Gewilde Poste

Editor'S Choice - 2019

Svetlana Yurievna Aghapitova

Voordeel by geboorte vanaf 1 Februarie 2018 (na indeksering volgens faktor 1.025) is 16 759 roebels 09 kopecks. As u 'n werknemer van die Verre Noorde is, sal die bedrag van die toelae vermeerder met die distrikskoëffisiënt.

Die enkelbedragtoelae vir die geboorte van 'n kind word óf by die werkplek (vir werkontvangers) óf by die plek van verblyf deur FSS-liggame (vir nie-werkende voltydse studente) betaal. As een van die gades werk, en die tweede is nie, sal die voordeel betaal word aan die persoon wat werk.

Dokumente vir die ontvangs van bevallingsvoordele

vir ontvangs van bevallingsvoordele in 2018 moet die volgende inhandig dokumente:

aansoek om voordele

sertifikaat van geboorte van 'n kind (kinders)

sertifikaat uit die werkplek van die ander ouer dat hy nie hierdie toelae ontvang nie

gesertifiseerde uittreksel uit die werkboek of ander dokument op die laaste plek van werk (indien die voordeel deur die maatskaplike sekerheidsowerhede betaal word)

sertifikaat van egskeiding - in die teenwoordigheid van hierdie feit

Hierdie dokumente moet binne ses maande vanaf die geboortedatum van die kind ingedien word.

Binne tien dae na indiening geboorte toelae moet aangestel word. Dit word soos volg betaal: deur die werkgewer - binne die aangeduide tien dae, deur die maatskaplike sekerheidsowerhede - nie later nie as die 26ste van die maand wat volg op die maand waarin die dokumente vir die voordele ingedien word.

BETALING DEUR BONDSBEGROTING

Maandelikse betaling in verband met die geboorte van die eerste of tweede kind

Wie kan kry: een van die ouers in 'n lae-inkomste familie.

Waar om te kontak: in die distrik MFC.

Voordeelbedrag: 10 367, 90 roebels.

Bykomende voorwaardes: die appèl moet nie later as 6 maande vanaf die geboortedatum van die kind wees nie.

Enkelbedrag in verband met die geboorte van 'n kind ten koste van die Social Insurance Fund van die Russiese Federasie.

Wie kan kry: een van die ouers.

Waar om aansoek te doen: op die plek van werk, in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

Voordeelbedrag: 16 873,54 руб.

Bykomende voorwaardes: die appèl moet nie later as 6 maande vanaf die geboortedatum van die kind wees nie.

Maandelikse voordeel vir kindersorg tot 1,5 jaar ten koste van die Fonds vir Maatskaplike Versekering van die Russiese Federasie.

Wie kan kry: ma, pa of ander familielede wat eintlik omgee vir die kind.

Waar om aansoek te doen: op die plek van werk, in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

• Vir nie-werkende burgers: 3,163.79 roebels. - vir die 1ste kind.

6 237, 57 vryf .- Vir die 2de en daaropvolgende kinders.

• Vir die werk van burgers: 40% van die gemiddelde verdienste, maar nie minder as 'n vaste bedrag nie.

Die maksimum maandelikse toelaag vir kindersorg tot 1,5 jaar is 24,536.55 p.

Kraamverlof:

Maksimum grootte kraamvoordele:

- 282 106.7 p. (140 dae) - in die algemeen,

390 919.29 p. (194 dae) - vir veelvuldige swangerskappe,

- 314 347.47 p. (156 dae.) - vir ingewikkelde bevalling.

Minimum grootte kraamvoordele:

- 43 615.65 p. (140 dae) - in die algemeen,

- 60.438.83 p. (194 dae) - vir veelvuldige swangerskappe,

- 48.600.30 p. (156 dae) - met ingewikkelde bevalling.

'N Eenmalige voordeel vir vroue wat in die vroeë stadiums van swangerskap by mediese organisasies geregistreer is.

Voordeelbedrag: 632.76 vryf.

Bykomende voorwaardes: onderhewig aan registrasie vir swangerskap tot 12 weke.

'N Enkelbedragvoordeel vir 'n swanger vrou van 'n dienspligtige wat op militêre diens is.

Wie kan kry: swanger vrou van 'n diensman.

Waar om aansoek te doen: in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

Voordeelbedrag: 26 721,01 vryf.

Maandelikse toelae vir die kind van 'n soldaat wat militêre diens ondergaan.

Wie kan kry: die moeder van 'n kind soldaat.

Waar om aansoek te doen: in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

Voordeelbedrag: 11 451.86 vryf.

Bykomende voorwaardes: die toelae word betaal vanaf die dag waarop die kind gebore is, maar nie vroeër as die dag waarop die vader die kind van die weermag diens gedoen het nie, ongeag die reg op ander tipes staatsvoordele.

Enkelbedragvoordeel wanneer 'n kind oorgedra word om in 'n gesin opgewek te word:

Wie kan kry: een van die aannemende ouers (voogde).

Waar om te kontak: in die distrik MFC.

• 128 927.58 vryf. - by die aanneming van 'n gestremde kind, 'n kind bo die ouderdom van 7 jaar, sowel as kinders wat broers en (of) susters is.

Bykomende voorwaardes: in die geval van oordrag om 'n gesin van twee of meer kinders te word, word die toelae vir elke kind betaal.

Moederlike (familie) hoofstad

Wie kan kry:

• 'n Vrou wat geboorte gegee het aan 'n tweede, derde kind of daaropvolgende kinders.

• 'n man wat die enigste adopter van die tweede of daaropvolgende kinders is.

• die vader van die kind in die geval van die beëindiging van die reg op addisionele maatreëls van staatsondersteuning vir die vrou wat kinders gebaar het.

• 'n minderjarige kind op die beëindiging van die reg op addisionele maatreëls van staatsondersteuning van die vader of vrou, wat die enigste ouer is in gevalle wat deur die federale reg ingestel is.

Waar om te kontak: Pensioenfondsbestuur.

grootte: 453 026 roebels. Tot 2020 sal die grootte nie verander nie.

Bykomende voorwaardes: kraamkapitaal word een keer per gesin betaal indien die tweede of daaropvolgende kind gebore is na 1 Januarie 2007.

BETALINGS VAN DIE ST. PETERSBURG BEGROTING:

Eenmalige vergoeding vir die geboorte van 'n kind (vir die aankoop van kinders se items en baba kos).

Wie kan kry: een van die ouers.

Waar om aansoek te doen: in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

• 29 839 vryf. - by die geboorte van die eerste kind,

• 39 788 roebels. - by die geboorte van die tweede kind,

• 49 733 roebels. - by die geboorte van die derde kind.

Bykomende voorwaardes: die betaling word uitgereik sonder inagneming van gesinsinkomste, onderhewig aan registrasie vir swangerskap tot 20 weke.

Maandelikse toelae vir 'n kind tot 1,5 jaar (vir die aankoop van goedere vir kinders en baba kos).

