячного возраста, его приемной маме дается декрет,
 • Aan die einde van die besluit begin ouersverlof en word 'n sekere vergoeding tot 1,5 jaar betaal.

Vakansie tot 3 jaar

Die duur van die tweede deel van kraamverlof, in teenstelling met die eerste, kan presies 1,5 jaar wees. Nadat die kind die ouderdom van 3 jaar bereik het, kan die moeder wettiglik werk begin. Maar sommige werknemers onderbreek vakansie vroeër en gaan werk toe weens finansiële oorwegings, aangesien die tweede deel slegs een amptelike betaling, slegs 50 roebels, verskaf.

Hoe om te maak

Ouersverlof is die regsreg van die werknemer. Maar sy kan nie sonder toestemming verlof neem nie, want die werkgewer sal dit beskou as nie om te werk nie. Daarom moet dit voor die einde van kraamverlof vooraf 'n aansoek om verlof van tot 1,5 jaar in die personeeldepartement skryf.

Indien 'n werknemer van plan is om 'n baba jonger as 3 jaar te versorg, kan personeelbeamptes twee verklarings vereis om dadelik ingedien te word.

Dit is te danke aan die feit dat verskillende tydperke voorsiening maak vir verskeie vergoedings (die Wet "Op kinderondersteuning" No. 81 van 1995):

 • Tot 1,5 jaar betaal die Sosiale Versekeringsfonds die persoon wat die aansoek die toelae ingedien het, en die werkgewer onderskeidelik, vergoeding,
 • As die aansoeker tot 3 jaar op vakansie is, betaal die werkgewer slegs 'n simboliese toelae - 50 roebels (Regeringskode 1206 van 1994).

Die volgende vraestelle is aangeheg by die aansoek om kraamverlof vir kindersorg:

 • Afskrif van geboortesertifikaat (aanneming),
 • sertifikaat van die amptelike werk van die tweede wettige ouer, oor sy nie-gebruik van die reg om te vertrek.

Wanneer 'n verlof vir die tweede kind gemaak word, kan die personeel 'n afskrif van die dokument vir die eerste baba (geboorte, dood, aanneming) benodig om die bedrag van die vergoeding te bepaal. Na die skryf van die aansoek en die tydige voorsiening van 'n pakket dokumente, word 'n bevel uitgereik vir regsverlof vir die UZR.

In die geval van 'n dispuut met die werkgewer met betrekking tot verlof vir UZR en vergoeding, moet u afskrifte van die dokumente wat aan die werkgewer voorsien is, met sy punt bevat. By die ondertekening van die bestelling, op die hande versoek 'n afskrifgesertifiseer deur 'n amptelike werkgewer. In die hof het slegs sulke dokumente 'n bewysebasis.

Aansoek om vakansie tot 3 jaar

Die eenvormige vorm van die dokument word nie verskaf nie. Die aansoek word ingedien vir die voorsiening van kraamverlof en die berekening van vergoeding en voordele.

Die volgende data moet in die toetsdokument aangedui word:

 • aan wie dit aangespreek word: voorletters van die direkteur, naam van die maatskappy,
 • van: voorletters van die aansoeker, posisie gehou,
 • papier naam: stelling,
 • Die kern van die appèl: 'n versoek om regsverlof om 'n kind van 'n sekere nommer te versorg totdat die kind 3 jaar oud is, met die datum van geboorte en voorletters,
 • versoek om betaling van betalings verskuldig,
 • lys van dokumente
 • handtekening, nommer en voorletters van die aansoeker.

Betalings word nie outomaties verskaf nie, dus as u dit nie in die hoofprogram spesifiseer nie, moet u 'n tweede dokument indien. Hierdie item word die beste by die voorbereiding van die hoofverklaring ingesluit.

Meer inligting oor die invul van die aansoek en voorbeeld kan hier afgelaai word.

Datum van terugkeer na werk

Volgens die TC eindig die besluit wanneer die baba 3 jaar oud bereik. Die werknemer moet die volgende dag begin om sy pligte na te kom.