Wie kan kry: 'n lae-inkomste familie, een van die ouers.

Waar om aansoek te doen: in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

• 3 321 vryf. - by die geboorte van die eerste kind,

• 4 285 roebels. - by die geboorte van die tweede en daaropvolgende kinders, incl. in 'n gesin met 'n gestremde kind

• 3 751 vryf. - by die geboorte van die eerste kind in 'n onvolledige gesin, in die gesin van 'n soldaat.

Maandelikse toelae vir 'n kind van 1,5 tot 7 jaar (vir die aankoop van kinders se verskeidenheid goedere).

Wie kan kry: 'n lae-inkomste familie, een van die ouers.

Waar om aansoek te doen: in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

• 964 vryf. - In die gewone grootte

• 1.392 roebels. - vir 'n kind uit 'n onvolledige gesin en van 'n familie van 'n militêre man.

Maandelikse toelae vir 'n kind van 7 tot 16 jaar oud (vir die aankoop van tiener goedere en dienste).

Wie kan kry: 'n lae-inkomste familie, een van die ouers.

Waar om aansoek te doen: in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

• 895 vryf. - In die gewone grootte

• 1 294 roebels. - vir 'n kind uit 'n onvolledige gesin en van 'n familie van 'n militêre man

Jaarlikse vergoeding betaal vir kinders van skoolgaande ouderdom van groot gesinne (vir die aankoop van 'n stel klere vir die bywoning van skoolklas en sportdrag).

Wie kan kry: ongeag familie-inkomste, een van die ouers.

Waar om aansoek te doen: in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

Bedrag van betaling: 4 285 vryf.

Maandelikse vergoeding vir terugbetaling van uitgawes as gevolg van die stygende lewenskoste vir kinders van groot gesinne wat 'n oorlewende pensioen ontvang.

Wie kan ontvang: die ouer van kinders van groot gesinne, wat 'n pensioen ontvang by die verlies van die broodwinner, ongeag familie-inkomste.

Waar om aansoek te doen: in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

Bedrag van betaling: 3 978 vryf.

Maandelikse sosiale betalings aan moeders wat geboorte gegee het (aangeneem) en vyf of meer kinders grootgemaak en pensioen ontvang het.

Wie kan kry: 'n ma wat 5 of meer kinders verhoog, ongeag familie-inkomste.

Waar om aansoek te doen: in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

Bedrag van betaling: 2 984 vryf.

Maandelikse toelae vir 'n kind uit 'n familie waar albei ouers in groepe I en / of II gestremd is.

Wie kan kry: ongeag familie-inkomste, een van die ouers.

Waar om aansoek te doen: in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

• 6,571 roebels. - vir 'n kind vanaf geboorte tot 7 jaar,

• 4.564 roebels. - vir 'n kind van 7 jaar tot 16 jaar.

Maandelikse toelae vir 'n gestremde kind.

Wie kan kry: ongeag familie-inkomste, een van die ouers.

Waar om aansoek te doen: Departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

Voordeelbedrag: 6 571 vryf.

Maandelikse toelae vir 'n gestremde kind met spesiale behoeftes tot 18 jaar.

Wie kan kry: ongeag familie-inkomste, een van die ouers.

Waar om aansoek te doen: Departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

Voordeelbedrag: 14 806 vryf.

Maandelikse toelae vir 'n MIV-besmette kind onder die ouderdom van 18 jaar vir die aankoop van kinders se goedere.

Wie kan kry: ongeag familie-inkomste, een van die ouers.

Waar om aansoek te doen: Departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

Voordeelbedrag: 6 571 vryf.

Maandelikse toelae vir 'n gestremde kind uit 'n gesin waar albei ouers in groepe I en / of II gedeaktiveer is.

Wie kan kry: ongeag familie-inkomste, een van die ouers.

Waar om aansoek te doen: in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

Voordeelbedrag: 9 125 vryf.

Jaarlikse vergoeding vir 'n kind onder die ouderdom van 18 wat aan suikersiekte ly, wat nie gestremd is nie.

Wie kan kry: een van die ouers van die kind.

Waar om aansoek te doen: in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

Bedrag van betaling: 10 957 vryf.

Maandelikse sosiale betalings aan studentegesinne in St Petersburg.

Wie kan kry: ongeag familie-inkomste, een van die ouers.

Waar om aansoek te doen: in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

Voordeelbedrag: 3 651 vryf.

Maternal (familie hoofstad) in St Petersburg.

Wie kan kry: 'n moeder by die geboorte van die derde en daaropvolgende kinders.

Waar om aansoek te doen: in die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

Bedrag van betaling: 148 069 vryf

Maandelikse kontantbetaling vir die derde en daaropvolgende kinders vanaf geboorte tot drie jaar.

Wie kan kry: ouers van die derde en daaropvolgende kinders wat gebore is na 1 Januarie 2013

Waar om aansoek te doen: die departemente van sosiale beskerming van die bevolking van die distrikte van St Petersburg, distrik MFC.

Bedrag van betaling: gelykstaande aan die bestaansminimum vir kinders in St Petersburg.

Bykomende voorwaardes: die toelae word aan lae-inkomste gesinne betaal.

Eenmalige toelae vir die oordrag van 'n kind in aanhouding in 'n pleeggesin:

Wie kan kry: een van die voogde.

Waar om te kontak: in die distrik MFC.

Bedrag van betaling: 32 138 vryf.

Bykomende voorwaardes: in die geval van oordrag om 'n gesin van twee of meer kinders te word, word die toelae vir elke kind betaal.

Eenmalige toelae vir die oordrag van 'n kind vir aanneming:

Bedrag van betaling: 123 740 vryf.

Maandelikse toelae vir die instandhouding van kinders in pleegsorg, onder voogdyskap of kuratorskap:

Wie kan kry: een van die voogde / trustees.

Waar om aansoek te doen: voogdyskapsowerheid.

Bedrag van betaling: 11 878 vryf.

Bykomende voorwaardes: die toelae word vir elke kind betaal.

Eenmalige vergoeding betaal aan vroue wat geboorte gegee het tussen die ouderdomme van 20 en 24

Wie kan kry: ma.

Bedrag van betaling: 50 000 vryf.

Bykomende voorwaardes: in die geval van die geboorte van die eerste kind in die tydperk vanaf 01/01/2018.

U kan ook inligting oor die belastingaftrekking vir kinders sien.

Innovasies in die toevalling van materiële bystand

Die veranderinge wat plaasgevind het in die stelsel van uitreiking van kindertoelaes word uitgevoer in die raamwerk van die regeringsprogram om demografie in Rusland te verbeter.

 1. Voorsiening van kraamkapitaal het gebly na die verskyning van die tweede en volgende kinders wat in 2007 bekendgestel is. Die geldigheid van hierdie program is verleng tot die einde van 2021.
 2. In gebiede met lae bevolkingsgroei word maatskaplike bystand voorsien vir die instandhouding van 'n derde kind - van geboorte tot drie jaar.

Volgens die regering was die bestaande voordele egter nie genoeg nie. Daarom is daar besluit om 'n nuwe bykomende tipe hulp in te stel: maandelikse paaiemente gelykstaande aan die som van die bestaansminimum. Hierdie hulp vir die eerste kind word verskaf totdat hy een en 'n half jaar oud is en is gemiddeld gelyk aan 10 duisend roebels. As 'n tweede kind in die gesin voorkom, ontvang hy maandeliks ook staatsondersteuning, maar betalings word uit die kraamkapitaal gemaak.

Alle ander kindervoordele word ook effens toegeneem as gevolg van indeksering, soos beskryf in die nuwe wet van 1 Januarie 2018. Van nou af sal alle betalings van die staat jaarliks ​​verhoog word ooreenkomstig die inflasiekoers. Herberekeninge word gehou op 1 Februarie. (In 2017 is die styging in verbruikerspryse deur Rosstat op ongeveer 2,5% bepaal.)

Die enigste uitsondering is die kraamkapitaal. 'N Besluit is vroeër onderteken om die bedrag tot 2020 vas te stel. So word dit nou soos voorheen betaal teen 453026 roebels. Tot verlede jaar (2017) is dit geïndekseer soos in die tabel getoon:

Tipes staatsondersteuning

Die belangrikste voordele vir die instandhouding van kinders het een ouer gelê. Dit sluit in:

 1. enkelbedrag betaling
 2. maandelikse maatskaplike bystand tot een en 'n half jaar - bereken op die gemiddelde loon oor die afgelope twee jaar, waarvan 40% geneem word. As daar 2 kinders in 'n gesin is, word daar vir elkeen materiële ondersteuning voorsien, maar dit kan nie die totale gemiddelde verdienste oorskry nie. Uitgereik aan die moeder of ander persoon wat verlof geneem het om te sorg vir die baba.
 3. 'N Nuwe soort maandelikse staatshulp by geboorte vir babas en vroue sal deur die eerste en tweede babas ontvang word, maar dit vereis dat aan verskeie voorwaardes voldoen word:

a) die moeder moet Russiese burgerskap en registrasie hê, permanent in die land woon,
b) die pasgeborene moet ook 'n burger van die Russiese Federasie wees,
c) Betalings word gemaak aan kinders wat nie vroeër as 01/01/2018 gebore is nie.

As die gemiddelde gesinsinkomste die bestaansminimum in u streek met 1,5 keer oorskry, sal die bedrag geld in hierdie geval nie betaal word nie.

As aan al die kriteria voldoen word, sal die kind 'n toelae ontvang in die bedrag van die bestaansminimum van die kind wat in jou samestellende entiteit van die Russiese Federasie gevestig is. In elke streek het dit sy eie waarde, so die bedrag is effens anders in verskillende dele van die land. Dit is gemiddeld 10-11,000 roebels.

Registrasie vir enkelmoeders vind plaas volgens die algemene skema, aangesien die wet nie voorsiening maak vir 'n aparte soort hulp vir hulle nie. Die enigste uitsondering is 'n handleiding vir kinders uit lae-inkomste families. Dit beloop 'n paar honderd roebels en word betaal tot 3, 16 of 18 jaar. Hierdie streekshulp en die verhoging daarvan vir 'n enkelmoeder is moontlik deur die besluit van die plaaslike owerhede.

 • Werkende vrouens maak gebruik van toevallingsverpligtinge. Dit is 'n eenmalige bedrag, wat gelyk is aan die gemiddelde betaling (maar nie minder nie as die minimum loon) vir alle dae van kraamverlof. Dit word betaal binne die raamwerk van ongeskiktheidsversekering aan diegene wat kraamverlof neem.
 • Kenmerke van 'n eenmalige subsidie

  Hierdie subsidie ​​word aan een van die ouers verskaf, ongeag die plek van werk, sy teenwoordigheid of afwesigheid. Werkende burgers aansoek doen om 'n enkelbedragvoordeel deur hul baas of personeeldepartement. 'N Werklose ouer moet die sosiale versekeringsagentskap by die woonplek kontak - in die situasie waar beide moeder en pa nie in diens is nie. Studente behoort ook aan hierdie kategorie.

  Dit is nodig om 'n aansoek saam met 'n pakket dokumente in te dien binne die eerste 6 maande na die geboorte van die kind, anders sal hierdie moontlikheid gekanselleer word en sal geen wesenlike bystand betaal word nie.

  As die ouers geskei word, is geld slegs beskikbaar vir die een met wie die baba oorgebly het. Gesinne wat 'n kind aanneem, kan ook reken op 'n enkelbedrag.

  Die geld word na die aansoeker se bankkaart of na die rekening van die werkgewende organisasie oorgeplaas, waar die werknemer dit kontant ontvang. By betaling deur die maatskaplike sekuriteitskantoor word die bedrag per posoorplasing gestuur, gekrediteer op 'n kaart of bankrekening.

  Hieronder is 'n tabel wat in 2010 kindervoordele bevat:

  Watter dokumente is nodig

  Om aansoek te doen vir 'n eenmalige kinderversorging, moet u 'n verklaring skryf. Sy sjabloon sal voorsien word op die plek van indiening, by die werkgewer of in die sosiale sekerheid, jy kan ook die steekproef gebruik (sien hieronder) en vul dit tuis in.

  Daarbenewens stel die reëls die pakket dokumente in wat by die plek van aansoek ingevorder moet word:

  • Паспорта родителей, обоих при совместном проживании, или одного, если семья неполная. Также потребуются их ксерокопии.
  • Оригинал и копия свидетельства о рождении.
  • 'N Bevestiging wat aan die tweede ouer uitgereik is vanaf die werkplek of studie wat hy nie voorheen van hierdie tipe sosiale voordele ontvang het nie.
  • Sertifikaat van geboorte - by registrasie van die feit van die voorkoms van die baba, word hierdie referaat uitgereik by die plaaslike registrasiekantoor.

  By ontvangs van kindertoelae vir 'n kind in die geval van nie-werkende ouers, word die lys effens uitgebrei:

  • ouers moet hul aftreeversekeringsertifikate voorsien,
  • 'n uittreksel uit die behuisingsorganisasie oor die samestelling van die familie,
  • 'n afskrif van die indiensnemingsrekord met 'n aantekening van ontslag vanaf die laaste plek van werk,

  U het ook nodig om, soos in die eerste geval, 'n dokument te hê wat bewys dat nie een van die ouers die hulp ontvang het nie. U moet dit slegs by die departement van sekuriteit neem.

  As u nie 'n paspoort het nie, sal 'n identiteitskaart met 'n verblyfpermit (verblyfpermit) geskik wees. As daar 'n vlugtelingstatus is, word 'n ooreenstemmende sertifikaat en sy kopie voorsien.