Maar die wet verbied nie vroeë vertrek vanaf ouerlike verlof vir 'n kind tot 3 jaar nie. 'N Vrou kan dit enige tyd op eie inisiatief doen.

Algemene vrae

Is dit moontlik om met baba sorg verlof te werk met maandelikse voordele?

Die toelae word betaal, selfs al het die werknemer sy werkpligte betyds begin en deeltyds werk.

As 'n vrou dadelik in verskeie ondernemings werk, betaal alle werkgewers die hospitaalrekening op BiR. Maar vergoeding en voordele 50 roebels. verskaf slegs een plek van werk.

Dit is moontlik om op verlof op UZR te werk met die behoud van betalings, onderhewig aan die volgende voorwaardes:

 • onvolledige las ('n halwe dag)
 • werk tuis met die toestemming van die werkgewer,
 • in kombinasie in 'n ander maatskappy,
 • kant werk op grond van 'n siviele ooreenkoms.

Verlaat op vakansie

Werknemers wat 'n bevel uitgereik het, kry volle waarborge om hul werkplek te behou (TC p. 256). 'N Werkgewer kan nie op eie inisiatief en by gebrek aan werk die onderneming herorganiseer en personeel verminder nie, behalwe die volgende gevalle:

 • werknemer se eie inisiatief,
 • likwidasie van die maatskappy, indien dit onmoontlik is om die werknemer 'n ander gelykwaardige werk of ander voorwaardes te bied,
 • die uitskakeling van IP.

In hierdie geval eindig die besluit en word die toelae en vergoeding aan die FSS betaal.

Die behoud van die werkplek word gewaarborg nie net op die hooftaak nie, maar ook op deeltydse posisies.

Vakansiesorg vir 'n baba tot 4,5 jaar, die wet geslaag?

Wetgewing verbied nie die verlenging van die "kinderverlof" vir meer as 3 jaar nie. Maar sulke toestande is byna onmoontlik. Met die toestemming van die werkgewer kan die besluit verleng word tot die kind 4,5 jaar bereik, maar terselfdertyd word die betaling van voordele beëindig en word die werkservaring beëindig. Maar wanneer u die "kind" verlof verlaat, word die voormalige werkplek en materiaalvergoeding gebaseer op die resultate van die werk deur die werknemer behou.

As die baba stelselmatig en behoorlik om gesondheidsredes benodig, kan die vakansie verleng word tot 6 jaar. Die werkgewer sal vereis word om mediese sertifikate in te dien wat die behoefte aan sorg bevestig. Maar terselfdertyd bied die werkgewer nie waarborge oor die behoud van die werkplek nie.

Die wetsontwerp is lankal gewag, maar is nog nie aangeneem nie. Aanvanklik wou hulle hom in 2015 bekendstel, maar die sperdatums is vertraag, wat baie spyt maak vir ouers wie se kinders voortdurend sorg vir tot 4,5 jaar. Volgens die nuwe federale wet sal die moeder wettiglik 1,5 jaar meer tuis kan bly om die arbeids- en pensioenervaring te behou.

Volgens die huidige wetgewing word slegs 1,5 jaar se versorging vir die eerste baba in die versekeringsgedeelte van die ervaring, 3 jaar, op voorwaarde dat daar verskeie kinders is. Die nuwe wet maak voorsiening vir die berekening van ondervinding in die teenwoordigheid van 3 kinders.

Toename en die bedrag vir die berekening van pensioene. "Kind" vakansie tot 4,5 jaar sal nie net die ma kan neem nie, maar ook die ouma, die pa, die oupa, terwyl hy die totale lengte van diens gaan werk. Ma na 1,5 jaar kan met deeltydse werk begin met die behoud van voordele en lone.

In elk geval, by die geboorte van 'n kind, het u die reg om te vertrek, waarvan die kind se ma kan stel soos sy wil totdat die baba 3 jaar oud is.

Bly die verlof vir die baba se sorg in die senioriteit

Burgers word die volgende arbeidswaarborge ontvang:

 • die behoud van die werkplek en die toevalling van die maandelikse betaling - 50 roebels,
 • 1.5 jaar vir die versorging van die baba word getel in die versekeringservaring vir die berekening van pensioene,
 • Al 3 jaar word deur die werkgewer in die algemene en deurlopende werkservaring getel.