  Maksimum voordele

  Soos hierbo genoem, is elke pasgebore kind geregtig op 'n enkelbedrag in 'n vaste bedrag. Dit hang nie af van die aantal kinders in die gesin en die inkomste van die ouers nie. Maar volgens die wet word hierdie bedrag elke jaar geïndekseer in ooreenstemming met die inflasiekoers. Dit is, herberekening word uitgevoer en die betaling word verhoog deur die koëffisiënt wat die algemene prysstyging weerspieël.

  Die toelae word bereken op die datum van geboorte van die kind, en nie op die tyd van die ouers se appèl by die aansoek nie. Dus, as 'n kind in Januarie gebore is, het hy 16350.33 roebels ontvang. As die baba gebore is in die tydperk vanaf 1 Februarie 2018 tot 31 Januarie 2019, sal die bedrag van sy toelae, met inagneming van die nuwe indeksering, 16,759.09 roebels wees.

  In die seldsame gevalle waar 'n vrou gelyktydig drie kinders gelyktydig aanbring, sal die enkelbedrag vir haar 50 000 roebels wees.

  Wat die maandelikse toelaag betref, het dit nie 'n vaste waarde nie, maar hang af van die gemiddelde verdienste van die ouer. Maar daar is maksimum en minimum perke vir hierdie betaling vir kindersorg. Op 'n minimum kan werklose ouers tel, en dit beloop 3,142 roebels. per maand vir die eerste kind (met inagneming van die indeksering 01.02.2018). Die maksimum bedrag vir werknemers is 24,536,57 roebels. per maand.

  Streektoelaes

  Die bedrag van staatsvoordele kan verhoog word deur die besluit van die plaaslike regering. Dit geld veral vir gebiede met 'n harde klimaat. As federale betalings vir almal gelyk is, hang af van waar jy woon. Daar is die grootste en kleinste koëffisiënt waardeur die standaardbedrag vermenigvuldig word.

  Regulering van die uitreiking van streekbetalings geskied op grond van plaaslike wette. 'N Aansoek moet by die Sosiale Versekeringsfonds ingedien word, waar u die finale bedrag van die betaling kan uitvind.

  Dus, die plaaslike owerhede van die Moskou streek stel addisionele toelaes waarvoor die totale bedrag van die betaling per kind is 20.000 roebels. Vir die tweede en derde onderskeidelik word 40 en 60 duisend betaal. Vir 'n dubbele ma kry hulp by 70.000, vir 'n drievoud - 300,000.

  Vang in streng toegewezen tyd

  Die wet bepaal die beperkte tydsduur waarbinne 'n bevallingsvoordeel uitgereik kan word. As die toegekende tyd verstryk het, word die familie ontneem van die moontlikheid om maatskaplike bystand te ontvang - die bedrag word ten volle gekanselleer. Retour hierdie reg is nie meer moontlik nie.

  Daarom is ouers se bewustheid van hoe om voordele te ontvang, so belangrik. Die versameling van dokumente moet onmiddellik na aflewering begin, en sonder om tyd te verloor, moet u aansoek doen.

  Selfs as die ouers die bepalings van registrasie van voordele oortree weens redes wat buite hul beheer is en hulle goeie redes daarvoor het, sal dit onmoontlik wees om die regte te herstel, aangesien dit nie deur die wetgewing voorsiening gemaak word nie.

  Die enkelbedrag betaalbaar is aan die persoon wat op ouerlike verlof is. Dit word uitgereik in die tydperk vanaf die geboortedatum tot die ouderdom van ses maande. Om dit te doen, moet die geboortedatum in die registerkantoor geregistreer word.

  Maandelikse sorgtoelae word toegelaat om uit die oomblik van die baba gebore te word. Die moontlikheid om dokumente aan die ouers te verskaf, is beskikbaar totdat die kind die ouderdom van twee bereik. As 'n vrou die reg op kraamverlof uitgeoefen het, kan sy om hierdie voordeel aansoek doen nadat dit eindig.

  Om inligting oor die betalings te verduidelik en hul bedrag moet die Kantoor van Maatskaplike Sekuriteit kontak. Alle burgers is geregtig op staatssteun. Die enigste verskil is dat alle amptenare verantwoordelik is vir die verwerking en uitreiking van geld op die werkgewer val. En die bedrag van hul voordele is gewoonlik baie hoër as dié van die werkloses.

  8 (800) 350-23-69 ext. 162

  of gebruik die vorm vir 'n gratis konsultasie:

  Betalingswet vir die eerste kind

  'N Relevante verklaring is gemaak deur Vladimir Poetin op die vergadering in die Kremlin op 28 November 2017 oor die implementering van die Nasionale Aksie Strategie vir Kinders. Die volgende is 'n fragment van 'n toespraak deur die president van Rusland oor die inleiding Nuwe betaling van 10,000 vir die eerste kind:

  Die behoefte aan die bekendstelling in 2018 van 'n nuwe voordeel vir die eerste kind, Vladimir Poetin, het soos volg verduidelik:

   In sy kern, die hoof teikengehoor van die nuwe maandelikse betaling is jong gesinnewat meestal klein inkomste het of glad nie studeer nie. Lae inkomste van jongmense wat pas hul werk begin het, belemmer dikwels hul besluit om hul eerste kind te hê, so baie ouers het hul eerste kind op 'n volwasse ouderdom.

  Daar is egter werklik geen ouderdomsperk vir ouers nie. die wet bepaal nie - dit is, maak nie saak op watter ouderdom die ouers die eersgeborene sal hê nie.

  Volgens nuwe wet № 418-ФЗOor maandelikse paaiemente aan gesinne met kinders", Aangeneem op die instruksies van die president, 'n nuwe toelae deur die burgers van Rusland ontvang word aangebied twee hoof voorwaardes:

  • voorkoms in die familie van die eersgeborene sedert 1 Januarie 2018 (dit is eintlik, kan hierdie betaling as nuut gekarakteriseer word maandelikse toelae by geboorte van die eerste kind totdat hulle die ouderdom van 1,5 jaar bereik, wat voorsien sal word om die geboortesyfer in die land te stimuleer en betaal te word, benewens ander voordele wat reeds vir eersgeborenes betaal is.
  • lae familie inkomste (behoefte kriterium) nie meer as in die afgelope 12 maande per een familielid, 1.5 bestaansminimums wat in die streek vir werkende burgers ingestel is (hoeveel een en 'n half bestaansminimum in verskillende streke van die land kan in die tabel gesien word).
 • Vandag word die demografiese situasie in Rusland weer vererger - hoofsaaklik teen die agtergrond van die demografiese afname in die middel van die 1990's, die ineenstorting van die land se ekonomie en sosiale sfeer gedurende daardie tydperk. In hierdie verband is dit nodig om die werk op die bevordering van vrugbaarheid en kraamkapitaal alleen in 2018 vir die tweede kind te versterk.natuurlik nie genoeg nie.
 • Daar moet kennis geneem word dat 'n soortgelyke maandelikse betaling in die bedrag van die bestaansminimum per kind vanaf 1 Januarie 2013 reeds in die meerderheid van die streke van die land vir die derde kind tot 3 jaar betaal word ooreenkomstig die "Mei-besluit" van die president van die Russiese Federasie Vladimir Poetin van 05/07/2012 No. 606. 5 jaar gelede was die fokus van die demografiese beleid in Rusland ondersteuning vir groot gesinne.

  Nou sy sal geteiken word by die meeste gesinnedie verhoging van kinders onder die ouderdom van 1,5, ongeag die volgorde van hul geboorte - dit is dieselfde maandelikse paaiemente in die bedrag van die bestaansminimum vanaf 2018, sal voorsien word vir die eerste, tweede kind (wat beteken die voorgestelde nuwe maandelikse betaling uit die kraamkapitaal), die derde en daaropvolgende (tot 3 jaar).

  Ook in sy toespraak in die Kremlin het die president aangekondig hoeveelheid nuwe maandelikse betaling in die komende jaar van die nuwe program. In gemiddeld in Rusland sal dit wees:

  • in 2018 - 10.523 roebels,
  • in 2019 - 10836 roebels.,
  • in 2020 - 11143 roebels.

  Die presiese bedrag van die maandelikse betaling vir hierdie jare sal afhang van die spesifieke streek van die gesin se woning (sien tabel hieronder). Soos aangedui in die wet, om sy bedrag te bereken, sal die streeksonderbrekings minimum per kind geneem word vir die tweede kwartaal van die jaar wat sirkulasie voorafgaan (byvoorbeeld, in 2018 sal die reeds bekende PM vir die 2de kwartaal van 2017 gebruik word).

  Tabel - Die grootte van die plaaslike bestaansminimum per kind vir die 2de kwartaal van 2017 en die maksimum aantal gesinsinkomste vir maandelikse paaiemente vir die eerste kind in die samestellende entiteite van die Russiese Federasie

  Wie is geregtig op 'n federale bevallingsvoordeel in 2018

  In 2018, wanneer 'n kind gebore is (of wanneer die voogdyskap aangeneem en gevestig word), is een van die ouers - ma of pa - geregtig op 'n eenmalige toelae. 'N Werkende persoon kan deur 'n werkgewer vir hierdie voordeel aansoek doen. Ons sê egter dadelik dat dit nodig is om dokumente binne ses maande vanaf die oomblik van geboorte van die kind aan die rekeningkundige departement oor te dra. As die dokumente ingedien word met skending van hierdie sperdatum, dan is die reg op voordeel verlore.

  Enkelbedrag in 2018

  Die aanvanklike grootte van die enkelbedragtoelae by die geboorte van 'n kind is 8 000 roebels. Om hierdie bedrag te betaal, verhoog egter:

  • op die indekseringskoëffisiënt, wat sedert 1 Februarie jaarliks ​​deur die regering van die Russiese Federasie ingestel is.
  • volgens distrikskoëffisiënt. Dit word gebruik vir voordele aan werknemers wat werk in gebiede van die Verre Noorde, gelyke plekke, sowel as in gebiede met spesiale klimaatstoestande.

  Wat was die voordeelbedrag in 2017?

  As die kind op 1 Februarie 2016 of later gebore is, is die grootte van die enkelbedragvoordeel, met inagneming van indeksering, 15 512.65 roebels. In dieselfde grootte is in Januarie 2017 toegepas. Vanaf 1 Februarie 2017 is die bevallingsvergoeding egter verhoog met 'n indekseringsverhouding van 1 054 (Resolusie van die Regering van die Russiese Federasie No. 88 gedateer 26 Januarie 2017 "Op goedkeuring van die grootte van indeksering van betalings, voordele en vergoedings in 2017"). Daarom, vanaf 1 Februarie 2017, is die toelae betaal in die bedrag van 16.350, 33 p. (15.512.65 p. X 1.054).

  As 'n werknemer twee of meer kinders gehad het, moet die toelae aan elkeen betaal word. Byvoorbeeld, as 'n werknemer in Februarie 2017 of later 'n tweeling gehad het, moes hy 32,700.66 roebels betaal. (16.350.33 roebels. × 2).

  Indekseer in 2018

  In 2018 tree die permanente reëls vir die indeksering van kindervoordele in werking (Federale Wet No. 444-ФЗ gedateer 19 Desember 2016). Dus, in 2018 en in die daaropvolgende jare, moet kindertoelaes jaarliks ​​vanaf 1 Februarie tot die koëffisiënt wat deur die regering ingestel is, geïndekseer word. 'N Soortgelyke prosedure is tydelik vir 2016 en 2017 ingestel.

  Die indeksering is van toepassing op die volgende voordele wat deur die werkgewer betaal word:

  • enkelbedragtoelae vir vroue wat in die vroeë stadiums van swangerskap geregistreer is,
  • enkelbedragtoelae by die geboorte van 'n kind,
  • maandelikse toelae vir kindersorg.

  Vanaf 1 Februarie 2018 word toelaes geïndekseer met 'n faktor van 1.025. Dit word bepaal deur die RF-regering resolusie nr 74 gedateer 26 Januarie 201 "Op goedkeuring van die grootte van indeksering van betalings, voordele en vergoedings in 2018". Om die nuwe voordeel te bereken, word die basisbedrag vermenigvuldig met die indekseringskoëffisiënte vir alle jare. As die eenmalige toelae vir die geboorte van 'n kind in 2018 met 2,5 persent toegeneem word, is die nuwe grootte 16,759,09 roebels. (16.350.33 × 1.025) (sien tabel).

  As twee of meer kinders gebore is, is die voordeel afhanklik van elkeen. Byvoorbeeld, as tweeling in Februarie 2018 of later gebore is, sal die totale voordeel 33.518.18 p. Wees. (16,759.09 p. × 2).

  Dokumente vir registrasie voordele

  Ten einde voordele op die werkplek (diens) in 2018 op te stel, stuur 'n werkende persoon so 'n stel dokumente aan die rekeningkundige departement (of personeeldepartement):

  • aansoek om voordele
  • sertifikaat van geboorte van 'n kind van die registerkantoor,
  • Afskrif van geboortesertifikaat in die buiteland (indien nodig),
  • sertifikaat van die plek van werk (of die maatskaplike beskermingsdiens van die bevolking) van die tweede ouer dat hy nie die toelae ontvang het nie.

  Vir meer inligting oor die vereiste dokumente, sien paragraaf 28 van die Prosedure, goedgekeur. Orde van die Ministerie van Gesondheidsorg van Rusland gedateer 23 Desember 2009 No. 1012n. Terselfdertyd moet werkgewers in ag neem: die toelae moet toegewys en betaal word aan werknemers binne 10 dae vanaf die oomblik dat alle dokumente ontvang is. Dit moet ook aandag skenk:

  • as die ouers van die kind geskei is, word die eenmalige bevallingstoelae in 2018 toegeken en betaal aan die persoon met wie die kind woon,
  • indien die huwelik tussen die ouers van die kind nie geregistreer is nie en die vaderskap van die kind nie in die hof ingestel word nie, kan slegs die moeder die toelae in 2018 ontvang.