Vaste-termyn kontrak en verlaat sorg

In ooreenstemming met die Arbeidskode Art. 261 vaste-termyn diens kontrak, moet verleng word deur die werkgewer tot die einde van die kraamverlof. Vir die vakansieperiode bied wetgewing nie waarborge nie. In ooreenstemming met die Arbeidskode Art. 77 bl. 2, kan die werkgewer wettiglik 'n werknemer ontslaan. Betaling van tot 1,5 jaar word by die gemagtigde liggaam op die plek van registrasie in die minimum bedrag gemaak:

 • maandelikse toelae vir een kind - 2,908 roebels. 62 cop., Op die tweede - 5 817 roebels. 24 kopecks,
 • In sommige plekke word 'n distrikskoëffisiënt voorsien.

Hoe om die bevel uit te brei

Om die besluit uit te brei, is daar oor die algemeen die volgende moontlikhede:

 • Kraamverlof mag meer as 70 dae na aflewering wees indien daar 'n ingewikkelde aflewering (86 dae) was of die swangerskap meer as 110 dae was,
 • Na die afhandeling van die besluit kan die moeder haar reg gebruik om gereeld betaalde vakansie te doen, wat jaarliks ​​aan elke werknemer toegeken word, indien hierdie reg nie deur haar uitgeoefen is voordat die besluit aangegaan is nie.

Sluiting Praktyk toon dat byna elke vrou hierdie of die geleentheid gebruik om die tydperk van haar kraamverlof by geboorte uit te brei.

Kry vergoeding en voordele

Hierdie sertifikaat is vir een maand geldig. Indien nodig, kan dit verleng word. Nog 'n geleentheid om vroeger te begin ontspan, is om die jaarlikse betaalde verlof onmiddellik voor die besluit te gebruik. Verlenging van siekteverlof na bevalling Nadat die vakansieperiode verby is, wil baie moeders nie werk nie.
Daar kan verskeie redes hiervoor wees: van die onwilligheid om met die krummel te deel om die behoefte aan omgee vir hom te bly, as dit nie moontlik is om op ander familielede staat te maak nie. Bykomende probleme is die kwessies om gesondheid na die bevalling te herstel, veral in moeilike vorme van swangerskap.

Watter dokumente benodig word om kraamverlof van 1,5 tot 3 jaar uit te brei

In hierdie geval mag sodanige vraestelle vereis word:

 • 'n verklaring van die persoon wat sorg vir die baba,
 • kind geboorte daad.
 • Ander addisionele dokumente wat in die arbeidskode gespesifiseer word.

Indien 'n vrou (of 'n ander persoon) die vakansieperiode wil verleng, moet sy ook 'n aansoek in die naam van die direkteur indien en haar versoek op 'n dokumentêre wyse bevestig deur die toepaslike vraestelle op te stel. In hierdie geval praat ons oor die toekenning van jaarlikse verlof of die toekenning van verskeie dae van rus ten koste van die werknemer. Slot 'n Vrou (of ander familielede van die baba) kan sekere bepalings van die huidige wetgewing gebruik en aansoek doen om 'n toename in die voorgeboortelike of postnatale periodes.
In die eerste geval is hierdie moontlikheid om mediese redes toegelaat, en in die tweede opsie kan u jaarlikse betaalde verlof reël.

Uitbreiding van die besluit: opsies en moontlikhede

 • Die swak gesondheidstoestand van die vroulike werker, bevestig deur 'n mediese dokument en voorsiening maak vir die behoefte om 'n betaalde dokument oor tydelike ongeskiktheid te bekom.
 • Die gebruik van jaarlikse verlof (betaal) voordat u die besluit verlaat.
 • Verlenging van die rusperiode in die postpartum-tydperk Standaard vrystelling van werk vir swangerskap en daaropvolgende bevalling (140 dae) verhoog:
 • Tot 156 dae met ingewikkelde afleweringsprosedure,
 • tot 194 dae met veelvuldige swangerskappe.

Na afloop van die gespesifiseerde tyd, met die sluiting van die tydelike ongeskiktheid van die werker, begin die aftelling van die betaalde kraamperiode (1.5 jaar) wat vir dieselfde tydperk verleng kan word, maar sonder betaling.

Uitbreiding van kraamverlof

Om dit te doen, moet u 'n standaard aansoek aan die direkteur van die maatskappy voorlê en later kennis maak met die bestelling. Die redes vir so 'n besluit kan die volgende faktore wees:

 1. Die vrou het 'n veelvuldige swangerskap, wat die basis is vir die voltooiing van werk twee weke vroeër, dit wil sê vanaf die 28ste week van swangerskap. Hierdie basis moet bevestig word deur amptelike mediese bystand.
 2. Die werknemer se swak gesondheid kan ook op 'n vroeëre datum 'n regsgrondslag wees om op kraamverlof te gaan.

In hierdie geval moet u ook 'n spesiale sertifikaat uitreik.
 • Voordat hulle op kraamverlof vertrek het, het 'n vrou die reg om jaarlikse betaalde verlof te neem en om 28 jaar vroeër op kraamverlof te gaan.
 • Al hierdie geleenthede is wettig, en die verwagtende moeder kan hulle na goeddunke gebruik.

  'N manier om die besluit na 3 jaar se kind uit te brei

  • Wat is die raamwerk van die vakansietydperk wat deur die wet aangeneem word?
  • Is dit moontlik om die voorgeboortelike deel van die vakansie te verhoog?
  • Is dit moontlik om verlof in die postpartum periode uit te brei?
  • Watter dokumente mag nodig wees vir 'n besluit?
  • gevolgtrekking

  Wat is die raamwerk van die vakansietydperk wat deur die wet aangeneem word? Volgens sekere bepalings van die arbeidskode kry 'n vrou vrystelling van die werkverrigting vir hoogstens drie jaar terwyl sy haar werkplek behou.

  Vroeë kraamverlof vir kraamverlof Vroeë kraamverlof op kraamverlof is die mees korrekte manier om die laaste dae voor bevalling kalmer te maak, ontslae te raak van die ekstra spanning wat met werk verband hou, en in te pas by die geboorte van 'n baba. Die wettige gronde vir kraamverlof voor 30 verloskundige weke (die statutêre tydperk vir die algemene geval) moet aan elke verwagte moeder bekend wees, aangesien die lewe en gesondheid van haar baba afhanklik daarvan kan wees. Sulke gronde sluit in:

  • veelvuldige swangerskap, wat jou toelaat om op te hou 14 dae vroeër werk, dit wil sê vanaf week 28,
  • swak gesondheid van die moeder, bevestig deur 'n mediese sertifikaat, dit is die behoefte om 'n betaalde lys van tydelike ongeskiktheid (siekteverlof) te neem.

  Albei hierdie gronde word bevestig deur 'n sertifikaat van die dokter.

  Maar kenners beveel ook aan om na afloop van die sieklys onmiddellik 'n aansoek te skryf waarin gevra word om verlof te gee vir 'n kind tot 3 jaar. Dit is natuurlik van toepassing, as jy vooraf weet dat jy meer tyd met jou kind en familie wil spandeer. Hoe om 'n aansoek te skryf Indien u na afloop van u kraamverlof beslis het om 'n aansoek te skryf om onmiddellik kraamverlof vir 'n kind tot 3 jaar te neem, dan moet die teks van die verklaring die perk op voordele aandui.
  Die feit is dat u slegs vir die eerste 1.5 jaar geregtig is om voordele te ontvang, anders sal u slegs maandeliks 'n vergoeding van 50 roebels vir een kind betaal. Sulke vergoeding word vandag deur die werkgewer toegeval, maar daar is reeds 'n rekeningnommer 648289-6 wat 11.11.2014 bekendgestel is.

  Is dit moontlik om die termyn na 3 jaar te verhoog?