  Nuwe toelae vir die geboorte van die eersgeborene in 2018

  Sedert 2018 is ook 'n nuwe maandelikse toelae ingestel vir die geboorte van die eerste kind tot hulle 1,5 jaar oud is. Dit word betaal deur middel van sosiale sekerheidsbeperkings. Dit is egter ver van alles. Om dit te bekom, word familie-inkomste in ag geneem. Sien "Nuwe betalings aan kinders vanaf 2018". Om in aanmerking te kom vir betalings (vir die eerste of tweede kind), moet die grootte van die gemiddelde inkomste per inwoner nie meer as 1,5 keer die bestaansminimum van die werkende bevolking van 'n samestellende entiteit van die Russiese Federasie vir die tweede kwartaal van die jaar wat die jaar van die sirkulasie voorafgaan, oorskry nie. Die tabel toon die grootte van die nuwe voordele per streek vir 2018.

  Bylae van registrasie en betaling van kindervoordele

  • Voordele vir alle gesinne met kinders
   • By geboorte
   • By die aanneming van 'n kind
  • Bykomende voordele
   • Vir gesinne van dienspligtiges
   • Adoptiewe ouers en voogde
   • Wanneer maak en betaal

   Kindergeboorte

   (Nie beperk tot)

   Einde van kraamverlof

   Vanaf geboorte of vanaf 1,5 jaar

   Onder 16 of onder 18

   Kind aanneming

   6 maande na aanneming
   (Nie beperk tot)

   180 dae swanger diensman se vrou

   Einde van diens diens vader van 'n kind

   Kindergeboorte

   Bylae van kindervoordele in terme van hul uitvoering en betaling

   • Voordele vir alle gesinne
    • By geboorte
    • By die aanneming van 'n kind
   • Bykomende voordele
    • Vir gesinne van dienspligtiges
    • Adoptiewe ouers en voogde
    • 12
     weke
     van swangerskap
    • 28 of 30
     weke
     van swangerskap
    • Die geboorte van
     kind
    • Die einde
     kraam
     verlaat
    • 0,5
     jaar
    • 1,5
     jaar
    • 3
     jaar
    • 16
     jaar
    • 18
     jaar
    • wanneer jy instel
     vroeë registrasie
    • tydens swangerskap
     verlaat
    • by geboorte
     kind
    • moederlike (familie)
     hoofstad
    • by die geboorte van die derde
     en daaropvolgende kinders
    • kindersorg
     tot 1,5 jaar
    • vergoeding
     op vakansie tot 3 jaar
    • streeksvoordeel
     vir kind *
    • Enkelbedragbetalings
    • Maandelikse betalings
    • Betalings is moontlik *
    • Die geboorte van
     kind
    • aanneming
     kind
    • 3
     van die maand
    • 1,5
     jaar
    • 3
     jaar
    • 16
     jaar
    • 18
     jaar
    • tydens swangerskap
     verlaat
    • kindersorg
     tot 1,5 jaar
    • by aanneming
     derde kind
    • vergoeding
     op vakansie tot 3 jaar
    • plaaslike
     kinderondersteuning *
    • Die geboorte van
     kind
    • aanneming
     kind
    • 6 maande
     na aanneming
    • kinderoordragtoelae
     bevordering in familie **
    • moeder
     (familie) kapitaal **
    • Enkelbedragbetalings
    • Maandelikse betalings
    • Betalings is moontlik *
    • 180 dae
     swanger vrou
     soldaat
    • Die geboorte van
     kind
    • 3
     jaar
    • 18
     jaar
    • die swanger vrou van 'n diensman,
     militêre diens ondergaan
    • op kind
     soldaat *
    • deur verlies
     oorlewende **
    • begin
     dringende diens
     pa kind
    • offensief
     dood
     soldaat
    • eindig
     dringende diens
     pa kind
    • Enkelbedragbetalings
    • Maandelikse betalings
    • Betalings is moontlik *
    • Die geboorte van
     kind
    • Kinderoordrag
     op onderwys
     in familie
    • 6 maande
     na oordrag
    • 18
     jaar
    • kinderoordragtoelae
     op die verhoging in die gesin
    • betalings vir instandhouding van onthale
     en wyk kinders
    • Enkelbedragbetalings
    • Maandelikse betalings

   In die algemeen word alle vorme van kindervoordele in Rusland betaal volgens frekwensie van toevalling kan verdeel word in:

   • eenmalige - word eenmalig gehef en betaal in geval van 'n sekere rede,
   • maandelikse - Betalings word elke maand gedoen totdat die kind 'n sekere ouderdom bereik of tot aan die einde van die ander gegewe redes.

   Daarbenewens, op die vorm van betaling kan die volgende tipes voordele vir die kind onderskei:

   • op verpligte sosiale versekering - Die koste word bereken uit bydraes vir sosiale versekering in geval van tydelike ongeskiktheid en in verband met kraam, betaal deur die werkgewer aan die toepaslike buite-begroting fonds,
   • oor die staat se sosiale sekerheid - betalings word verskaf uit die federale begroting toekennings in die territoriale departemente van sosiale beskerming van die bevolking (USZN) of instellings van gemagtigde ministeries en departemente.

   In ooreenstemming met die aangeduide klassifikasiekriteria, kan die volgende lys van federale voordele aan burgers met kinders voorgelê word.