  Deur die wet Die duur van die vakansietyd vir die versorging van die baba is 3 jaar. In die praktyk implementeer verskillende werkgewers dit. op twee maniere:

  1. Ontvang van die werknemer 'n aansoek om verlof tot 1,5 jaar met die aanstelling van voordele, bestel 'n bestelling tot 1,5 jaar. Aan die einde van hierdie tydperk skryf die werknemer 'n aansoek om hernuwing, en die werkgewer keur die betrokke bevel goed,
  2. Twee aansoeke word van die werker ontvang: by verlof vir 'n kind tot 3 jaar en by betaling van voordele, op grond van hierdie appèlle, word 'n bestelling tot 3 jaar aangegaan. In hierdie situasie verdwyn die behoefte om uit te brei van 1,5 tot 3 jaar.

  eintlik korrek om die tweede metode te gebruik Dit elimineer onnodige aksies met die vraestelle en verminder die werkvloei.

  Om jou eerste vakansie net tot 1,5 jaar te maak, sal nie 'n oortreding wees nie. arbeidswetgewing. Daar kan egter vir beide partye enige ongerief wees weens die noodsaaklikheid om addisionele dokumente uit te reik:

  • die werknemer moet by die werkplek verskyn om aansoek te doen vir 'n verlenging,
  • Die werkgewer moet die aansoek koördineer, die bestelling voorberei, 'n bykomende inskrywing in die persoonlike kaart maak.

  so, Jy kan die vakansie na 1,5 jaar van 'n kind verleng tot hulle 3 jaar oud is. Die toestemming van die owerhede is nie nodig nie.

  Voorbeeld aansoek

  Die appèl van die werknemer aan die owerhede word skriftelik gedoen. In ooreenstemming met die aansoek om verlof tot 1,5 jaar word 'n teks geskryf waarin die voorneme om uit te rus om 'n kind tot 3 jaar te versorg, uit te oefen.

  Die vorm is gerig aan die direkteur van die maatskappy, die titel kan weggelaat word. Die belangrikste ding is om die essensie van bedoelings korrek te stel. Vir groter oortuigendheid kan u 'n skakel gee aan artikel 266 van die Arbeidswetboek van die Russiese Federasie, wat u toelaat om tot drie-en-jarig te ontspan. Die teks is geskryf, verskaf asseblief verlof vanaf 'n spesifieke datum tot 3 jaar oud. Die datum stem ooreen met die volgende dag na die einde van die een en 'n half jaar vakansie tydperk.

  Voorbeeld aansoek op die verlenging tot 3 jaar (verlof vir die kind tot 1,5 jaar eindig op 31/01/2018):

  Voorbeeld bestelling

  Die aansoek word aan die personeeldiens, rekeningkunde of hoofbestuurder voorgelê, afhangende van die interne struktuur van die onderneming. Op die vorm word die visum van die kop aangeheg, waarna die bevel gevul word dat die vakansie van 1,5 tot 3 jaar verleng is volgens die T-6-vorm.

  In die vorm T-6 moet u afdeling B en C invul data oor die duur van vakansie, die begin en die einde van die rusperiode.

  Voorbeeld volgorde oor verlenging tot 3 jaar:

  Rus na 3 jaar

  Die driejarige tydperk van kinderversorging is beëindig, kan die baba se ma of 'n ander familielid ná 3 jaar verlos word en hoe kan dit gedoen word?

  Artikel 266 van die Arbeidswetboek van die Russiese Federasie, wat die prosedure vir die versorging van minderjariges reguleer, bevat nie gronde vir verlenging van verlof na die ouderdom van 3 jaar nie..

  ook Nie 'n enkele wet is geslaag wat die duur sal verhoog nie sorg na 3 jaar, byvoorbeeld tot 4.5.

  Die kwessie van verlenging ontstaan ​​meestal weens die gebrek aan ruimte in die kleuterskool.. Dikwels, op driejarige ouderdom, het die kind nog nie 'n plek ontvang of ontvang nie, maar met toegang tot die groep vanaf Augustus of September. Dit is logies dat die moeder van die kind die rustyd na 3 jaar wil verleng totdat die kind na die kleuterskool gaan.