   Kindervoordeel Tabel

   • Vroue wat bydraes aan die OSS betaal word vir tydelike ongeskiktheid en kraam,
   • Vroue, indien hulle op die voorgeskrewe wyse as werkloos erken word vir 'n tydperk van 12 maande vanaf die datum van ontslag weens die likwidasie van die organisasie (of beëindiging van aktiwiteite as individuele ondernemers of selfstandige werknemers)
   • Vroue uit die burgerlike personeel van militêre formasies van die Russiese Federasie op die grondgebied van buitelandse state
   • Vroue wat studeer in opvoedkundige instellings in voltydse onderwys (vroulike studente in universiteite, wetenskaplike instellings, organisasies van basiese en addisionele beroepsonderrig)
   • Vroue uit die aantal dienspligtiges onder kontrak en werknemers van ander soorte dienste wat gelykstaande is aan militêre
   • Женщинам, на которых уплачиваются взносы на ОСС по временной нетрудоспособности и материнству,
   • Женщинам из числа гражданского персонала воинских формирований РФ на территории иностранных государств
   • Vroue wat nie aan OSS onderworpe is vir tydelike ongeskiktheid en kraam nie (insluitende diegene wat studeer in opvoedkundige instellings vir voltydse onderwys),
   • Vroue uit die aantal dienspligtiges onder kontrak en werknemers van ander soorte dienste wat gelykstaande is aan militêre
   • Een van die aannemende ouers in die aanneming van 'n kind (weeskinders of gelaat sonder ouersorg),
   • Een van die voogde (trustees) by die vestiging van voogdyskap oor 'n kind (tot 14 jaar) of voogdyskap (na 14 jaar),
   • Aan een van die aannemende ouers wanneer die kind deur die voogdyskap en toesigliggaam oorgedra word na pleegsorg
   • Vroue wat geboorte gegee het of sedert 1 Januarie 2007 'n tweede kind of daaropvolgende kinders aangeneem het,
   • Mans wat vanaf 1 Januarie 2007 die enigste aanhanger van so 'n kind (kinders) is
   • Moeders, vaders, ander familielede en voogde wat op kraamverlof is en onderworpe is aan OSS vir tydelike ongeskiktheid en kraam,
   • Aan dieselfde kategorieë burgers onder die burgerlike personeel van militêre eenhede van die Russiese Federasie op die grondgebied van buitelandse state
   • Moeders van die aantal kontrakwagters en werknemers van ander soorte dienste gelykstaande aan militêre,
   • Moeders wat tydens swangerskap ontslaan is tydens kraamverlof of kinderversorging in verband met die likwidasie van die organisasie (of beëindiging van aktiwiteite as individuele entrepreneurs of selfstandige)
   • Nie-werkende vroue van dienspligtiges wat in kontakdiens bedien in die buiteland
   • Pa's van militêre diens beamptes
   • Moeders, vaders en voogde wat nie aan OSS onderworpe is aan tydelike ongeskiktheid en kraam nie (insluitend studente in opvoedkundige instellings vir voltydse onderwys),
   • Moeders, vaders, ander familielede en voogde ontslaan tydens kinderversorging as gevolg van die likwidasie van die organisasie (of beëindiging van aktiwiteite as individuele entrepreneurs of selfstandige)
   • Familielede van die kind (met uitsondering van die moeder en vader) wat werklik sorg verskaf en nie onderworpe is aan OSS vir tydelike ongeskiktheid en kraam nie, word as dood van die kind se ouderdom dood verklaar, ontneem of beperk in ouerlike regte, ontbreek, onbevoeg, kan nie omgee vir en sorg vir die kind nie. om gesondheidsredes, dien sinne in plekke van aanhouding of verleen weg van die verhoging van kinders
   • Moeders of ander familielede wat eintlik omgee vir die kind en 'n diensverhouding het om te huur,
   • Moeders van kontrak militêre personeel en werknemers van ander soorte dienste gelykstaande aan militêre
   • Moeder van 'n kind in 'n militêre diens,
   • Die familielid of voog wat vir so 'n kind werklik versorg, as sy moeder dood is, word dood verklaar, ontneem of beperk in ouerlike regte, ontbreek, onbevoeg, kan nie om gesondheidsredes vir die kind sorg nie, dien 'n vonnis in gevangenisse of skaam weg van die verhoging van kinders

   Waarskuwing!
   In die gebiede ten opsigte waarvan die streekskoëffisiënte vir die lone op die voorgeskrewe wyse toegepas word, word die onderstaande vaste tariewe van kindervoordele vir swangerskap, geboorte en kindersorg bepaal in veelvuldige.

   Kraamverlof

   Elke werkende vrou wat voorberei om 'n moeder te word, is geregtig op kraamverlof, waarvan die duur:

   • 70 dae voor aflewering, en met veelvuldige swangerskappe - 84 dae,
   • 70 dae na aflewering (of 86 dae in geval van moeilike bevalling) by die geboorte van een kind of 110 dae - by die geboorte van twee babas en meer.

   Die berekening en betaling van kraamtoelae aan vroue word deur die werkgewende organisasie gemaak voordat hulle op kraamverlof gaan. Die grootte daarvan is 100% van die gemiddelde verdienste vir alle dae van vakansie. Die wetgewer beperk die maksimum bedrag van hierdie betalings tot die maksimum basis van bydraes tot die staat Social Insurance Fund. Maar as die versekerings (arbeids) ervaring van 'n vrou minder as 6 maande is, of as die gemiddelde verdienste minder is as die vasgestelde minimumloon, dan word bereken om die voordeel te bereken. minimum loonwat tot 1 Julie 2017 is 7500 vryf. Meer inligting is beskikbaar op die bladsy "Grootte van kraam".

   Om hierdie toelae te ontvang, is dit genoeg om 'n ooreenstemmende aansoek te skryf en 'n ongeskiktheidsertifikaat aan die personeeldepartement van die onderneming te voorsien.

   U kan meer inligting op die ooreenstemmende bladsy kry: "Besluit Toelaes".

   Eenmalige toelae vir vroue wat in die vroeë stadiums van swangerskap by mediese organisasies geregistreer is

   Benewens kraamvergoeding, is daar ook 'n enkelbedrag (eenmalige) betaling vir vroue wat in die vroeë stadiums van swangerskap geregistreer is - tot 12 verloskundige weke. In hierdie geval word 'n toelae addisioneel betaal, waarvan die bedrag In 2017 is dit gelyk aan 613 roebels. 14 kopecks Om die vereiste fondse te ontvang, moet u aan u werkgewer 'n mediese sertifikaat van registrasie vir swangerskap verskaf wat die verloskundige tydperk aandui.

   Tabelindekseringsvoordele vanaf 2010 tot 2017, vryf.

   'N Enkelbedragvoordeel vir 'n swanger vrou van 'n dienspligtige wat in militêre diens is.

   Vroue van dienspligtiges wat in diens geneem word, het 'n ander soort vaste kontantbetalings voorsien. hulle Die bedrag in 2017 is 25892 roebels. 45 kopecks, en die reg om hierdie voordeel te ontvang, verskyn wanneer die swangerskapstydperk 180 dae bereik.

   Die hoofvoorwaarde vir die berekening van betalings is dus die dringende militêre diens van die man en die toekomstige vader van die kind wanneer die vrou se swangerskap 6 maande is. Hierdie feite word bevestig deur die betrokke sertifikaat, wat uitgereik word by die diens van die weermag, en 'n sertifikaat van registrasie van 'n swanger vrou. Vir ontvangs van hierdie betaling, moet u die streekkantoor van die NWS kontak.

   Tabelindekseringsvoordele vanaf 2010 tot 2017, vryf.

   Eenmalige betaling by geboorte

   Elke ma wat 'n baba geboorte het, is geregtig op eenmalige staatshulp, waarvan die grootte in 2017 16350 roebels is. 33 kopecks Dit word aan 'n pasgebore kind betaal, dus by die geboorte twee of drie kinders gelyktydig Betaling word vir elke kind gemaak.

   Werkende ouers doen aansoek om hierdie enkelbedragvoordeel by hul werkplek te ontvang, en die werkloses doen aansoek om wesenlike bystand in die USPN.

   Tabel van indeksering van betalings vanaf 2010 tot 2017, vryf:

   Bykomende inligting is beskikbaar op die bladsy "Geboorte Toelae".

   Enkelbedragvoordeel wanneer 'n kind oorgedra word in 'n gesin

   Mense wat 'n kind se familie aanneem (aanneming, aannemingsgesin, sorg en voogdyskap) word ook voorsien van eenmalige hulp in 'n bedrag wat ooreenstem met die bevallingstoelaag (in 2017 - 16350 vryf. 33 kopecks). Die adopters, aannemende ouers en voogde van die kind wat na die familie oorgedra is, kan hierdie geld by die plaaslike USZN ontvang.

   By die aanneming van 'n gestremde kind, 'n kind ouer as 7 jaar of 'n aantal kinders wat broers en (of) susters is, die bedrag van hierdie enkelbedragbetaling verhoog tot 124 929,83 roebels. Lees meer op die bladsy "Toelae vir die oordrag van 'n kind wat opgevoed moet word in 'n gesin."

   Kraamkapitaal

   Kraamkapitaal waarop gesinne geregtig is by geboorte van die tweede kind, is die belangrikste maatstaf van ondersteuning vir gesinne met kinders. Sy grootte vir 2017 is egter nie weer geïndekseer nie en nog steeds gelyk aan 453,000 026 roebels. 'N Sertifikaat vir kraamkapitaal kan uitgereik word by die kantoor van die Pensioenfonds van Rusland. Die uitgawes van hierdie fondse is slegs moontlik deur nie-kontantoordragte vir die aankoop of konstruksie van behuising, die opvoeding van die kinders van die gesin of die vorming van die befondsde pensioen van die moeder. Dit is moontlik om die toegekende fondse te stuur wanneer die kind 3 jaar oud is, met die uitsondering van gevalle van betaling van verbandlenings vir die aankoop van behuising.

   Tabel van indeksering van kraamkapitaal vanaf 2007 tot 2017, vryf:

   Meer inligting oor hierdie enkelbedragbetalings kan gevind word in die afdeling "Kraamkapitaal".

   Maandelikse voordeel vir kindersorg tot 1,5 jaar

   Onmiddellik na die geboorte van 'n kind, kry 'n werkende vrou die reg om kindersorgvoordele tot en met 'n half jaar te ontvang. sy grootte is 40% van die gemiddelde maandelikse verdienste. Hierdie voordeel word deur die werkgewende organisasie betaal. Hoe om te bereken, reël en leer, lees op die bladsy "Kindertoelae tot 1,5 jaar."

   In ooreenstemming met die norme van die federale wet van 19 Mei 1995, nr 81-ФЗ "Op staatsvoordele vir burgers met kinders" In 'n vaste bedrag geld word hierdie maandelikse toelae betaal in die voorgeskrewe minimum bedrag (betaalbaar vir nie-werkende burgers, sowel as met onvoldoende hoë amptelike verdienste). Daarbenewens is vir sommige kategorieë burgers beperk tot die maksimum bedrag van die betalings.

   Maandelikse voordeelindeksietabel vanaf 2009 tot 2017:

   let wel: * — ontslaan tydens kraamverlof (of verlaat vir kindersorg), sowel as kontrakmoeders in die geledere van die gewapende magte van die Russiese Federasie en soortgelyke soorte dienste.

   Vir meer inligting oor die aanstellingsreëls en die prosedure vir die berekening van die maandelikse toelaag van tot 1,5 jaar, sien die betrokke artikel.

   Betalings vir kindersorg tot 3 jaar

   Wanneer 'n kind die ouderdom van 1,5 jaar bereik, hou die betaling van die ooreenstemmende maandelikse voordeel op. Ouersverlof in ooreenstemming met die huidige arbeidswetgewing in Rusland word egter tot die 3de herdenking van hul kinders aan ouers verleen. Ongelukkig bied die federale wet op kinders se sosiale betalings vir hierdie tydperk van kinderontwikkeling geen wesenlike ondersteuningsmaatreëls nie. Die uitsondering is vasgestel deur die besluit van die president van die Russiese Federasie van 30 Mei 1994, nr 1110 Maandelikse kontantvergoeding in die bedrag van 50 roebels., op versoek van ouers of ander familielede wat werklik die kind versorg, op die plek van indiensneming, ongeag die organisatoriese en regsvorme van die organisasie, sowel as vroue-militêre personeel.

   Daarbenewens het hulle in 2013 in die meeste streke van die Russiese Federasie maandelikse geboortevoordele in die gesin van hul derde kind en daaropvolgende kinders betaal tot hulle 3 jaar oud was. Die bedrag van voordele en die prosedure vir die verkryging daarvan In elke streek word individueel gestel. Betalings word toegestaan ​​indien die inkomste per gesinslid laer is as die minimum bestaansvlak wat in die streek gevestig is.

   Meer inligting oor hierdie tipe maandelikse betalings kan gevind word op die relevante bladsye: "Maandelikse voordeel vir die 3de kind" en "Maandelikse voordeel vir die versorging van 'n kind onder 3 jaar oud".

   Maandelikse toelae vir die kind van 'n soldaat wat op diens dien

   Die staat waarborg die vroue van militêre personeel wat militêre diens verrig, 'n maandelikse toelae vir die versorging van 'n kind tot 3 jaar oud (maar nie later nie as die dag waarop die pa van die weermag diens doen). In 2017 is die bedrag van die betalings 11096 roebels. 76 cop per maand.

   Tabelindekseringsvoordele tot 2017, vryf.

   Net so kry nie die toelae nie

   Om 'n enkelbedrag vir die geboorte van 'n kind te ontvang, moet die ouer 'n ooreenstemmende aansoek aan sy werkgewer voorlê, asook die volgende dokumente indien. (Artikel 28 van die Prosedure, goedgekeur deur die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Ontwikkeling van 23.12.2009 N 1012n (hierna verwys as Bestelling)):

   • sertifikaat van die registerkantoor oor die geboorte van 'n kind,
   • sertifikaat uit die werkplek van die tweede ouer dat hy nie sulke voordele in verband met die geboorte van hierdie kind ontvang het nie. As die tweede ouer nie werk nie, sal 'n sertifikaat van die maatskaplike sekuriteitsowerhede vereis word.

   Belastingimplikasies vir werkgewervoordele

   Dit is nie nodig om persoonlike inkomstebelasting en versekeringspremies te hef uit die bedrag van die voordeel wat aan die werknemer betaal is nie (klousule 1 van artikel 217, klousule 1 van klousule 1 van artikel 422 van die Belastingwetboek van die Russiese Federasie).

   Wat die rekeningkunde in die uitgawes van die bedrag van die betaalde voordeel betref, verminder dit nie die basis vir die winsbelasting of die belasting onder die vereenvoudigde belastingstelsel nie. Hierdie toelae word immers ten volle betaal ten koste van FSS fondse, onderskeidelik, die werkgewer dra geen koste nie.

   Kyk na die video: MVI 6608 (November 2019).

  Loading...