  Wat kan die maniere wees om hierdie probleem op te los, hoe kan dit na 3 jaar van 'n kind omgesien word?

  Die uitset kan soos volg wees.:

  1. Art. 260 RF TK обязывает работодателя предоставлять женщинам ежегодный очередной отпуск сразу по окончании времени ухода до 3 лет. При этом не имеет значение трудовой стаж по данному месту. Такая возможность может почти на месяц увеличить длительность отдыха женщины. Как посчитать дни отпуска после декрета?
  2. Ст.128 ТК РФ позволяет женщинам попросить отпуск без содержания любой длительности, но только с согласия руководства. As 'n vrou nie in 'n kategorie van artikel128 pas nie, waarvoor die registrasie van dae op eie koste gelê word sonder die toestemming van die direkteur, kan u die laaste reël van hierdie artikel gebruik wat verwys na die geleentheid om onbetaalde verlof te kry ooreenkomstig die kollektiewe ooreenkoms.

  Dit is die moontlikheid om die vakansie tyd na 3 jaar van die kind te verleng vir die duur van die jaarlikse verlof sowel as naweke sonder onderhoud, met instemming met die werkgewer of in ooreenstemming met plaaslike wetgewing. Byvoorbeeld In die kollektiewe ooreenkoms kan daar bepaal word dat die vrou se verlof na 3 jaar verleng sal word in die teenwoordigheid van ernstige omstandighede, waaraan toegeskryf kan word, en die gebrek aan ruimte in die kleuterskool.

  Is die wet tot 4,5 jaar geslaag?

  Is dit moontlik om die vakansie na 'n 4,5-jarige kind uit te brei om hom te versorg? Daar is 'n foutiewe mening dat 'n wet geslaag is wat die verlenging van vakansie tyd tot 4,5 jaar toelaat.

  Daar is 'n wet oor kinderversorging en 4,5 jaar, maar die wese is nie in die verlenging nie, maar in die tydperk wat in die versekeringsperiode vir pensioen ingesluit is. Lees hieroor ook.

  Volgens Wet No. 427-ФЗ is 4,5 jaar ingesluit in die lengte van diens vir 'n pensioen in plaas van die voormalige 3 jaar. Dit geld vir die vroue wat verskeie kinders het.

  As dit vroeër was, vanaf die totale duur van alle versorgingsverlof, was dit moontlik om slegs 3 jaar in die versekeringservaring in ag te neem, volgens die gespesifiseerde wet wat in 2013 aangeneem is, styg hierdie tydperk tot 4,5 jaar.

  Poor die verstryking van 3 jaar oue baba moet gaan werk toeom een ​​van die volgende te doen:

  1. Gaan voort om te werk aan die voorwaardes wat voor die besluit was.
  2. Kyk na die jaarlikse vakansie.
  3. Stem op tyd af op eie koste.

  Nuttige video

  Kyk of die verlengde sorg na 4,5 jaar verlaat, sien die video:

  Kindersorg kan verleng word na 1.5 jaar, maar net tot 3 jaar. Dit geld vir die geval wanneer die vakansie oorspronklik tot 1,5 jaar was. Om die aansoek uit te brei, word 'n bestelling geskryf en uitgereik. Na 3 jaar is dit nodig om te gaan werk, aangesien geen wet in Rusland toelaat dat 'n vrou sonder die toestemming van die owerheid omgee vir 'n kind, insluitend tot 4,5 jaar.

  Het jy nie die antwoord op jou vraag in die artikel gevind nie?

  Kry instruksies oor hoe om Los jou probleem op. Bel nou:

  +7 (499) 653-60-72 ext.445 - Moskou - Om te bel

  +7 (812) 426-14-07 ext.394 - St Petersburg - Om te bel

  Vra hier gratis 'n vraag - as jy in 'n ander streek woon.

  Kyk na die video: Abortion Debate: Attorneys Present Roe v. Wade Supreme Court Pro-Life Pro-Choice Arguments 1971 (November 2020).

  Pin
  Send
  Share
  Send
  Send